Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV (do 31.12.2017)

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
Neboli nájdené žiadne záznamy.