Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav molekulárnej biológie SAV

Dúbravská cesta 21
845 51 Bratislava 45
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.imb.savba.sk/
E-mail organizácie: 
 
Riaditeľka: Ing. Eva Kutejová, DrSc.
E-mail:
Tel: 02 5930 7444
Fax: 02 5930 7416
Sekretariát: Ing. Alžbeta Liďáková
E-mail:
Tel: 02 59307411
Fax: 02 59307416
 
Ústav vznikol v r. 1976 vyčlenením Biologického ústavu SAV založeného v r. 1957. Vedecká činnosť ústavu je zameraná na základný výskum v oblasti molekulárnej biológie. V súčasnosti sa na vybraných modeloch prokaryontov a eukaryontov študuje organizácia, štruktúra a expresia génov kódujúcich hydrolytické enzýmy, vzťah medzi štruktúrou a funkciou enzýmov, molekulárno-genetické aspekty metabolizmu nukleových kyselín a kontrola génovej expresie vo vzťahu k diferenciácii buniek.