Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Architektúra & urbanizmus

Front Page

Domovský ústav: Historický ústav SAV

Jazyk: Slovenský s anglickým rezume

Web: www.architektura-urbanizmus.sk

E-mail:

Adresa:
Architektúra & urbanizmus
Historický ústav SAV
(Institute of History SAS)
P. O. Box 198
Klemensova 19
814 99 Bratislava

Tel: +421 2 5477 3296