Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV

Organizačná zložka

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.uef.sav.sk/