Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Podoby intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca. Novi Sad : Vojvodanska akademija nauka i umetnosti, 2015.

Šimáková Speváková, Marína: Forms of Intertextuality in the Works of Víťazoslav Hronec

Martina Kubealaková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2017, 152-154

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Kubealaková, M. 2017. ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Podoby intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca. Novi Sad : Vojvodanska akademija nauka i umetnosti, 2015.. In Slovenská literatúra, vol. 64, no.2, pp. 152-154. DOI: https://doi.org/-

APA:
Kubealaková, M. (2017). ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Podoby intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca. Novi Sad : Vojvodanska akademija nauka i umetnosti, 2015.. Slovenská literatúra, 64(2), 152-154. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: