Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Interdisciplinary Toxicology

Front Page

Domovský ústav: Centrum experimentálnej medicíny SAV

Jazyk: english

Web: www.degruyter.com/view/j/intox

E-mail:

Adresa:
Dubravska cesta 9,
841 04 Bratislava,
SLOVAK REPUBLIC