Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BADŽGOŇOVÁ, Katarína. Šrank, Jaroslav (ed.): Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia [The Image of the Citities in the Slovak Poetry in the 20th Century]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2020, roč. 67, č. 1, s. 88-91. (2020 - WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJH, CEEOL, OAJI). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia / Jaroslav Šrank (ed.). - Bratislava : Univerzita Komenského, 2018. Typ: EDI
  • Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV. 6-krát ročne. ISSN 0037-6973. Typ: FAI
  • HORVÁTH, Tomáš. Medzi invariantom a idiolektom : detektív, dobrodružstvo, des. Vedeckí recenzenti Pavel Kořínek, Marcel Forgáč. Bratislava : Veda, 2019. 425 strán. ISBN 978-80-224-1799-0(VEGA 2/0074/16 : Poetika slovenskej literatúry po roku 1945). Typ: AAB
  • MIKULOVÁ, Marcela. Nová poetika starnúceho majstra : (Martin Kukučín: Spoločenské pôžitky) = New Poetics of an Aging Master: (Martin Kukučín: Social Pleasures). In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2020, roč. 67, č. 1, s. 36-45. (2020 - WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJH, CEEOL, OAJI). ISSN 0037-6973. Typ: ADNB
  • MIKULOVÁ, Marcela. Dve koncepcie ľudu a folklóru. Vajanský vs. Tajovský = Two Concepts of the Folk and Folklore. Vajanský vs. Tajovský. In Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového symposia k problematice 19. století: Plzeň, 28. února - 2. března 2019. Uspořádali Pavla Machalíková, Taťána Petrasová a Tomáš Winter; recenzenti Miloš Havelka, Roman Prahl. - Praha : Academia, 2020, s. 223-230. ISBN 978-80-200-3066-5.(VEGA 2/0025/16 : Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia). Typ: AFC
  • PALKOVIČOVÁ, Eva. Semsey, Viktória (ed.): National Identity and Modernity 1870 - 1945. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2020, roč. 67, č. 1, s. 81-84. (2020 - WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJH, CEEOL, OAJI). ISSN 0037-6973. Recenzia na: National Identity and Modernity 1870 - 1945 / Viktória Semsey (ed.). - Budapest ; Paris : Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary : L'Harmattan Publishing, 2019. Typ: EDI
  • TARANENKOVÁ, Ivana. Ľud ako ten "druhý" = The Folk as "the Other". In Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového symposia k problematice 19. století: Plzeň, 28. února - 2. března 2019. Uspořádali Pavla Machalíková, Taťána Petrasová a Tomáš Winter; recenzenti Miloš Havelka, Roman Prahl. - Praha : Academia, 2020, s. 215-222. ISBN 978-80-200-3066-5.(VEGA 2/0025/16 : Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia). Typ: AFC

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus