Informácia o dokumente
Späť


In: Studia Politica Slovaca, vol. 8, no. 1


AUGUSTÍN, Michael: Blaha, Ľ. et al.: Európsky sociálny model - čo ďalej? /European social model – what next? Bratislava : VEDA, 2014, 480 s., ISBN 978-80-224-1396-1

AUGUSTÍN, Michael: Blaha, Ľ. et al.: Európsky sociálny model - čo ďalej? /European social model – what next? Bratislava : VEDA, 2014, 480 s., ISBN 978-80-224-1396-1

Michael Augustín

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Rok, strany: 2015, 109-113

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Abstrakt:

Recenzie a anotácie

Ako citovať:

ISO 690:
Augustín, M. 2015. AUGUSTÍN, Michael: Blaha, Ľ. et al.: Európsky sociálny model - čo ďalej? /European social model – what next? Bratislava : VEDA, 2014, 480 s., ISBN 978-80-224-1396-1. In Studia Politica Slovaca, vol. 8, no.1, pp. 109-113. 1337-8163.

APA:
Augustín, M. (2015). AUGUSTÍN, Michael: Blaha, Ľ. et al.: Európsky sociálny model - čo ďalej? /European social model – what next? Bratislava : VEDA, 2014, 480 s., ISBN 978-80-224-1396-1. Studia Politica Slovaca, 8(1), 109-113. 1337-8163.