Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 8, no. 1


RUSIŇÁK, Peter: Pajtinka, E.: Slovník diplomacie/A dictionary of diplomacy. Bratislava: PAMIKO, s. r. o., 2013, 169 s., ISBN 978-80-85660-08-1

RUSIŇÁK, Peter: Pajtinka, E.: Slovník diplomacie/A dictionary of diplomacy. Bratislava: PAMIKO, s. r. o., 2013, 169 s., ISBN 978-80-85660-08-1

Peter Rusiňák

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2015, 130-131

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Recenzie a anotácie

Ako citovať:

ISO 690:
Rusiňák, P. 2015. RUSIŇÁK, Peter: Pajtinka, E.: Slovník diplomacie/A dictionary of diplomacy. Bratislava: PAMIKO, s. r. o., 2013, 169 s., ISBN 978-80-85660-08-1. In Studia Politica Slovaca, vol. 8, no.1, pp. 130-131. 1337-8163.

APA:
Rusiňák, P. (2015). RUSIŇÁK, Peter: Pajtinka, E.: Slovník diplomacie/A dictionary of diplomacy. Bratislava: PAMIKO, s. r. o., 2013, 169 s., ISBN 978-80-85660-08-1. Studia Politica Slovaca, 8(1), 130-131. 1337-8163.