Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 9, no. 2


Podnetná kniha zo 60. rokov minulého storočia má už 50 rokov

The inspirational book of the 1960s turns 50

Michal Majtán

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2016, 160-162

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

News

Ako citovať:

ISO 690:
Majtán, M. 2016. Podnetná kniha zo 60. rokov minulého storočia má už 50 rokov. In Studia Politica Slovaca, vol. 9, no.2, pp. 160-162. 1337-8163.

APA:
Majtán, M. (2016). Podnetná kniha zo 60. rokov minulého storočia má už 50 rokov. Studia Politica Slovaca, 9(2), 160-162. 1337-8163.

Kľúčové slová: News