Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV (do 30.9.2015)

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMUS, Magdalena. Who doesn't take a risk, never gets to drink champagne: women, risk and economics. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 21, s. 16-30. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Typ: ADFB
 • ADAMUS, Magdalena. Ekonomia altruizmu – o racjonalności zachowań prospołecznych. In An Online Journal of Philosophy Diametros, 2018, roč. 57, s. 1-22. ISSN 1733-5566. Typ: ADMB
 • ADAMUS, Magdalena - DUDEKOVÁ, Katarína. Gender stereotypes and risk taking: a replication study on stereotype threat and financial decision making. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 1-2. ISBN 978-80-88123-24-8. Typ: AFC
 • BAČOVÁ, Viera - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Too Far Away to Care about? Predicting Psychological Preparedness for Retirement Financial Planning among Young Employed Adults. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 1, s. 43-63. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035. Typ: ADDA
 • BAČOVÁ, Viera - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Thinking about future consequences of the present behaviour. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 5-6. ISBN 978-80-88123-24-8. Typ: AFC
 • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Conspiracy Beliefs of Future Teachers. In Current Psychology, 2018, vol.37, no. 3, p. 692-701. (1.280 - IF2017). ISSN 1046-1310. Typ: ADCA

  Citácie:
  [3.1] VAJDOVÁ, Dominika - MASARYK, Radomír - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Intervencia zameraná na odlišovanie dôveryhodných a nedôveryhodných správ u stredoškolských študentov. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 87-96. ISBN 978-80-244-5339-2.

 • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Intuition in managers' decision-making: qualitative study. In Journal for East European Management Studies, 2017, vol. 22, no. 3, p. 318-333. (0.750 - IF2016). ISSN 0949-6181. Typ: ADMA
 • BAŠNÁKOVÁ, Jana - VAVRÁKOVÁ, Eva - ZEMANDL, Jana. Psychológia pre milujúcich rodičov. Bratislava : ORBIS IN, s.r.o., 2018. 216 s. ISBN 978-80-970377-7-2. Typ: AAB
 • BAŠNÁKOVÁ, Jana - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Cognitive predictors of climate change related risk assessment. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 7-8. ISBN 978-80-88123-24-8. Typ: AFC
 • BREZINA, Ivan - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - JURKOVIČ, Marek. Skúmanie dvoch komponentov bullshitu: (ne)pravdivosť a obskúrnosť [Examing two components of bullshit: (un)truthfulness and obscureness]. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 38-42. ISBN 978-80-86174-22-8. Typ: AFC
 • GALASOVÁ, Miroslava - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Save Innocent Kitties with Counterfactual Priming. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 17-18. ISBN 978-80-88123-24-8. Typ: AFC
 • GREŽO, Matúš - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Faktorová analýza skrátenej verzie inventára na sebaposudzovanie schopnosti riešiť problémy. In Agresia vo verejnom priestore : 35. Psychologické dni. Zborník príspevkov. Ivan Sarmány Schuller (Ed.) ; recenzenti: Imrich Ruisel, Ľubor Pilárik. - Bratislava : SPS pri SAV, 2018, s. 63-79. ISBN 978-80-88910-58-9. Typ: AFD
 • GURŇÁKOVÁ, Jitka. Mýliť sa je nebezpečné alebo potrebuje medicína psychológiu? In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 80-85. ISBN 978-80-86174-22-8. Typ: AFC
 • HALAMA, Peter. TAXONOMY OF SITUATIONAL CHARACTERISTICS IN THE DIAMONDS MODEL. THE FIRST EXPERIENCES WITH THE SLOVAK VERSION OF S8-I SCALE FOR MEASURING SITUATIONAL CHARACTERISTICS. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 86-92. ISBN 978-80-86174-22-8. Typ: AFC
 • HALAMA, Peter. Big five personality traits and information control conspiracy beliefs. Moderating effect of gender and age. In ABSTRACTS EAPP AWARDS WINNERS TALKS. - Zadar : University of Zadar, 2018, s. 300. ISBN 978-953-331-210-1. Dostupné na internete: <http://conference.unizd.hr/ecp19/wp-content/uploads/sites/11/2018/07/Book-of-abstracts-version-16th-July.pdf>. Typ: AFG
 • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320. Typ: FAI
 • HANÁK, Róbert. Could we develop a decision support tool for evaluating innovative and technological business proposals which will outperform existing practices? Limits and crucial questions. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 21-22. ISBN 978-80-88123-24-8. Typ: AFC
 • HANÁK, Róbert. Effect of experience on entrepreneurial performance: Meta-analytical review. In Conference proceedings (Book of abstracts). - Lüneburg : Leuphana Universität, 2018, s. 16. Typ: AFG
 • HATOKOVÁ, Mária - MASARYK, Radomír - KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária. How Slovak mothers view child vaccination: Focus group analysis. In Československá psychologie, 2018, roč. 62, č. 2, s. 101-118. (0.193 - IF2017). ISSN 0009-062X. Typ: ADCA
 • HERETIK, JR., Anton - FRONC, Adam - ŠROL, Jakub. Vzťah temperamentu, charakteru a temnej triády osobnosti. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 106-111. ISBN 978-80-86174-22-8. Typ: AFC
 • JURKOVIČ, Marek - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BREZINA, Ivan. Looking for the most de ning feature of bullshit: obscureness vs. untruthfulness. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 33-34. ISBN 978-80-88123-24-8. Typ: AFC
 • KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária. Vzdialenosť hlavgného hrdinu v príbehu a jej vplyv na presvedčivosť argumentu. In PSYCHOLOGICA XLVII. - Bratislava : STIMUL, 2018, s. 57-64. ISBN 978-80-8127-219-6. Typ: AEDA
 • KORDAČOVÁ, Jana. Schémy v ľudskom prežívaní : Časť 1. Leahyho teória emočných schém a emočnej regulácie. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 121 s. ISBN 978-80-244-5380-4. Typ: AAA
 • KORDAČOVÁ, Jana. Možnosti pozitívnej psychológie v prevencii a podpore nielen psychického zdravia. In I-med : Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, 2018. ISSN 1338-4392. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <https://i-med.sk/user/login?destination=moznosti-pozitivnej-psychologie-v-prevencii-podpore-nielen-psychickeho-zdravia>. Typ: AFB
 • KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Anchoring and time frame effects in assessment of health risks. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 175-180. ISBN 978-80-86174-22-8. Typ: AFC
 • KRAMMER, Peter - KVASSAY, Marcel - MOJŽIŠ, Ján - BUDINSKÁ, Ivana - HLUCHÝ, Ladislav - JURKOVIČ, Marek. Clustering analysis of online discussion participants. In Procedia Computer Science, 2018, vol. 134, p. 186-195. ISSN 1877-0509. Typ: ADMA
 • KRAUSE, Robert - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Vzťah efektu nadmernej sebadôvery a osobnostných premenných. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 40-41. ISBN 978-80-88123-24-8. Typ: AFC
 • KRAUSE, Robert. Efekt nadmernej sebadôvery vo vzťahu k preferencii kognitívneho štýlu v rozhodovacom procese manažérov. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 188-193. ISBN 978-80-86174-22-8. Typ: AFC
 • KRAUSE, Robert - SLIVKANIČOVÁ, Simona. Vplyv spätnej väzby na efekt nadmernej sebadôvery. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 269-276. ISBN 978-80-244-5339-2. Typ: AFC
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. When Beliefs and Logic Contradict: Issues of Values, Religion and Culture. In Advances in Culturally-Aware Intelligent Systems and in Cross-Cultural Psychological Studies. Intelligent Systems Reference Library 134. - Paris : Springer International Publishing, 2018, p. 367-390. ISBN 978-3-319-67022-5. Typ: ABC
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ŠROL, Jakub - ADAMUS, Magdalena. My point is valid, yours is not: myside bias in reasoning about abortion. In Journal of Cognitive Psychology, 2018, vol. 30, iss. 7, p. 656-669. (1.378 - IF2017). ISSN 2044-5911. Typ: ADCA
 • MARCINECHOVÁ, Denisa - MARTINČEKOVÁ, Lucia. Odpustenie sebe a jeho súvislosti s tendenciou k vine, tendenciou k hanbe a empatiou u mladých dospelých [Self-forgiveness and its relationship to guilt-proneness, shame-proneness and empathy in young adults]. In E-psychologie, 2018, roč. 12, č. 2, s. 1-20. Dostupné na internete: <https://doi.org./10.29364/epsy.316>. Typ: ADEB
 • MASARYK, Radomír - SOKOLOVÁ, Lenka - KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária. Academic Self-Concept and the use of tablet technolgies in Czech and Slovak schools. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2018, vol. 60, no. 3, p. 167-182. (0.511 - IF2017). ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • OREG, Shaul - BAYAZIT, Mahmut - VAKOLA, Maria - ARCINIEGA, Luis - ARMENAKIS, Achilles - KORDAČOVÁ, Jana - HITOSHI, Mitsuhashi. Measurement Equivalence of the Dispositional Resistance to Change Scale. Shaul Oreg - Mahmut Bayazit - Maria Vakola - Luis Arciniega - Achilles Armenakis - Rasa Barkauskiene - Nikos Bozionelos - Yuka Fujimoto - Luis González - Jian Han - Martina Hřebíčková - Nerina Jimmieson - Jana Kordáčová - Hitoshi Mitsuhashi - Boris Mlačič - Ivana Ferič - Marina Kotrla Topič - Sandra Ohly - Per Qystein Saksvik - Hilde Hetland - Ingvild Berg Saksvik - Karen van Dam. In Cross-Cultural Analysis: Methods and Applications, Second Edition. - New York : Routledge, 2018, s. 215-244. ISBN 978-1-138-69027-1. Typ: ABC
 • PETRÍK, Juraj - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Inside the mind of egalitarians: Cognitive predictors of behavioral intentions and attitudes toward minorities. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 55-56. ISBN 978-80-88123-24-8. Typ: AFC
 • PITEL, Lukáš - GURŇÁKOVÁ, Jitka. The association of selected personality and situational factors with alcohol consumption as a means of mood regulation in Slovak healthcare professionals. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 296-301. ISBN 978-80-86174-22-8. Typ: AFC
 • SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Success of complex problem solving (CPS) in regard to cognitive styles. In Singapore Conference on Applied Psychology 2018. Programme & Abstract book. - Singapur : University of Derby&Stud, 2018, s. 47. ISBN 978-981-11-6604-4. Typ: AFG
 • SARMÁNY-SCHULLER, Ivan - ŠVECOVÁ, Valéria - RYBANSKÝ, Ľubomír. Is there connection among personal need for cognitive structure and math and state and trait anxiety? In Abstract Book. 39th STAR Conference stress anxiety and resilience. - Lublin : University of Lublin, 2018, s. 175-176. Typ: AFK
 • Agresia vo verejnom priestore : 35. Psychologické dni. Zborník príspevkov. Ivan Sarmány Schuller (Ed.) ; recenzenti: Imrich Ruisel, Ľubor Pilárik. Bratislava : SPS pri SAV, 2018. 258 s. ISBN 978-80-88910-58-9. Typ: FAI
 • SEDLÁR, Martin. Plánovanie lekárov záchrannej zdravotnej služby pred príchodom k pacientovi. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 332-337. ISBN 978-80-86174-22-8. Typ: AFC
 • SOROKOWSKA, Agnieszka - GROYECKA, Agata - KARWOWSKI, Maciej - FRACKOWIAK, Tomasz - LANSFORD, Jennifer E - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Global Study of Social Odor Awareness. In Chemical senses, 2018, vol. 43, no. 7, p. 503-513. (3.235 - IF2017). ISSN 0379-864X. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1093/chemse/bjy038>. Typ: ADCA
 • STRACHANOVÁ, Daša - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana. Úskalia kariérového poradenstva pre nadaných. In Voľba štúdia a povolania intelektovo nadaných osôb. - Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2017, s. 125-138. ISBN 978-80-223-4457-9. Typ: AEDA
 • STRACHANOVÁ, Daša - GREŽO, Matúš. Keby som sa rozhodol inak: kontrafaktové myslenie a efekt utopených nákladov v rozhodovaní. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 97-103. ISBN 978-80-244-5339-2. Typ: AFC
 • ŠROL, Jakub. Individuálne rozdiely v inhibícii presvedčení pri sylogistickom usudzovaní [Individual differences in belief inhibition during syllogistic reasoning]. In Československá psychologie, 2018, roč. LXII, č. 1, s. 1-15. (0.193 - IF2017). ISSN 0009-062X. Typ: ADCA
 • ŠROL, Jakub. Dissecting the expanded cognitive reflection test: an item response theory analysis. In Journal of Cognitive Psychology, 2018, vol. 30, iss. 7, p. 643-655. (1.378 - IF2017). ISSN 2044-5911. Typ: ADCA
 • ŠROL, Jakub. These Problems Sound Familiar to Me: Previous Exposure, Cognitive Reflection Test, and the Moderating Role of Analytic Thinking. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2018, vol. 60, no. 3, p. 195-208. (0.511 - IF2017). ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • ŠROL, Jakub. Individual differences in conflict detection during syllogistic reasoning. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 69-70. ISBN 978-80-88123-24-8. Typ: AFC
 • UHRECKÝ, Branislav - GURŇÁKOVÁ, Jitka. Úloha emócií a emočnej regulácie zdravotníckych záchranárov v rôznych typoch situácií. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 248-254. ISBN 978-80-244-5339-2. Typ: AFC
 • VAJDOVÁ, Dominika - MASARYK, Radomír - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Intervencia zameraná na odlišovanie dôveryhodných a nedôveryhodných správ u stredoškolských študentov. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 87-96. ISBN 978-80-244-5339-2. Typ: AFC
 • ZELIENKOVÁ, Andrea. Zmysel života a zvládanie záťaže. In E-mental : elektronický časopis pre mentálne zdravie, 2017, roč. 5, č. 1, s. 16-23. ISSN 1339-4614. Dostupné na internete: <http://emental.sasap.sk/download/e-mental_2017_1.pdf>. Typ: ADFB
 • ZELIENKOVÁ, Andrea. Do gender differences impact relationships at work? In Current trends in public sector research. Editors: Petra Dvořáková, Barbora Baisa. - Brno : Masaryková univerzita, 2018, s. 368-375. ISBN 978-80-210-8923-5. Typ: AFC

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus