Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 8, no. 1


VRÁBEL, Ferdinand: Šrámková, A.: Ľudovít Bazovský - nezlomný rodák slovenský? /Ľudovít Bazovský – resilient Slovak countryman? Prešov: Universum 2014, 266 s., ISBN 978-80-89046-82-9

VRÁBEL, Ferdinand: Šrámková, A.: Ľudovít Bazovský - nezlomný rodák slovenský? /Ľudovít Bazovský – resilient Slovak countryman? Prešov: Universum 2014, 266 s., ISBN 978-80-89046-82-9

Ferdinand Vrábel

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2015, 117-121

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Recenzie a anotácie

Ako citovať:

ISO 690:
Vrábel, F. 2015. VRÁBEL, Ferdinand: Šrámková, A.: Ľudovít Bazovský - nezlomný rodák slovenský? /Ľudovít Bazovský – resilient Slovak countryman? Prešov: Universum 2014, 266 s., ISBN 978-80-89046-82-9. In Studia Politica Slovaca, vol. 8, no.1, pp. 117-121. 1337-8163.

APA:
Vrábel, F. (2015). VRÁBEL, Ferdinand: Šrámková, A.: Ľudovít Bazovský - nezlomný rodák slovenský? /Ľudovít Bazovský – resilient Slovak countryman? Prešov: Universum 2014, 266 s., ISBN 978-80-89046-82-9. Studia Politica Slovaca, 8(1), 117-121. 1337-8163.