Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Tatra Mountains Mathematical Publications

Domovský ústav: Matematický ústav SAV

Zoznam čísel
2020 - Volume 77
2019 - Volume 74
2018 - Volume 72
2017 - Volume 70
2016 - Volume 67
2015 - Volume 64
2014 - Volume 61
2013 - Volume 57
2012 - Volume 53
2011 - Volume 50
2010 - Volume 47
2009 - Volume 44
2008 - Volume 41
2007 - Volume 38
2006 - Volume 34
2005 - Volume 32
2004 - Volume 29
2003 - Volume 27
2002 - Volume 25
2001 - Volume 23
2000 - Volume 20
1999 - Volume 18
1998 - Volume 15
1997 - Volume 13
1996 - Volume 9
1995 - Volume 6
1994 - Volume 4
1993 - Volume 3
1992 - Volume 1
Údaje
ISSN 1210-3195 (print)
ISSN 1338–9750 (online)

Jazyk: anglický

Web: tatra.mat.savba.sk

E-mail:

Adresa:
Matematický ústav
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
SK–814 73 Bratislava
Slovensko

Tatra Mountains Mathematical Publications uverejňuje pôvodné príspevky zo všetkých oblastí matematického výskumu. Publikuje hlavne súbory prác, zaoberajúcich sa monotematickou problematikou a zborníky z konferencií a sympózií.
Časopis referujú:
Zentralblatt MATH, Mathematical Reviews, Referativnyi Zhurnal Matematika, Current Contents (ISI, jednotlivo ako monografie alebo zborníky z konferencií), Web of Science,
ISI Conference Proceedings Citation Index (CPCI),
a Scopus.

Niektoré čísla uvedené v Science Citation Index je možné nájsť na vebovej stránke:

http://xs02.isiknowledge.com/help/ccc_T.html.

(Prístupne len pre užívateľov, ktorým bola pridelená licencia.)

Oficiálna skratka uvádzaná v zoznamoch použitej literatúry je: Tatra Mt. Math. Publ.

ISSN 1210-3195 (tlačená forma)
ISSN 1338-9750 (elektronická forma)
EV 4558/12
(registr. číslo pre period. časopisy)