Informačná stránka organizácie SAV

Ústav hydrológie SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Ing., PhD.  Bačová Mitková, Veronika  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Balejčíková, Lucia  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Čelková, Anežka  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Danko, Michal  Vedecký pracovník
 Ing.  Dulovičová, Renáta  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Garaj, Marcel  Interný doktorand
 Ing., CSc.  Gomboš, Milan  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Halmová, Dana  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Holko, Ladislav  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Kandra, Branislav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Koczka Bara, Márta  Vedecký pracovník
 Ing.  Kováčová, Viera  Odborný pracovník VŠ
 Ing., DrSc.  Lichner, Ľubomír  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Mészáros, Jakub  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Miklánek, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Nagy, Viliam  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Pavelková, Dana  Vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Pekárová, Pavla  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Rončák, Peter  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Schügerl, Radoslav  Vedecký pracovník
 Mgr.  Siman, Cyril  Interný doktorand
 Ing. et Ing., PhD.  Sleziak, Patrik  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Sočuvka, Valentín  Vedecký pracovník
 Doc. Ing., PhD.  Sokáč, Marek  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Šurda, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Tall, Andrej  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Vasiľová, Ivana  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Velísková, Yvetta  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Vitková, Justína  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Zvala, Anton  Vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 30