Informačná stránka organizácie SAV

Ekonomický ústav SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Ing., PhD.  Brzica, Daneš  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Domonkos, Tomáš  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Dováľová, Gabriela  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Frank, Karol  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Hojdan, Dávid  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Hošoff, Boris  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Hudcovský, Martin  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Jeck, Tomáš  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Kačírková, Mária  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Klepanec, Timotej  Interný doktorand
 Ing.  Klinec, Ivan  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Korček, Matej  Vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Košta, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 doc. Ing., PhD.  Lábaj, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., CSc.  Laudár, Ľubomír  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Lichner, Ivan  Vedecký pracovník
 Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr.  Luptáčik, Mikuláš  Vedecký pracovník
 doc. Ing., PhD.  Lyócsa, Štefan  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Miklošovič, Tomáš  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Morvay, Karol  Samostatný vedecký pracovník
 prof. Ing., PhD.  Obadi, Saleh Mothana  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Ondrovič, Adrián  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Ostrihoň, Filip  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Páleník, Viliam  Samostatný vedecký pracovník
 doc. Ing., CSc.  Pauhofová, Iveta  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Radvanský, Marek  Samostatný vedecký pracovník
 prof. Ing., PhD., MBA.  Sipko, Juraj  Samostatný vedecký pracovník
 prof. Ing., CSc.  Staněk, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., MA., PhD.  Širaňová, Mária  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Štefánik, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Vašková, Vanda  Vedecký pracovník
 Ing.  Vokoun, Jaroslav  Odborný pracovník VŠ
 prof. Dr. Ing., PhD.  Workie Tiruneh, Menbere  Samostatný vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 33