Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackKnižnica archeologického ústavu SAV v Nitre

Helena Halmešová

Vydavateľ / Publisher:

Rok, strany / Year, pages: 2006, 23-26

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Predstavujeme knižnicu Archeologického ústavu SAV v Nitre.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: