Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
   Aksamítová, Renáta   
 Mgr. Badžgoňová, Katarína   
 doc. Mgr., CSc. Barborík, Vladimír   
   Biháriová, Simona   
 prof. PaedDr., CSc. Bílik, René   
 Mgr., PhD. Braxatoris, Martin   
 doc. PhDr., CSc. Brtáňová, Erika   
 Mgr., Ph.D. Bystrzak, Magdalena  02/ 5441 6025
 Mgr., PhD. Csiba, Karol   
 Mgr. Cupanová, Katarína   
 Mgr., PhD. Debnár, Marek   
 Mgr., PhD. Domorák, Daniel   
 Mgr., PhD. Habaj, Michal   
 Mgr., PhD. Horváth, Tomáš   
 Mgr., PhD. Hroncová, Ľubica   
 Mgr., CSc. Hučková, Dana   
   Košibová, Iveta   
   Kubičková, Mária   
   Kubičková, Veronika  02/ 5441 6025
 PhDr., CSc. Kuzmíková, Jana   
 Mgr., PhD. Matejovič, Pavel   
 PhDr., DrSc. Mikulová, Marcela   
 Mgr. Mravcová, Vladimíra   
 Mgr. Nádaskay, Viliam   
 Mgr., PhD. Navrátil, Martin   
 Mgr. Olšinová, Oľga   
 Mgr. Orság, Matej   
 Mgr. Palkovičová, Eva   
 Mgr., Ph.D. Passia, Radoslav  02/ 5441 6025
 Mgr., PhD. Piroščáková, Jana   
 PhDr., CSc. Prušková, Zora   
 Mgr., PhD. Rišková, Lenka   
 Mgr., PhD. Schmarcová, Ľubica   
 Mgr., PhD. Taranenková, Ivana  02/ 5441 6025
 Mgr., PhD. Vaneková, Oľga   
 Mgr., CSc. Vráblová, Timotea   
 prof. PhDr., DrSc. Zajac, Peter   

Aktualizuje: