Informačná stránka organizácie SAV

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • DARULA, Stanislav - RAKOVSKÝ, Štefan - MALÍKOVÁ, Marta - GOGA, P. Denné osvetlenie a vymedzenie zón so zvýšenou hustotou zástavby v Bratislave. In Světlo : časopis pro světelnou techniku a osvětlování, 2019, roč. 22, č. 3, s. 43-47. ISSN 1212-0812.(VEGA 2/0042/17). Typ: BDE
 • HOSSEINI, S. M. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Anisotropic transient thermoelasticity analysis in a two-dimensional decagonal quasicrystal using meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) method. In Applied Mathematical Modeling, 2019, vol. 66, p. 275-295. (2.841 - IF2018). ISSN 0307-904X.(APVV-14-0440 : Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov). Typ: ADCA
 • KINZEY, Bruce - ASHDOWN, I. - CLEAR, R. D. - DURISCOE, D. - FALCHI, F. - GRATHER, M. - KOCIFAJ, Miroslav - MALBON, L. - SCHLESSELMAN, B. - WAINSCOAT, R. - WALKER, Constance E. The IES Sky Glow Calculations Committee. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p. 62.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • KOCIFAJ, Miroslav - SOLANO LAMPHAR, H. A. - VIDEEN, Gorden. Night-sky radiometry can revolutionize thecharacterization of light-pollution sources globally. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2019, vol. 116, no. 16, p. 7712–7717. (9.580 - IF2018). ISSN 0027-8424. Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav - WALLNER, Stefan - SOLANO LAMPHAR, H. A. An asymptotic formula for skyglow modelling over a large territory. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, vol. 485, iss. 2, p. 2214-2224. (5.231 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0035-8711.(APVV-14-0017 : Zovšeobecnený model jasu/žiary nočnej oblohy a jeho aplikácia pri získavaní emisnej funkcie miest. VEGA 2/0016/16 : Optické vlastnosti zalomených svetlovodov za podmienok nehomogénnej oblačnosti s ľubovoľným pokrytím oblohy). Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav. An investigation of ground albedo impacts on multiple light scattering in night-time atmosphere. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p. 15.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • KOCIFAJ, Miroslav - KUNDRACIK, F. A portable multi-wavelength optical analyzer for in-situ aerosol characterization. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p. 34.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • KÓMAR, Ladislav - KOCIFAJ, Miroslav. The effect of spheroidal aerosol particles of various species on the skyglow level. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p.11.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • KUNDRACIK, F. - ŠTEFÍK, Ondrej - KOCIFAJ, Miroslav - KÓMAR, Ladislav. Using SkyGlow Simulator (SG-S) on different territories: conversion from VIIRS-DNB image to intrinsic SG-S maps. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p. 67.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - NOVOTNÝ, Radoslav - PALOU, Martin T.. Simultaneous effect of silica fume, metakaolin and ground granulated blast-furnace slag on the hydration of multicomponent cementitious binders. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, vol. 136, iss. 4, p. 1527–1537. (2.471 - IF2018). ISSN 1388-6150.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách). Typ: ADCA
 • KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - MÁSILKO, Jiři - PALOU, Martin T.. Development of G-oil well cement phase composition during long therm hydrothermal curing. In Geothermics, 2019, vol. 80, p. 129-137. (3.470 - IF2018). ISSN 0375-6505.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 1/0696/15 : Vysokoporézne anorganické materiály pre tepelno-izolačné aplikácie). Typ: ADCA
 • Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory. Hlavný redaktor: Peter Szalay, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV. Vydavateľ do 30. 5. 2018 :Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Štvrťročník. ISSN 0044-8680. Typ: FAI
 • PAUNZEN, Ernst - FLORIAN, Jan - GÜTL-WALLNER, Anna - HERDIN, Andreas - KRALOFSKY, Erwin - LESCHINSKI, Kieran - MACH, Michael - MAITZEN, Hans-Michael - PRIŠEGEN, Michal - ROCKENBAUER, Markus - RODE-PAUNZEN, Monika - WALLNER, Stefan. An analysis of four stellar rings. In Astronomische Nachrichten, 2018, vol. 339, p. 672–679. (1.322 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6337. Typ: ADCA
 • PETRŽALA, Jaromír. City emission function as the solution of an inverse problem. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • PUSCHNIG, Johannes - BINDER, Franz - WALLNER, Stefan - POSCH, Thomas. Quantifying circalunar periodicity, long-term trends and seasonal variations in the night sky brightness based on the Austrian SQM network. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p. 53.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • REPKA, Miroslav - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Numerical study of size effects in micro/nano plates by moving finite elements. In Composite Structures, 2019, vol. 212, p. 291-303. (4.829 - IF2018). ISSN 0263-8223.(APVV-14-0440 : Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov). Typ: ADCA
 • SÁTOR, Ladislav - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Consistent 2D formulation of thermoelastic bending problems for FGM plates. In Composite Structures, 2019, vol. 212, p. 412-422. (4.829 - IF2018). ISSN 0263-8223.(APVV-14-0440 : Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov). Typ: ADCA
 • SÁTOR, Ladislav - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Coupling effects in transient analysis of FGM plates bending in non-classical thermoelasticity. In Composites Part B: Engineering, 2019, vol. 165, p. 233-246. (6.864 - IF2018). ISSN 1359-8368.(APVV-14-0440 : Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov). Typ: ADCA
 • SLÁDEK, Vladimír - REPKA, Miroslav - SLÁDEK, Ján. Moving Finite Element Method. In WIT Transactions on Engineering Sciences, vol. 122, p.119-129. ISSN 1746-4471.(APVV-14-0440 : Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov). Typ: ADMB
 • SOLANO LAMPHAR, H. A. - KOCIFAJ, Miroslav - RAMÍREZ BERNARDINO, M. - GONZÁLEZ MADRIGAL, J.L. A theoretical characterization of skyglow effects in the natural park of Cimatario. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p. 12.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • SOLANO LAMPHAR, H. A. - KOCIFAJ, Miroslav - WALLNER, Stefan. Skyglow changes in Mexico City resulting from a LED lighting system conversion. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p. 41.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • WALLNER, Stefan - KOCIFAJ, Miroslav - SOLANO LAMPHAR, H. A. Asymptotic formula for skyglow modeling over a large territory. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p. 16.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • WÜNSCHE, Michael - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHANG, C. - REPKA, Miroslav. Dynamic Wave Propagation in Fiber Reinforced Piezoelectric Composites with Cracks. In International Journal of Computational Methods, 2019, vol. 16, iss. 6, article number: 1840021. (1.221 - IF2018). ISSN 0219-8762.(SASPRO 0106/01/01 : Multiškálové modelovanie vrstevnatých, vláknami vystužených a poréznych magnetoelektrických materiálov). Typ: ADMA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus