Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso

Domovský ústav: Astronomický ústav SAV

Zoznam čísel
2020 - Volume 50
2019 - Volume 49
2018 - Volume 48
2017 - Volume 47
2016 - Volume 46
2015 - Volume 45
2014 - Volume 43
2013 - Volume 43
2012 - Volume 42
2011 - Volume 41
2010 - Volume 40
2009 - Volume 39
2008 - Volume 38
2007 - Volume 37
2006 - Volume 36
2005 - Volume 35
2004 - Volume 34
2003 - Volume 33
2002 - Volume 32
2001 - Volume 31
2000 - Volume 30
1999 - Volume 28
1998 - Volume 27
1997 - Volume 27
1996 - Volume 26
1995 - Volume 25
1994 - Volume 24
1993 - Volume 23
1992 - Volume 22
1991 - Volume 21
1990 - Volume 20
1989 - Volume 18
1988 - Volume 17
1987 - Volume 16
1986 - Volume 15
1985 - Volume 13
1984 - Volume 12
1983 - Volume 11
1981 - Volume 10
1980 - Volume 9
1979 - Volume 8
1976 - Volume 7
1975 - Volume 5
1969 - Volume 4
1966 - Volume 3
1957 - Volume 2
1955 - Volume 1
Údaje
ISSN 1335-1842 (print)
ISSN 1336-0337 (online)

Jazyk: angličtina

Web: www.astro.sk/caosp/caosp.php

E-mail:

Adresa:
Astronomical Institute
Slovak Academy of Sciences
SK 059 60 Tatranská Lomnica
The Slovak Republic

Medzinárodné identifikátory:


 • ISSN 1336-0337 (on-line verzia)

 • ISSN 1335-1842 (tlačená verzia, do roku 2018, volume 48)

 • CODEN CAOPF8On-line prístup:
všetky čísla, volumes 1-50/3, roky 1955-2020

Od volume 49 (2019) je časopis vydávaný iba v elektronickej forme.


CAOSP je indexovaný:


 • ISI: kontinuálne od volume 22 (year 1992) avšak nájdete ho v Index to Scientific Book Contents (ISBC) CC/Physical, Chemical & Earth Sciences / Current Book Contents

  V dôsledku faktu, že CAOSP je vydávaný 3-krát ročne, je zaradený v ISI medzi knihy a nie časopisy.

  Od volume 39 (2009) má časopis pridelený impakt faktor.


 • SCOPUSRedakčná rada:

 • Hlavný redaktor: Augustín Skopal (astrskop@ta3.sk)

 • Výkonný redaktor: Richard Komžík (rkomzik@ta3.sk)

 • Editori:
  Drahomír Chochol (chochol@ta3.sk)
  Július Koza (koza@ta3.sk)
  Aleš Kučera (akucera@ta3.sk)
  Luboš Neslušan (ne@astro.sk)
  Vladimír Porubčan (astropor@savba.sk)
  Theodor Pribulla (pribulla@ta3.sk)

 • Poradenská rada:
  Bernhard Fleck (bfleck@esa.nascom.nasa.gov)
  Arnold Hanslmeier (arnold.hanslmeier@uni-graz.at)
  Marián Karlický (karlicky@asu.cas.cz)
  Tanya Ryabchikova (ryabchik@inasan.ru)
  Giovanni Battista Valsecchi (giovanni@ias.rm.cnr.it)
  Jan Vondrák (vondrak@ig.cas.cz)Inštrukcie pre autorov