Informácia o dokumenteIn: Studia Politica Slovaca, vol. 7, no. 2
Matúš Mišík

MIŠÍK, Matúš: Smolík, J.: Úvod do studia mezinárodních vztahů. Praha : Grada, 2014, 232 s., ISBN: 978-80-247-5131-3

Detaily:

Rok, strany: 2014, 96 - 98
Kľúčové slová:
Reviews and Annotations

O článku:

Reviews and Annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Mišík, M. 2014. MIŠÍK, Matúš: Smolík, J.: Úvod do studia mezinárodních vztahů. Praha : Grada, 2014, 232 s., ISBN: 978-80-247-5131-3. In Studia Politica Slovaca, vol. 7, no.2, pp. 96-98. 1337-8163.

APA:
Mišík, M. (2014). MIŠÍK, Matúš: Smolík, J.: Úvod do studia mezinárodních vztahů. Praha : Grada, 2014, 232 s., ISBN: 978-80-247-5131-3. Studia Politica Slovaca, 7(2), 96-98. 1337-8163.