Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackPodiel SAV na budovaní databázy spoločenskej produkcie CEJSH

Marcela Horváthová

Vydavateľ / Publisher:

Rok, strany / Year, pages: 2006, 30-32

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: