Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • MACSALIOVÁ, Lenka. Knižnica Földváriovcov v SNG. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 7-8. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
  • MACSALIOVÁ, Lenka. Kde všade čitateľ (ne)zomrel. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 27-28. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Kde všade som (ne)zomrel / Peter "PPPíter" Popluhár. - Bratislava : Ikar, 2018. Typ: EDI
  • MATEJOVIČ, Pavel. Ako chutí život : od narodenia Ladislava Mňačka uplynulo sto rokov. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
  • NAVRÁTIL, Martin. Rozpaky nad Rázusom. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2019, roč. 4, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Hoj, zem drahá... / Martin Rázus. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2018. Dostupné na internete: <https://plav.sk/node/142>. Typ: EDI
  • PASSIA, Radoslav. O veciach doma schovaných. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 22-23. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Jedenie / Ivan Medeši. - Petrikovce : Valal, 2018. Typ: EDI
  • PASSIA, Radoslav. Bohém a fanatik práce Zeljenka. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 12-13. ISSN 1210-1982. Typ: GII
  • PASSIA, Radoslav. Preniknúť do iných svetov. In Knižná revue, 2019, roč. 29, č. 1, s. 9-11. ISSN 1210-1982. Typ: GII
  • TARANENKOVÁ, Ivana. Against Progress: Utopia, Idyll, Nostalgia and Melancholy. (National identity and Modernity in Slovak Literature 1880-1900). In National Identity and Modernity 1870-1945: Latin America, Southern Europe, East Central Europe. - Budapest ; Paris : Károly Gáspár University of the Reformed Church in Hungary : L´Harmattan Publishing, 2019, s. 429-437. ISBN 978-2-343-16329-1.(VEGA 2/0025/16 : Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia). Typ: AECA
  • ZAJAC, Peter. Juraj Briškár: Sprievodca nezrozumiteľnosťou. In TOP 5 : (slovenská literárna a výtvarná scéna 2014 v odbornej reflexii). Vydanie prvé. - Fintice - Košice : FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2018, s. 8-14. ISBN 978-80-89763-28-3. Typ: AEDA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus