Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV (do 30.9.2015)

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Karpatská 5
040 01 Košice
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.svusav.sk