Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
6861334554 suchý ľad  
Messer Tatragas spol s r.o.
Chalupkova 9, 81944 Bratislava
IČO: 00685852
11.10.2018 22,20
4591037971 PHM  
Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
11.10.2018 237,51
4591035119 PHM  
Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
11.10.2018 -237,51
38185130 vzájomná spolupráca na základe zmluvy  
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
11.10.2018 1,00
38185129 vzájomná spolupráca na základe zmluvy  
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
11.10.2018 1,00
38185127 vzájomná spolupráca na základe zmluvy  
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
11.10.2018 1,00
38185126 vzájomná spolupráca na základe zmluvy  
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
IČO: 50073869
11.10.2018 1,00
38185125 vzájomná spolupráca na základe zmluvy  
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislav
IČO: 50073869
11.10.2018 1,00
181900733 HotStarTaq Plus DNA  
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 17, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 36030848
10.10.2018 2 015,55
8218078467 Poplatky za telekomunikačné služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
08.10.2018 117,92
8218007275 služby pevnej siete  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
08.10.2018 60,02
7489775815 faktúra za elektrinu  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava
08.10.2018 44,09
510918140 FA- el. energia 8/2018  
Centrum spoločných činností
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
08.10.2018 592,67
510918116 FA- voda 8/2018  
Centrum spoločných činností
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
08.10.2018 258,58
20180013 lab. králiky  
ZVIERACI SVET s.r.o.
Pivničná 3590/93A, 903 01 Senec
IČO: 47686103
05.10.2018 285,00
EAA8AE pub. činnosť  
Pensoft Publishers
Prof. Georgi Zlatarski Street 12, 1700 Sofia
Poznámka: zálohová faktúra
04.10.2018 660,00
B5F374 odb. literatúra  
Pensoft Publishers
Prof. Georgi Zlatarski Street 12, 1700 Sofia
04.10.2018 570,00
6861329526 suchý ľad  
Messer Tatragas spol s r.o.
Chalupkova 9, 81944 Bratislava
IČO: 00685852
04.10.2018 14,64
55/18 veterinárne služby  
MVDR. Peter Sochuľák
Novoť 712, 029 55
IČO: 36117676
04.10.2018 252,00
4591035119 PHM  
Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
04.10.2018 237,51
2018/280 OPP a BOZP  
CERIM SK s.r.o.
Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
IČO: 47209763
03.10.2018 40,00
8011036 Prepravné náklady  
Inspekta Slovakia, a.s.
Zelinárska 2, 820 05 Bratislava
IČO: 31340911
27.09.2018 74,11
4591021549 PHM  
Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
26.09.2018 231,99
424555 FA-brašňa  
FaxCopy a.s.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
IČO: 35729040
26.09.2018 15,90
2464012472 Mesačné poplatky Go Europe 30  
Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
26.09.2018 33,00
180408 Stravné lístky  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
26.09.2018 84,00
24016440 ožarovanie krvi  
Mediscan
Bad Haller Strasse 34, 4550 Kremsmunster, Austria
21.09.2018 249,00
1864231 pranie a prenájom rohoží  
Lindstrôm, s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
21.09.2018 12,26
18177028 Labudove dni Smolenice  
Centrum spoločných činností
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava 45
IČO: 00398144
21.09.2018 3 613,90
7372 RI megascript  
Life Technologies s.r.o.
Laurinska 18, 811 01 Bratislava
20.09.2018 341,00
6861325023 suchý ľad  
Messer Tatragas spol s r.o.
Chalupkova 9, 81944 Bratislava
IČO: 00685852
20.09.2018 44,40
4591028449 pohonné látky  
Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO: 31322832
20.09.2018 183,54
20180023 oprava PC  
Marián Šimo - Tip Marián Šimo
Révová 25, 811 02 Bratislava
IČO: 34403701
20.09.2018 96,00
20180310 poster  
Neumahr tlačiareň, s r.o.
Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava
IČO: 35714131
19.09.2018 14,40
20180306 poster  
Neumahr tlačiareň, s r.o.
Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava
IČO: 35714131
Poznámka: faktúra č. 70/71
19.09.2018 16,80
20180304 poster  
Neumahr tlačiareň, s r.o.
Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava
IČO: 35714131
19.09.2018 18,00
20180303 poster  
Neumahr tlačiareň, s r.o.
Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava
IČO: 35714131
19.09.2018 24,00
20180289 poster  
Neumahr tlačiareň, s r.o.
Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava
IČO: 35714131
19.09.2018 12,00
1201819272 Dezinfekčné prostriedky  
Lekáreň na sídlisku v Prievidzi, s.r.o.
Svätoplukova 5, 971 01 Prievidza
IČO: 46670165
17.09.2018 67,12
7459585020 el. energia  
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 8100 00 Bratislava
IČO: 36677281
14.09.2018 44,09

1/9  Ďalej Koniec