Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Acta Hydrologica Slovaca

Front Page

Domovský ústav: Ústav hydrológie SAV

ISSN 2644-4690 (print)

Jazyk: Slovensky, Česky, Anglicky

Web: www.ih.savba.sk/ah/

E-mail:

Adresa:
Editorial office of Acta Hydrologica
Institute of Hydrology SAS
Dúbravská cesta č.9
841 04 Bratislava
Slovak republic

Časopis obsahuje články z vedných odborov hydrológie pôd, horskej hydrológie, nížinnej hydrológie a interakcií povrchových tokov s podzemnými vodami.

The Journal is published by the Institute of Hydrology SAS, Bratislava.

Editor:
Yvetta Velísková, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic, veliskova@uh.savba.sk

Assistant Editor:
Katarína Brezianská, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic, stehlova@uh.savba.sk

Editorial Board:
- Kazimiers Banasik, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland
- Dana Baroková, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak Republic
- Milan Gomboš, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic
- Dana Halmová, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic
- Dušan Igaz, Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovak Republic
- Silvia Kohnová, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak Republic
- Danka Kotorová, Regional Research Institute of Agroecology Michalovce, Slovak Republic
- Svatopluk Matula, (University of Agriculture, Prague, Czech Republic)
- Marián Melo, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic
- Pavol Miklánek, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic
- Janka Ovcharovichova, P.E. HACC College, Harrisburg, Pennsylvania, USA
- Tomáš Orfánus, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic
- Jana Pařílková, Brno University of Technology, Czech Republic
- Jana Skalová, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak Republic
- Marek Sokáč, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak Republic
- Andrej Tall, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic

The Journal is published two times per year and printed by VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava. Distribution of the Journal is free of charge.