Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Architektúra & urbanizmus

Front Page

Domovský ústav: Historický ústav SAV

Jazyk: Slovenský s anglickým rezume

Web: www.architektura-urbanizmus.sk

E-mail:

Adresa:
Architektúra & Urbanizmus
Ústav stavebníctva a architektúry
Slovenská akadémia vied
(Institute of Construction and Architecture
Slovak Academy of Sciences)
Dúbravská cesta 9
845 03 Bratislava 45
Slovakia

Tel.: 00421 2 59309230, 00421 2 59309233
Fax: 00421 2 54773548