Informačná stránka organizácie SAV

Ústredná knižnica SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr. Babulíková, Zuzana  02/ 5479 3831
 Mgr. Doktorová, Andrea  02/ 5292 7384 kl. 105
 Mgr. Džimová, Lenka  02/ 5292 7384 kl. 104
   Gabauerová, Zuzana  02/5479 3831
   Gregor, Vladimír  02/ 54793831 kl. 114
 Mgr. Hrnčiarová, Katarína  02/ 5292 1733 kl. 102
 PhDr. Jakubičková, Alena  02/5479 3831 kl. 113
   Juriček, Matúš  02/ 5292 7384 kl. 104
   Kliková, Jana   
 doc. Mgr., PhD. Kollárová, Ivona  02/5441 6202 kl. 115
 PhDr. Kovácsová, Alena  02/ 5292 7384 k. 106
   Krejčíová, Jana  02/ 5479 3831 kl. 109
 Mgr. Majdánová, Denisa  02/ 5292 7384 kl. 103
 Ing. Mesár, Michal  02/5292 7384 kl. 104
 Mgr. Mesárová, Michaela  02/ 5479 3831
 Ing. Mončáková, Táňa  02/5292 7384 kl. 105
 PhDr. Pastorková, Natália  02/ 5479 3831 kl. 112
 PhDr. Pastorková, Natália  02/ 5479 3831
 Mgr. Pethő, Andrea  02/ 5479 3831
   Sadecká, Helena  02/ 5292 7384 kl. 107
 Mgr. Selecký, Michal  05/ 5479 3831 kl. 109
 Mgr. Sliacky, Michal  02/ 5292 1733 kl. 101
 Mgr. Straková, Gabriela  02/ 5292 7384 kl. 104
 Ing. Šopáková, Daniela  02/ 5292 7384 kl. 107
 Bc. Štefek, Peter  02/ 5292 7384 kl. 103
 Mgr. Tomášeková, Silvia  02/ 5479 3831 kl. 111
   Trojáková, Jana  02/5479 3831
 Mgr. Vician, Lukáš  02/ 5479 3831 kl. 109
 Mgr. Žiaková, Zuzana  02 /5292 7384 kl. 106

Aktualizuje: