Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 9, no. 1


DINUŠ, Peter: Kováč, D. a kol.: Dejiny Slovenskej akadémie vied

DINUŠ, Peter: Kováč, D. et al.: The history of the Slovak Academy of Sciences

Peter Dinuš

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2016, 89-96

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Recenzie a anotácie

Ako citovať:

ISO 690:
Dinuš, P. 2016. DINUŠ, Peter: Kováč, D. a kol.: Dejiny Slovenskej akadémie vied. In Studia Politica Slovaca, vol. 9, no.1, pp. 89-96. 1337-8163.

APA:
Dinuš, P. (2016). DINUŠ, Peter: Kováč, D. a kol.: Dejiny Slovenskej akadémie vied. Studia Politica Slovaca, 9(1), 89-96. 1337-8163.