Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 8, no. 1


DUNAJ, Ľubomír: Višňovský, E. (ed.): Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita versus hodnoty/University, society, philosophy: reality versus values. Bratislava: IRIS 2014, 202 s., ISBN 978-80-8153-016-6

DUNAJ, Ľubomír: Višňovský, E. (ed.): Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita versus hodnoty/University, society, philosophy: reality versus values. Bratislava: IRIS 2014, 202 s., ISBN 978-80-8153-016-6

Ľubomír Dunaj

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2015, 113-117

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Recenzie a anotácie

Ako citovať:

ISO 690:
Dunaj, Ľ. 2015. DUNAJ, Ľubomír: Višňovský, E. (ed.): Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita versus hodnoty/University, society, philosophy: reality versus values. Bratislava: IRIS 2014, 202 s., ISBN 978-80-8153-016-6. In Studia Politica Slovaca, vol. 8, no.1, pp. 113-117. 1337-8163.

APA:
Dunaj, Ľ. (2015). DUNAJ, Ľubomír: Višňovský, E. (ed.): Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita versus hodnoty/University, society, philosophy: reality versus values. Bratislava: IRIS 2014, 202 s., ISBN 978-80-8153-016-6. Studia Politica Slovaca, 8(1), 113-117. 1337-8163.