Informácia o dokumenteIn: Studia Politica Slovaca, vol. 9, no. 1
Renáta Bzdilová - Jakub Bardovič

BZDILOVÁ, Renáta – BARDOVIČ, Jakub: Kam kráčaš demokracia. V. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra v dňoch 26. – 27. 11. 2015

Detaily:

Rok, strany: 2016, 110 - 112

O článku:

Informácie

Ako citovať:

ISO 690:
Bzdilová, R., Bardovič, J. 2016. BZDILOVÁ, Renáta – BARDOVIČ, Jakub: Kam kráčaš demokracia. V. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra v dňoch 26. – 27. 11. 2015. In Studia Politica Slovaca, vol. 9, no.1, pp. 110-112. 1337-8163.

APA:
Bzdilová, R., Bardovič, J. (2016). BZDILOVÁ, Renáta – BARDOVIČ, Jakub: Kam kráčaš demokracia. V. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra v dňoch 26. – 27. 11. 2015. Studia Politica Slovaca, 9(1), 110-112. 1337-8163.