Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Hlinkova 3
040 01 Košice
Slovenská republika

Riaditeľka

Tel: 055/6334455

Sekretariát

Tel: 055/6334455
Parazitologický (predtým Helmintologický) ústav SAV je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré komplexne skúma parazity a nimi vyvolávané ochorenia ľudí, zvierat a rastlín so širokou medzinárodnou spoluprácou a uplatňovaním moderných molekulovo-biologických postupov. Vedecké výsledky ústavu majú charakter prevažne základného výskumu, v menšej miere strategického aplikovaného výskumu. Získané poznatky od r. 1953 významne obohatili parazitológiu v celosvetovom i regionálnom rozsahu. Význam a originalitu poznatkov dokumentuje ich publikovanie vo svetových parazitologických periodikách a monografiách, udelenie prestížnych medzinárodných ocenení, účasť zástupcov ústavu vo výboroch orgánov svetových a európskych parazitologických spoločností a iné domáce i medzinárodné uznania. Ústav je externou vzdelávacou organizáciou pre dva študijné odbory v dennej aj externej forme; prvým je 4.2.5 Zoológia v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a druhým 6.3.7 Infekčné a parazitárne choroby zvierat v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.