Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Interdisciplinary Toxicology

Domovský ústav: Centrum experimentálnej medicíny SAV

Zoznam čísel
2019 - Volume 12
2018 - Volume 11
2017 - Volume 10
2016 - Volume 9
2015 - Volume 8
2014 - Volume 7
2013 - Volume 6
2012 - Volume 5
2011 - Volume 4
2010 - Volume 3
2009 - Volume 2
2008 - Volume 1
Údaje

Jazyk: english

Web: www.degruyter.com/view/j/intox

E-mail:

Adresa:
Dubravska cesta 9,
841 04 Bratislava,
SLOVAK REPUBLIC