Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARBORÍK, Vladimír - PETRÍK, Vladimír. Pohyb k nehybnosti : literárny život od začiatku 60. do konca 70. rokov objektívom Antona Šmotláka. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2018. 244 s. ISBN 978-80-8119-109-1. Typ: AAB

  Citácie:
  [6] ŠIKULOVÁ, Veronika. Pole obrábané slovami. In Pravda, roč. 28, 2018, č. 167, s. 50 – 51. ISSN 1335-4051.

 • BARBORÍK, Vladimír. Fantastika, paródia, satira: Rusko v našich hlavách. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3, p. non. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Ruzká klazika / Daniel Majling (ed.). - Bratislava : OZ Brak, 2018. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/85>. Typ: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Rodinný román. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3, p. non. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Muž z jamy a deti z lásky / Vanda Rozenbergová. - Bratislava : Slovart, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/95>. Typ: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Písanie ako sebatvorba. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3, p. non. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Pán Ó / Rudolf Jurolek. - Ivanka pri Dunaji : F. R. & G, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/106>. Typ: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Pozostalosť: O Vladimírovi Petríkovi. In Litikon, 2018, roč. 3, č. 1, s. 178-180. ISSN 2453-8507. Typ: EDJ
 • BARBORÍK, Vladimír. ... o óde : ako chváliť: poetika uznania. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3, p. non. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/97>. Typ: GII
 • BARBORÍK, Vladimír. Minulost třeba, byť se skřípáním zubů, přijmout za svou : rozhovor s historikom Michalom Macháčkom. Účastník interview Michal Macháček. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3, p. non. ISSN 2453-9147. Typ: GII
 • BARBORÍK, Vladimír. O názoroch (Mikšík o Bendzákovi). In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3, p. non. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/102>. Typ: GII
 • BARBORÍK, Vladimír. O medzidruhovej (a)symetrii, zmysle cien a podpore štátu : glosa o literárnych cenách. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3, p. non. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/101>. Typ: GII
 • BÍLIK, René. "Yesterday and Tomorrow" : the forms of Slovak literature of Socialist Realism in the years 1945 – 1956. In Socialist Realism in Central and Eastern European literature: Institution, dynamics, discourses. Literatures under Stalin. - London : Anthem Press, 2017, s. 199-216. ISBN 978-1-78308-697-9. Dostupné na internete: <http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000427249600014>. Typ: ABC
 • BRAXATORIS, Martin. Vedecký seminár Kázne a reči. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 162-164. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: EDJ
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Od dokumentárnosti k beletrizácii : obraz Balkánu v staršej slovenskej literatúre [From Documentary to Fiction. The Picture of the Balkans in Early Slovak Literature]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 5, s. 332-351. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: ADFB
 • BRTÁŇOVÁ, Erika - VANEKOVÁ, Oľga. Dejiny slovenskej literatúry a srbská Vojvodina. Dva vojvodinské katechizmy a latinská ekloga Beata Bacska [The Slovak Literature and the Serbian Vojvodina. Two Vojvodian Catechisms and the Latin Eclogue Beata Bacska]. In Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 3-4, s. 158-178. ISSN 0037-6787. Typ: ADNB
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Podoby idylického v Doležalovej Tragoedii [The Forms of Doležal´s Idyllic Pamětná celému světu Tragoedia]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 27-36. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: ADNB
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Mit olvastak a csabai szlovákok? = Čo čítali Slováci v Békešskej Čabe? [What Did the Slovaks in Békéscsaba Read?]. In Fejezetek a békéscsabai szlovákok múltjából és jelenéből. - Békéscsasba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku – Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2018, s. 229-238. Súbežné vydanie monografie v slovenskom jazyku: Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku – Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2018, s. 215 – 223. ISBN 978-615-5330-11-7. Typ: AECA
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Sládek, Miloš: Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 3, s. 228-233. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém / Miloš Sládek. - Praha : Památník národního písemnictví, 2017. Typ: EDI
 • BYSTRZAK, Magdalena. Antitradicionalisti : k étosu slovenskej kultúrnej ľavice medzi dvoma svetovými vojnami [On the Ethos of Interwar Slovak Left-wing Authors]. In Litikon, 2018, roč. 3, č. 1, s. 33-42. ISSN 2453-8507.(VEGA 2/0050/18 : Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia). Typ: ADFB
 • BYSTRZAK, Magdalena. Et in Arcadia ego. Melancholická idyla slovenských romantikov [Et in Arcadia ego. The Melancholy Idyll of Slovak Romantic Writers]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 15-26. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973.(VEGA 2/0025/16 : Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia). Typ: ADNB
 • BYSTRZAK, Magdalena. Inovácia, sebapoznanie alebo cudzí export? : vybrané aspekty poľských diskusií o postkolonializme [Innovation, Self-knowledge or Foreign Export? Selected Aspects of Polish Discussions on Postcolonialism]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 4, s. 249-263. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: ADNB
 • BYSTRZAK, Magdalena. Ćwiek-Rogalska, Karolina - Filipowicz, Marcin (eds.): Słowiańska pamięć / Slavic Memory. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 148-150. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Słowiańska pamięć / Slavic Memory / Karolina Ćwiek-Rogalska - Marcin Filipowicz. - Kraków : Libron, 2017. Typ: EDI
 • BYSTRZAK, Magdalena. Karikatúra uniformity, ilúzia blahobytu. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3, p. non. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Antihrdina / Alexandra Salmela. - Bratislava : Artforum, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/112>. Typ: EDI
 • CSIBA, Karol. Alta Vášová: Menoslov. In TOP 5 : slovenská literárna a výtvarná scéna 2014 v odbornej reflexii. - Košice ; Prešov : FF Prešovskej univerzity v Prešove : FU Technickej univerzity v Košiciach, 2018, s. 16-23. ISBN 978-80-89763-28-3. Typ: AEDB
 • CSIBA, Karol. Mesto a umenie v súčasnej slovenskej próze. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2018, roč. 1, č. 2, s. 109-111. ISSN 2585-8912. Typ: BDF
 • CSIBA, Karol. Miesto písania : za Petrom Krištúfkom. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2018, roč. 1, č. 2, s. 144-145. ISSN 2585-8912. Typ: BDF
 • CSIBA, Karol. Niekde medzi neistotou a záhadou. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2018, roč. 1, č. 1, s. 156-157. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Miesta, čo nie sú na mape / Pavol Rankov. - Bratislava : Slovart, 2017. Typ: EDI
 • Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV. 6-krát ročne. ISSN 0037-6973. Typ: FAI
 • CUPANOVÁ, Katarína. Netradičná čítanka. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2017, roč. 4, č. 3, s. 67-68. ISSN 1339-4908. Recenzia na: Timrava vo výbere Dany Podrackej. - Literárne informačné centrum : 2017. Typ: EDI
 • CUPANOVÁ, Katarína. Pająk, Patrycjusz: Hrůza v české literatuře. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 155-159. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Hrůza v české literatuře / Patrycjusz Pająk. - Praha : Academia, 2017. Typ: EDI
 • CUPANOVÁ, Katarína. Váh, Juraj: Súborné dramatické dielo. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 3, s. 234-239. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Súborné dramatické dielo I. : divadelné hry / zostavila, úvod, kalendárium, poznámky k divadelným hrám a redakčnú poznámku pripravila Dagmar Kročanová. - Bratislava : Divadelný ústav, 2017. Recenzia na: Súborné dramatické dielo II. : rozhlasové hry / zostavila, úvod, kalendárium, poznámky k divadelným hrám a redakčnú poznámku pripravila Dagmar Kročanová. - Bratislava : Divadelný ústav, 2017. Typ: EDI
 • DOMORÁK, Daniel. Spisovateľ ako sociálna rola – svedomie národa, inžinier ľudských duší alebo niekto iný. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 160-161. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: EDJ
 • DOMORÁK, Daniel. Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2018. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 3, s. 242-243. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: EDJ
 • HABAJ, Michal. Spisovateľ ako sociálna rola. In Tvar, 2018, roč. 29, č. 5, s. 6. ISSN 0862-657X. Typ: CDEB
 • HABAJ, Michal. Poézia. In Tvar, 2018, roč. 29, č. 5, s. 6. ISSN 0862-657X. Typ: CDEB
 • HUČKOVÁ, Dana. Problémy edičného spracovania pamätí z prostredia Dolnej zeme [The Issues in Editorial Processing of Memoirs Written in Lowland]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 4, s. 278-293. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: ADNB
 • HUČKOVÁ, Dana. Békéscsaba Ivan Thurzo emlékirataiban = Békešská Čaba v spomienkach Ivana Thurza [Békéscsaba in Ivan Thurzo’s Memories]. In Fejezetek a békéscsabai szlovákok múltjából és jelenéből. - Békéscsasba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku – Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2018, s. 253-262. ISBN ISBN 978-615-5330-12-4. Súbežné vydanie monografie v slovenskom jazyku: Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku – Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2018, s. 237-245. ISBN 978-615-5330-11-7. Typ: AECA
 • HUČKOVÁ, Dana. K recepcii Petra Bezruča v kontexte slovenskej modernistickej literatúry [On the Reception of Petr bezruč in the Context of the Slovak Modernist Literature]. In Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil : sborník z konference, konané 21. – 22. září 2017 u příležitosti stého padesátého výročí narození Vladimíra Vaška. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018, s. 42-54. ISBN 978-80-7599-004-4. Typ: AFC
 • HUČKOVÁ, Dana. Personálne múzeum spisovateľa ako priestor pre prezentáciu skupinových (generačných, vývinových) pohybov. In Museologica literaria 2017 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie 15. júna 2017 v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2017, s. 55-60. ISBN 978-80-89388-76-9. Typ: AFC
 • HUČKOVÁ, Dana. Slováci v Srbsku a na Balkáne na prelome 19. a 20. storočia. In XVI meždunarodni kongres slavista. Teze i rezimei u dva toma : Tom 2. Književnost, kultura, folklor. Pitanja slavistike. - Beograd : Meždunarodni komitet slavista – Savez slavističeskich društava Srbije, 2018, s. 272. Typ: AFE
 • HUČKOVÁ, Dana. Literárne svedectvá kňazov o Veľkej vojne. In V službe milosrdenstva I. Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen. - Bratislava : Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, 2018, s. 57-70. ISBN 978-80-973022-9-0. Typ: BBB
 • HUČKOVÁ, Dana. Pamiatke autentického kritika : (Za Jozefom Bžochom) [In memory of authentic criticism (For Jozef Bzoch)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 3, s. 219-220. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: EDJ
 • HUČKOVÁ, Dana. Cesty na slovanský juh (Srbsko a krajiny Balkánu v cestopisnej literatúre 16. – 20. storočia). In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 5, s. 331. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: EDJ
 • KUZMÍKOVÁ, Jana. Priestor podobnosti v metafore. In Kognice a umělý život 2018 : sborník příspěvků KUZ XVIII. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 46-47. ISSN 978-80-88123-24-8. Abstrakt: Priestor podobnosti v metafore. In Sborník abstraktů (Eds. Alžběta Strnadová, Čeněk Šašinka, Vojtěch Juřík, Zuzana Šmideková). Kognice a umělý život XVIII, Brno, 30. 5. – 1. 6. 2018, s. 12. Online: https://www.phil.muni.cz/media/3077032/bookofabstracts_kuz18.pdf. Dostupné na internete: <https://www.phil.muni.cz/media/3078302/sbornikprispevku_kuz18.pdf>(VEGA 2/0045/18 : Emócie v literatúre). Typ: AECA
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Pacho, hybský zbojník: subverzia domácej zbojníckej tradície. In Slovanský literárny svet: kontexty a konfrontace III. : motiv domova ve slovanských literaturách. - Brno : Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky, 2017, s. 81-89. ISBN 978-80-210-8892-4. Typ: BEE
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Smrť, kňaz a krásna herečka. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 4, s. 23. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Kreslo / Jozef Andraščík. - Bratislava : Daxe, 20174. Typ: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Jej nádherná trauma. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2018, roč. 7, č. 1, s. 148-149. ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). Recenzia na: Flešbek / Mária Modrovich. - Bratislava : Vlna, 2017. Typ: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Prokůpek, Tomáš, Foret, Martin: Před komiksem. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 59. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Před komiksem : formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovine XIX. století / Prokůpek, Tomáš, Foret, Martin. - Praha : Akropolis, 2016. Typ: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Poetika textu a poetika udalosti v literatúre po roku 1945 [Poetics of text and poetics of occurrence in Slovak literature after 1945]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 79-80. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: EDJ
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Veľa sklamani na každý deň. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 4, s. 2. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • MATEJOVIČ, Pavel. Písanie ako vzdor. In Pravda, 2018, roč. 28, č. 98, s. 32-33. ISSN 1335-4051. Typ: BDF
 • MATEJOVIČ, Pavel. Konzervativizmus ako vzdor. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 1, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Z rečí v nížinách. Tváre a oslovenia. Epištoly / Ivan Kadlečík. - Bratislava : KK Bagala, 2017. Typ: EDI
 • MATEJOVIČ, Pavel. Len osobne. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 3, s. 5. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • MIKULOVÁ, Marcela. Idyla a limity realizmu (Žáner ako mentálne médium) [Idyll and the Limitations of Realism (Genre as a Mental Medium)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 130-142. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: ADNB
 • MIKULOVÁ, Marcela. Timravine polemiky a tajomstvá. In Slovenský konzervativizmus a literatúra písaná ženami vtedy a dnes : zborník prednášok vedeckej konferencie 21. október 2017, Lučenec. Recenzenti: Dušan Katuščák, Ivana Taranenková. - Bratislava : Živena - spolok slovenských žien, 2018, s. 18-25. ISBN 9789-80-972560-2-9. Typ: AFB
 • MIKULOVÁ, Marcela. Prvá moderná slovenská spisovateľka. In Dráma duše v pokojnom živote : Božena Slančíková-Timrava v živote a diele. Zborník z odborného seminára o živote a diele Boženy Slančíkovej-Timravy 6. októbra 2017 v Lučenci. - Lučenec : Spolok Milana Rastislava Štefánika : Ing. Ján Sivok – JSS, 2017, s. 28-37. ISBN 78-80-971805-5-3. Typ: AFD
 • MRAVCOVÁ, Vladimíra. Svatoň, Vladimír: Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparastiky [On the Way to European Literary Field. Comparative Studies]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 4, s. 319-322. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Na cestě evropským literárním polem. Studie z komparastiky / Vladimír Svatoň. - Praha : Univerzita Karlova, 217. Typ: EDI
 • MRAVCOVÁ, Vladimíra. V labyrinte, alebo v slepých uličkách? In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3, p. non. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Kustódi. Arianina kniha / Eva Maliti Fraňová. - Bratislava : Slovart, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/91>. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Jeden s druhým, všetci za seba – poznámky k stavu "mladej literatúry". In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 6, s. 22-23. ISSN 2585-7851. Typ: BDF
 • NÁDASKAY, Viliam. Básne. In Vlna, 2018, roč. 20, č 74, s. 80-85. ISSN 1335-5341. Typ: CDFB
 • NÁDASKAY, Viliam. Naučiť sa žiť v zužujúcom sa priestore. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2018, roč. 7, č. 1, s. 137-138. ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). Recenzia na: Správy z nedomovov / Veronika Dianišková. - Levoča : Modrý Peter, 2017. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Návrat po dvesto rokoch. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2017, roč. 4, č. 3, s. 56 -57. ISSN 1339-4908. Recenzia na: Múza ze slovenských hor / Juraj Palkovič, zostavila Lenka Rišková. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Tak kto má teda písať? In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 2, s. 30. ISSN 2585-7851. Recenzia na: Poviedka 2017. - Levice : KK Bagala, 2017. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Trochu prózy v básňach. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2018, roč. 1, č. 1, s. 126-128. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Samota je moja staršia sestra / Ľuboš Bendzák. - Levoča : Modrý Peter, 2017. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Kúsok úľavy v meandroch poézie. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2017, roč. 6, č. 4, s. 203-205. ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). Recenzia na: v záhradách / pod dronmi / Jana Bodnárová. - Levoča : Modrý Peter, 2016. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Kolář, Pavel - Pullmann, Michal: Co byla normalizace? In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 151-154. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismu / Pavel Kolář - Michal Pullmann. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny : Ústav pro výzkum totalitních režimů, 2016. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Vyznať sa vo vlastnom chaose. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2018, roč. 1, č. 2, s. 154-156. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Skúsenosti týchto dní (zvierat) / Peter Brezňan. - Bratislava : Drewo a srd, 2017. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Slovenské psycho. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3, p. non. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Sladký život / Jana Micenková. - Bratislava : Marenčin Media, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/104>. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Poľovačka na zmysel života a smrti. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3, p. non. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Kráľ hlad / Ján Gavura. - Kordíky : Skalná ruža, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/98>. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Nudné postavy v slabej knihe netalentovaného spisovateľa. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3, p. non. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Miesta, čo nie sú na mape / Pavol Rankov. - Bratislava : Slovart, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/90>. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Horor všedného dňa. In Vlna, 2017, roč. 19, č. 72, s. 129-131. ISSN 1335-5341. Recenzia na: Čierny zošit / Richard Pupala. - Bratislava : Marenčin Media, 2017. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Neuspokojiť sa s ilúziou. In Platforma pre literatúru a výskum, 2017, roč. 2, p. non. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Nedeľné šachy s Tisom / Silvester Lavrík. - Bratislava : Dixit, 2016. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/78>. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Sex, drogy a egocentrický subjekt. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3, p. non. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Chaconna / Tomáš Hučko. - Bratislava : OZ Brak, 2018. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/111>. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Pripravené na vydanie – štyri autorky nastupujúcej generácie : (Dominika Moravčíková, Júlia Oreská, Nicol Hochholzerová, Dominika Madro) : [rozhovory]. Účastníčky interview Dominika Moravčíková, Júlia Oreská, Nicol Hochholzerová, Dominika Madro. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2018, roč. 7, č. 1, s. 83-90. ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). Typ: GII
 • PÁCALOVÁ, Jana. Prostonárodné slovenské povesti v edícii Eugena Paulinyho [Prostonárodné slovenské povesti in the edition Eugen Pauliny]. In Kniha 2017 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 179-286. ISBN 978-80-8149-087-3.(VEGA 2/0053/17 : K prameňom slovenských rozprávok (rozprávka a jej výklad v Codexoch revúckych)). Typ: AEDB
 • PÁCALOVÁ, Jana. Šidák, Pavel: Mokře chodí v suše. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 5, s. 411-415. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Mokře chodí v suše: vodník v české literatuře / Pavel Šidák. - Praha : Academia, 2018. Typ: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Prežijú (humanitné) vedy? [Can (Human) Sciences Survive?]. In Litikon, 2018, roč. 3, č. 1, s. 154-157. ISSN 2453-8507. Typ: BDF
 • PASSIA, Radoslav. 1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky [Ist International Symposium of Slovak Literature Studies]. In Česká literatura : časopis pro literární vědu, 2018, roč. 67, č. 1, s. 127-128. ISSN 0009-0468. Typ: BDMB
 • PASSIA, Radoslav. Lízele sa vydáva. In Pravda, 2018, roč. 28, č. 75, s. 32. ISSN 1335-4051. Recenzia na: Nevesta / Ladislav Grosman. - Bratislava : SNM – Múzeum židovskej kultúry, 2017. Typ: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Láska na prezidentskú výnimku. In Pravda, 2017, roč. 27, č. 174, s. 34. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/437043-kniha-tyzdna-laska-na-prezidentsku-vynimku/>. Typ: GII
 • PASSIA, Radoslav. Od bilancování k nominacím (3x na téma Magnesia Litera 2018). In Literární noviny, 2018, roč. 29, p. non. ISSN 1210-0021. Dostupné na internete: <http://literarky.cz/literatura/222-literatura/25943-od-bilancovani-k-nominacim-3x-na-tema-magnesia-litera-2018>. Typ: GII
 • PAŠTÉKOVÁ, Jelena. Laholov príbeh s tajomstvom. In Pravda, 2018, roč. 28, č. 34, s. 32-33. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/458551-laholov-pribeh-s-tajomstvom/>. Typ: GII
 • PODSTUPKA, Martin. Ako nenechať na pokoji mýty. [článok a rozhovor s M. Mikulovou a I. Taranenkovou]. In Akadémia/Správy SAV, 2017, roč. 53, č. 5, s. 20-21. ISSN 0139-6307. Typ: GII
 • PRUŠKOVÁ, Zora. Kronika postupne narastajúcej katastrofy alebo čo je vzácnejšie ako nová kuchyňa. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2018, roč. 1, č., s. 136-138. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Muž z jamy a deti z lásky / Vanda Rozenbergová. - Bratislava : Slovart, 2017. Typ: EDI
 • PRUŠKOVÁ, Zora. Kladný hrdina Rudolf Sloboda. In Týždeň, 2018, roč. 15, č. 16, s. 48. ISSN 1336-5932. Dostupné na internete: <https://www.tyzden.sk/kultura/47641/kladny-hrdina-rudolf-sloboda/>. Typ: GII
 • RIŠKOVÁ, Lenka. Hollého Selanky – stretnutie ideálu dokonalosti s tradíciou [Hollý´s Idylls – the Encounter between the Ideal and the Tradition]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 46-58. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: ADNB
 • RIŠKOVÁ, Lenka. Význam príležitostných tlačí vo vývinovom procese slovenskej literatúry : príležitostná báseň ako médium estetickej kultivovanosti čitateľa [The Importance of Occasional Prints in the Development Process of Slovak Literature]. In Kniha 2017 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 82-93. ISBN 978-80-8149-087-3. Typ: AEDB
 • RUSŇÁKOVÁ, Petra. Z otčiny na galeje a späť. K významovým a výrazovým dimenziám motívu domova v spisoch uhorských protestantských exulantov v 17. storočí. In Slovanský literárny svet: kontexty a konfrontace III. : motiv domova ve slovanských literaturách. - Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, 2017, s. 99-108. ISBN 978-80-210-8892-4. Typ: BEE
 • RUSŇÁKOVÁ, Petra. Brtáňová, Erika (ed.): Gizela Gáfriková. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 5, s. 400-404. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Gizela Gáfriková / Erika Brtáňová (ed.). - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017. Typ: EDI
 • RUSŇÁKOVÁ, Petra. Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie : interdisciplinárna konferencia venovaná gemersko-malohontskému regiónu [Cultural heritage in Gemer and Malohontu and its access: Interdisciplinary conference on the Gemer- Malohontu region]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 81-83. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: EDJ
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Evokovanie atmosféry v umeleckej avantgarde : na príklade lyrickej prózy Ladislava Gudernu Vodnár mŕtvych vôd. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2018, roč. 1, č. 1, s. 104-108. ISSN 2585-8912.(VEGA 2/0033/16 : Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 – 1948). Podoby, tendencie, aspekty). Typ: BDF
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Význam priestoru mesta v tvorbe slovenských nadrealistov. In Slovanský literárny svet: kontexty a konfrontace III. : motiv domova ve slovanských literaturách. - Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, 2017, s. 117-124. ISBN 978-80-210-8892-4. Typ: BEE
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Radosť bolesťou vrúbená. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 1, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: A čo je krása? / Milan Rúfus. - Bratislava : Perfekt, 2017. Typ: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Šimšík a iné básne. In Vertigo : časopis o poézii a básnikoch, 2017, roč. 5, č. špeciál, s. 60-61. ISSN 1339-3820. Recenzia na: Čabajka a iné údeniny / Erik Šimšík. - Bratislava : OZ Brak, 2017. Typ: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Mitanovská mätež. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 11, s. 13. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Hľadanie strateného autora / Dušan Mitana. - Bratislava : KK Bagala, 2017. Typ: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia [Sunken Souls. From the Creation of Slovak Poetry in the First half of the 20th Century]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 65-68. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Potopené duše / Andrea Bokníková. - Bratislava : Aspekt, 2017. Typ: EDI
 • ŠTAFUROVÁ, Katarína. Prchal Pavlíčková, Radmila: O útěše proti smrti / víra, smrt a spása v pohřebních kázních v období konfesionalizace. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 3, s. 224-227. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: O útěše proti smrti / víra, smrt a spása v pohřebních kázních v období konfesionalizace / Radmila Prchal Pavlíčková. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2017. Typ: EDI
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Rivers of Babylon – postmoderný Bildungsroman, román konca dejín [Rivers of Babylon – a Postmodern Bildungsroman, the End of History Novel]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2018, roč. 65, č. 3, s. 183-197. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: ADNB
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Teze k próze. In Host, 2018, roč. 34, č. 1, s. 17-19. ISSN 1211-9938. Typ: BDE
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Prežijú (humanitné) vedy? [Can (Human) Sciences Survive?]. In Litikon, 2018, roč. 3, č. 1, s. 154-157. ISSN 2453-8507. Typ: BDF
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Literatúra ako virál. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Typ: BDF
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Lekcie Fredericka Jamesona z postmodernizmu. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/103>. Typ: BDF
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Nepriliehajúca skladačka. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č.2, s. 20-21. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Flešbek / Mária Modrovich. - Bratislava : Drewo a srd : Občianske združenie Vlna, 2017. Typ: EDI
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Fantómové bolesti. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3, p. non. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Láska v době globálních klimatických změn / Josef Pánek. - Praha : Argo, 2017. Typ: EDI
 • TARANENKOVÁ, Ivana - MACSALIOVÁ, Lenka - ŠAKOVÁ, Jaroslava. Mapy fikcie. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/89>. Typ: GHG
 • TOMEK, Miroslav - BYSTRZAK, Magdalena (prekl.). Ukraiński człowiek z kamerą. Narodowe Centrum Ołeksandra Dowżenki. In Pomiędzy : polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe, 2017, roč. 3, č. 3, s. 151 - 154. ISSN 2543-9227. Typ: EDJ
 • VANEKOVÁ, Oľga. Latinská príležitostná tlač Jána Jessenia z roku 1611 [Jan Jessenius´s Occasional Literary Work Ad Matthiam II. oratio inauguralis 1611]. In Kniha 2017 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 64-72. ISBN 978-80-8149-087-3.(VEGA 2/0170/14 : Kázne a reči. Homiletická tvorba 16. - 19. storočia v kontexte slovenského literárneho vývinu). Typ: AEDA
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. Oriešok druhý : tvorivé písanie v nižšom strednom vzdelávaní. Recenzenti Zbyněk Fišer, Eva Tandlichová. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2018. 115 s. ISBN 978-80-223-4563-7. Typ: ACB
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. Rozhovor s odbornou garantkou Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY Timoteou Vráblovou. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, 2018, roč. 25, č. 2, s. 50-58. ISSN 1335-7263. Typ: BDF
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. Na cestách – necestách sa knižky strácajú, iné objavujú a k niektorým sa oplatí vracať. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 7, s. 49-56. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. Aj dospievajúci majú právo rozmýšľať. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 1, s. 5. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Trinásťroční: 14-roční / Zuzana Štelbaská. - Praha : CooBoo, 2017. Typ: EDI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus