Informačná stránka organizácie SAV

Elektrotechnický ústav SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • ADIKIMENAKIS, A. - CHATZOPOULOU, P. - DIMITRAKOPULOS, G.P. - KEHAGIAS, Th. - TSAGARAKI, K. - ANDROULIDAKI, M. - DOUNDOULAKIS, G. - KUZMÍK, Ján - GEORGAKILAS, A. Correlation of threading dislocations with the electron concentration and mobility in InN heteroepitaxial layers grown by MBE. In ECS Journal of Solid State Science and Technology, 2020, vol. 9, no. 015006. ISSN 2162-8769. Typ: ADCA
  • HAGARA, Jakub - MRKÝVKOVÁ, Naďa, Tesárová - NÁDAŽDY, Peter - HODAS, Martin - BODIK, Michal - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva - TOKÁR, Kamil - HUTÁR, Peter - SOJKOVÁ, Michaela - CHUMAKOV, A. - KONOVALOV, O. - PANDIT, P. - ROTH, S. - HINDERHOFER, A. - HULMAN, Martin - ŠIFFALOVIČ, Peter - SCHREIBER, F. Reorientation of π-conjugated molecules on few-layer MoS2 films. In Physical Chemistry Chemical Physics, 2020, vol. 22, p. 3097-3104. ISSN 1463-9076. Typ: ADMA
  • HANZEL, Ondrej** - LENČÉŠ, Zoltán - KIM, Young-Wook - FEDOR, Ján - ŠAJGALÍK, Pavol. Highly electrically and thermally conductive silicon carbide-graphene composites with yttria and scandia additives. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, no. 2, p. 241-250. ISSN 0955-2219. Typ: ADCA
  • CHAUHAN, Prerna - HASENÖHRL, Stanislav - VANČO, L. - ŠIFFALOVIČ, Peter - DOBROČKA, Edmund - MACHAJDÍK, Daniel - ROSOVÁ, Alica - GUCMANN, Filip - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - MAŤKO, Igor - KUBALL, M. - KUZMÍK, Ján. A systematic study of MOCVD reactor conditions and Ga memory effect on properties of thick InAl(Ga)N layers: A complete depth-resolved investigation. In CrystEngComm, 2020, vol. 22, p. 130-141. ISSN 1466-8033. Typ: ADCA
  • CHAUHAN, Prerna - HASENÖHRL, Stanislav - MINJ, A. - CHAUVAT, M.-P. - RUTERANA, P. - KUZMÍK, Ján. Growth evolution of N-polar Indium-rich InAlN layer on c-sapphire via strain relaxation by ultrathin AlON interlayer. In Applied Surface Science, 2020, vol. 502, no. 144086. ISSN 0169-4332. Typ: ADCA
  • ŠAGÁTOVÁ, A. - ZAŤKO, Bohumír - NEČAS, V. - FULOP, M. Radiation hardness limits in gamma spectrometry of semi-insulating GaAs detectors irradiated by 5MeV electrons. In Journal of Instrumentation, 2020, vol. 15, no. C01024. ISSN 1748-0221. Typ: ADMA
  • ŠEBESTA, M. - NEMČEK, L. - URÍK, Martin - KOLENČÍK, Marek - BUJDOŠ, Marek - VÁVRA, Ivo - DOBROČKA, Edmund - MATÚŠ, Peter. Partitioning and stability of ionic, nano- and microsized zinc in natural. In Science of the Total Environment, 2020, vol. 700, no. 134445. ISSN 0048-9697. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus