Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Informačný bulletin ÚK SAV

Domovský ústav: Ústredná knižnica SAV

Zoznam čísel
2020 - Volume 48
2019 - Volume XLVII
2018 - Volume XLVI
2017 - Volume XLV
2015 - Volume XLIV
2014 - Volume XLIII
2013 - Volume XLII
2012 - Volume XLI
2011 - Volume XL
2010 - Volume XXXIX
2009 - Volume XXXVIII
2008 - Volume XXXVII
2007 - Volume XXXVI
2006 - Volume XXXV
2005 - Volume XXXIV
2004 - Volume XXXIII
2003 - Volume XXXII
2002 - Volume XXXI
2000 - Volume XXIX
1997 - Volume XXVI
Údaje
ISSN 0139-9993 (print)
ISSN 2729-8051 (online)

Jazyk: Slovensky

Web: http://uk.sav.sk

Adresa:
Klemensova 19
814 67 Bratislava

ISSN: 0139-9993

Informačný bulletin ÚK SAV je určený predovšetkým pre pracovníkov knižníc v knižnično-informačnej sieti SAV, ale taktiež pre všetkých zamestnancov SAV, ktorí sa zaujímajú o služby knižnice.

Hlavným cieľom periodika je informovať o knižnično-informačnej sieti SAV. Základ tvoria novinky z oblasti knihovníctva, informácie o službách knižnice, dostupných databázach, postupoch vo vyhľadávaní v e-zdrojoch, a taktiež informácie k evidencii publikačnej činnosti pracovníkov SAV.

Vychádza dvakrát ročne.