Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

AVANS

Domovský ústav: Archeologický ústav SAV

Zoznam čísel
2017 - Volume 2012
2015 - Volume 2010
2013 - Volume 2009
2011 - Volume 2008
2009 - Volume 2007
2008 - Volume 2006
2007 - Volume 2005
2006 - Volume 2004
2004 - Volume 2003
2003 - Volume 2002
2002 - Volume 2001
2001 - Volume 2000
2000 - Volume 1999
1999 - Volume 1997
1998 - Volume 1996
1997 - Volume 1995
1996 - Volume 1994
1995 - Volume 1993
1993 - Volume 1992
1992 - Volume 1991
1991 - Volume 1989
1990 - Volume 1988
1988 - Volume 1987
1987 - Volume 1986
1986 - Volume 1985
1985 - Volume 1984
1984 - Volume 1983
1983 - Volume 1982
1982 - Volume 1981
1981 - Volume 1980
1980 - Volume 1979
1978 - Volume 1977
1977 - Volume 1976
1976 - Volume 1975
1975 - Volume 1974
Údaje

Jazyk: slovensky

Web: archeol.sav.sk/index.php/publikacie/avans/

E-mail:

Adresa:
Archeologický ústav SAV
Akademická 2
949 21 Nitra

Ročenka Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku - AVANS je neperiodickou sériou určenou na študijné, vedecké a informačné účely odborníkom v archeológii. Formou odborných príspevkov poskytuje kompletnú informáciu a celkový prehľad o výsledkoch archeologických výskumov a prieskumov, ako aj o náhodných a ojedinelých nálezoch za uplynulý kalendárny rok z celého územia Slovenska.
Ročenka. ISBN rôzne, podľa tematiky jednotlivých čísel
Redaktori: Mgr. Klaudia Daňová, PhD. – Mgr. Marek Vojteček
Vydáva: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
Adresa redakcie: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
Kontakty:
K. Daňová: 0902/925 667, klaudia.danova@savba.sk
M. Vojteček: 0902/925 643, marek.vojtecek@savba.sk