Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV

Organizačná zložka

Slovenská akadémia vied
Sienkiewiczova 1
813 71 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.unpf.sav.sk