Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

NEOPLASMA

Domovský ústav: Biomedicínske centrum SAV

Zoznam čísel
2020 - Volume 67
2019 - Volume 66
2018 - Volume 65
2017 - Volume 64
2016 - Volume 63
2015 - Volume 62
2014 - Volume 61
2013 - Volume 60
2012 - Volume 59
2011 - Volume 58
2010 - Volume 57
2009 - Volume 56
2008 - Volume 55
2007 - Volume 54
2006 - Volume 53
2005 - Volume 52
2004 - Volume 51
2003 - Volume 50
2002 - Volume 49
2000 - Volume 47
1999 - Volume 46
1998 - Volume 45
1997 - Volume 44
1996 - Volume 43
1995 - Volume 42
Údaje
ISSN 0028-2685 (print)
ISSN 1338-4317 (online)

Jazyk: Anglicky

Web: www.neoplasma.sk

E-mail:

Adresa:
NEOPLASMA
Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences
Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
Slovakia

ČASOPIS PRE EXPERIMENTÁLNU A KLINICKÚ ONKOLÓGIU

Časopis NEOPLASMA publikuje vedecké práce v oblasti experimentálnej a klinickej onkológie. Redakcia prijíma na recenzné konanie iba pôvodné rukopisy, ktoré neboli nikde publikované, ani nie sú zaslané súbežne na recenziu inému vydavateľovi. Publikuje tiež minireview, recenzie kníh, odborné prehľady z vedeckých konferencií ako aj upozornenia na ne. "Case report" nie sú publikované
.

ISSN 0028-2685

Vychádza 6-krát ročne v AEPress, s.r.o. v anglickom jazyku.

Pokyny pre autorov

Pre online zaslanie rukopisu využívame MMPlus publikačný systém

Hlavná redaktorka
J. BROZMANOVÁ

Edičná rada
ALTANER Č., Bratislava
BIES J., Bethesda
BUBENÍK J., Praha
CASTRONOVO V., Liege
GÁBELOVÁ, A., Bratislava
KAUŠITZ J., Bratislava
KOLÁŘ Z., Olomouc
LEE T.C., Taipei
MACIEJEWSKI B., Gliwice
MARDIAK J., Bratislava
PAVELIĆ K., Zagreb
POPOVIC M., Baltimore
SEDLÁK J., Bratislava
SIRACKÁ E., Bratislava
STARÝ J., Praha