Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Strojnícky časopis (Journal of Mechanical Engineering)

Domovský ústav: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Zoznam čísel
2013 - Volume 64
2012 - Volume 63
2011 - Volume 62
2010 - Volume 61
2009 - Volume 60
2008 - Volume 59
2007 - Volume 58
2006 - Volume 57
2005 - Volume 56
2004 - Volume 55
2003 - Volume 54
2002 - Volume 53
2001 - Volume 52
2000 - Volume 51
1999 - Volume 50
1998 - Volume 49
1997 - Volume 48
Údaje

Jazyk: anglický, slovenský, český (s anglickými abstraktmi)

Web: www.strojcas.sav.sk

E-mail:

Adresa:
Ústav materiálov a mechaniky strojov
Slovenská akadémia vied
Račianska 75
831 02 Bratislava 3

ISSN: 0039-2472

Publikované:
od roku 1950
v roku 2013 časopis ukončil publikovanie

Periodicita:
dvojmesačník

Vydávateľ:
Ústav materiálov a mechaniky strojov
Slovenskej akedémie vied, Bratislava

v spolupráci so
Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity
Bratislava.