Informačná stránka organizácie SAV

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
   Adamcová, Olga  02/ 5930 9252
   Blahová, Viera  02/ 5930 9205
   Boříková, Iveta  02/ 5930 9261
   Bučičová, Sylvia  02/ 5930 9259
   Černý, Zdenko  02/ 5930 9235
 Ing., CSc. Darula, Stanislav  02/ 5930 9267
 Ing. Dobiáš, Ján  02/ 5930 9282
 Ing. Dragomirová, Janette  02/ 5930 9266
 Mgr., CSc. Držík, Milan   
 Mgr. Fecko, Stanislav   
   Gajarská, Jozefa  02/ 5930 9211
   Habovštiak, Martin  02/ 5930 9248
   Hrdá, Anna  02/ 5930 9229
   Janotová, Eva  02/ 5930 9211
   Kasák, Karol  02/ 5930 9247
 Mgr., PhD. Kocifaj, Miroslav  02/ 5930 9293
 RNDr. Kocifajová, Anna  02/ 5930 9229
 RNDr., PhD. Kómar, Ladislav  02/ 5930 9241
   Kralovič, Roman  02/ 5930 9283
 Ing., CSc. Kriváček, Jozef  02/ 5930 9215
 Ing., PhD. Križma, Martin  02/ 5930 9228
 Ing. Kuliffayová, Marta  02/ 5930 9202
 Ing., PhD. Kuzielová, Eva  02/ 5930 9260
   Makovicová, Mária  02/ 5930 9236
 Ing. Malíková, Marta  02/ 5930 9285
   Maninka, Rudolf  02/ 5930 9290
 Ing., CSc. Matiašovský, Peter  02/ 5930 9244
 Ing., PhD., Mihálka, Peter  02/ 5930 9237
 Prof.Dr.Ing. Palou, Martin-Tchingnabé  02/ 5930 9268
 Mgr., PhD. Petržala, Jaromír  02/ 5930 9252
   Pinkavová, Lucia   
 Ing. Považancová, Mária  02/ 5930 9204
   Rajnohová, Anna  02/ 5930 9242
 Ing., PhD. Repka, Miroslav  02/ 5930 9214
 Ing., PhD. Sátor, Ladislav  02/ 5930 9216
 Ing. Sitarčíková, Danka  02/ 5930 9223
 Prof. Ing., DrSc. Sládek, Ján  02/ 5930 9210; 02/ 5478 8662
 Prof. RNDr., DrSc. Sládek, Vladimír  02/ 5930 9210; 02/ 5478 8662
   Slámová, Dagmar  02/ 5477 3548
   Toth, Alexander  02/ 5930 9265
 Ing. Vrabec, Marián  02/ 5930 9263
 Dr. Ing. Wunsche, Michael  02/59309212
 Ing. Žemlička, Matúš  02/ 5930 9256

Aktualizuje: