Informačná stránka organizácie SAV

Ústav merania SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Ing., PhD.  Andris, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Prof. RNDr. Ing., PhD.  Bajla, Ivan  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Bereta, Martin  Vedecký pracovník
 Doc. Mgr., PhD.  Billik, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Bukor, Gabriel  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Burda, Andrej  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Cigáň, Alexander  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Cocherová, Elena  Vedecký pracovník
 Ing.  Dermek, Tomáš  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Dvurečenskij, Andrej  Vedecký pracovník
 Prof. Ing., DrSc.  Frollo, Ivan  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Gogola, Daniel  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Hain, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Haška, Miroslav  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Chvosteková, Martina  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Jacko, Vlado  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Jakubík, Jozef  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Krafčík, Andrej  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Krakovská, Anna  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Krušinský, Dušan  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Majerová, Melinda  Vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Maňka, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Mezeiová, Kristína  Vedecký pracovník
 Ing.  Ondrušová, Beáta  Odborný pracovník VŠ
 Dr. Ing., (PhD.)  Přibil, Jiří  Samostatný vedecký pracovník
 Doc. Ing., PhD.  Přibilová, Anna  Vedecký pracovník
 Ing. Mgr., PhD.  Rosipal, Roman  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Rošťáková, Zuzana  Vedecký pracovník
 Doc. RNDr., CSc.  Rublík, František  Samostatný vedecký pracovník
 Prof. Ing., CSc.  Šatka, Alexander  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Škrátek, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Švehlíková, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Teplan, Michal  Vedecký pracovník
 Doc. Ing., CSc.  Tyšler, Milan  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Vilhan, Martin  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Doc. RNDr., CSc.  Witkovský, Viktor  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Zelinka, Ján  Odborný pracovník VŠ
Počet členov Akademickej obce: 37