Informácia o dokumenteIn: Studia Politica Slovaca, vol. 7, no. 2
Richard Sťahel

SŤAHEL, Richard: Finley, M. I.: Antická a moderná demokracia. Bratislava : Kalligram 2014, 179 s., ISBN 978-80-8101-818-3

Detaily:

Rok, strany: 2014, 85 - 88
Kľúčové slová:
Reviews and Annotations

O článku:

Reviews and Annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Sťahel, R. 2014. SŤAHEL, Richard: Finley, M. I.: Antická a moderná demokracia. Bratislava : Kalligram 2014, 179 s., ISBN 978-80-8101-818-3. In Studia Politica Slovaca, vol. 7, no.2, pp. 85-88. 1337-8163.

APA:
Sťahel, R. (2014). SŤAHEL, Richard: Finley, M. I.: Antická a moderná demokracia. Bratislava : Kalligram 2014, 179 s., ISBN 978-80-8101-818-3. Studia Politica Slovaca, 7(2), 85-88. 1337-8163.