Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Sociológia - Slovak Sociological Review

Domovský ústav: Sociologický ústav SAV

Zoznam čísel
2020 - Volume 52
2019 - Volume 51
2018 - Volume 50
2017 - Volume 49
2016 - Volume 48
2015 - Volume 47
2014 - Volume 46
2013 - Volume 45
2012 - Volume 44
2011 - Volume 43
2010 - Volume 42
2009 - Volume 41
2008 - Volume 40
2007 - Volume 39
2006 - Volume 38
2005 - Volume 37
2004 - Volume 36
2003 - Volume 35
2002 - Volume 34
2001 - Volume 33
2000 - Volume 32
1999 - Volume 31
1998 - Volume 30
Údaje
ISSN 0049-1225 (print)
ISSN 1336-8613 (online)

Jazyk: Slovensky, Anglicky

Web: www.sociologia.sav.sk/static.php?id=1153

E-mail:

Adresa:
SOCIOLÓGIA - redakcia
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika

telefón: +421-2-52 968 125
fax: +421-2-52 962 315

Hlavná redaktorka: Monika Čambáliková
Redaktori: Jana Lindbloom

Redakčná tajomníčka: Silvia Danišová

Časopis Sociológia (SK ISSN 0049 - 1225, elektronická verzia ISSN 1336-8613) vydáva dvojmesačne Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied. Časopis vychádza bez prerušenia od roku 1969. Od roku 1997 vychádza štyrikrát ročne v slovenskej verzii a dvakrát ročne v anglickej verzii pod názvom Sociológia - Slovak Sociological Review.

Časopis je indexovaný v Current Contents: Social & Behavioral Sciences (Thomson ISI) a v dalších databázach.

Ďalšie informácie o časopise:
Základné informácie | Cieľ a poslanie | Informácie pre prispievateľov | Odoberateľský servis | Adresa redakcie