Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackRužičková, E. Picture Dictionary of Gestures. American, Slovak, Japanese and Chinese.

Martin Slobodník

Vydavateľ / Publisher:

ISBN:

Rok, strany / Year, pages: 2003, 103-104

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: