Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV (do 31.12.2015)

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMCOVÁ, Michaela - ŠIMKO, Fedor. Multiplex biomarker approach to cardiovascular diseases. In Acta Pharmacologica Sinica : official journal of the Chinese Pharmacological Society and Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences, 2018, vol. 39, no. 7, p. 1068-1072. (3.562 - IF2017). ISSN 1671-4083. Typ: ADCA
 • AZIRIOVÁ, S. - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - BAKA, T. - REPOVÁ, K. - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. Potential anxiolytic effect of melatonin on intact and L-NAME hypertensive rats = Potenciálny anxiolytický účinok melatonínu u intaktných a L-NAME hypertenzných potkanov. In Cardiology Letters, 2018, vol. 27, no. 3, p. 143-147. ISSN 1338-3655. Typ: ADNB
 • AZIRIOVÁ, S. - BAKA, T. - KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - REPOVÁ, K. - ADAMCOVÁ, M. - ZORAD, Štefan - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. Efekt experimentálneho zlyhania srdca na správanie potkanov: protekcia ivabradínom. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 2.(VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami). Typ: AFG
 • BAČOVÁ, Zuzana - ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - SRANČÍKOVÁ, Annamária - BAKOŠ, Ján. Oxytocínom vyvolané zvýšenie vnútrobunkovej koncentrácie vápnika v hypotalamických R7 bunkách. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 4.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu). Typ: AFG
 • BAKA, T. - HODOSY, Július - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - DOMONKOS, Emese - BORBÉLYOVÁ, Veronika - SLAVKOVSKÝ, Peter - ZORAD, Štefan - CELEC, Peter - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. 17 beta-Estradiol treatment reversed left ventricular dysfunction in castrated male rats: an echocardiographic study. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2018, vol. 96, no. 8, p. 850-854. (2.210 - IF2017). ISSN 0008-4212. Typ: ADCA
 • BAKA, T. - ŠIMKO, Fedor. Nondipping heart rate: a neglected cardiovascular risk factor based on autonomic imbalance? : letter to the editor. In Autonomic Neuroscience-Basic and Clinical, 2018, vol. 210, p. 83-84.(VEGA č. 1/0071/15 : Protekcia hypertenzného a zlyhávajúceho srdca blokátorom I(f) kanálu ivabradínom: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami). Typ: GII
 • BAKOŠ, Ján - SRANČÍKOVÁ, Annamária - HAVRÁNEK, Tomáš - BAČOVÁ, Zuzana. Molecular mechanisms of oxytocin signaling at the synaptic connection. In Neural Plasticity, 2018, vol. 2018, art. ID 4864107, 9 p. (3.161 - IF2017). ISSN 2090-5904. Dostupné na internete: <https://www.hindawi.com/journals/np/2018/4864107/>(VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. APVV-15-0045 : Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo – fenotypových korelácií). Typ: ADMA
 • BAKOŠ, Ján - LEŠŤANOVÁ, Zuzana - ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - HAVRÁNEK, Tomáš - BAČOVÁ, Zuzana. Oxytocín ovplyvňuje dĺžku neuritov prostredníctvom stimulácie vápnika a SHANK proteínov = Oxytcin stimulates neurite length through the intracellular calcium and SHANK proteins. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 57. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. VEGA 2/0119/15 : Vplyv ligandov oxytocínových receptorov na diferenciáciu neuronálnych buniek. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. Vega č. 2/0045/15 : Odpoveď ischemicky poškodeného mozgového tkaniva na aplikáciu postkondicionéra: štúdium mechanizmov získania ischemickej tolerancie MALDI bottom up proteomickým prístupom). Typ: AFG
 • BAKOŠ, Ján - LEŠŤANOVÁ, Zuzana - ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - HAVRÁNEK, Tomáš - BAČOVÁ, Zuzana. Oxytocín ovplyvňuje dĺžku neuritov prostredníctvom stimulácie vápnika a SHANK proteínov = Oxytocin stimulates neurite length through the intracellular calcium and SHANK proteins. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2018, vol. 22, no. S1, p. 57. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. VEGA 2/0119/15 : Vplyv ligandov oxytocínových receptorov na diferenciáciu neuronálnych buniek. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. APVV-15-0045 : Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo – fenotypových korelácií). Typ: AFG
 • BAKOŠ, Ján - ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana. Oxytocin modulates expression of scaffolding proteins and adhesion molecules in early rat development. In Understanding the neuroregulatory actions of oxytocin and its potential clinical applications. - 2018, p. 34.(VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. APVV-15-0045 : Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo – fenotypových korelácií. Understanding the neuroregulatory actions of oxytocin and its potential clinical applications). Typ: AFG
 • BAKOŠ, Ján - ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana. Úloha oxytocínového receptora v regulácii cytoskeletu neuronálnych buniek. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 6-7.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu). Typ: AFG
 • BALAGOVÁ, Lucia - JEŽOVÁ, Daniela. Importance of methodological details in the measurement of cortisol in human hair. In Endocrine Regulations, 2018, vol. 52, no. 3, p. 134-138. ISSN 1210-0668.(APVV-15-0063 : Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Typ: ADNB
 • BALAGOVÁ, Lucia - BUZGÓOVÁ, Katarína - KAPSDORFER, Daniela - MARKO, Martin - JEŽOVÁ, Daniela. Majú koncentrácie interleukínu-1beta v slinách súvis s percepciou stresu? = Are salivary interleukin-1beta concentrations related to stress perception? In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 47. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • BAYE, Estifanos - UKROPEC, Jozef - DE COURTEN, Maximilian P. J. - MOUSA, Aya - KURDIOVÁ, Timea - JOHNSON, Josphin - WILSON, K.S. - PLEBANSKI, Magdalena - ALDINI, Giancarlo - UKROPCOVÁ, Barbara - DE COURTEN, Barbora. Carnosine supplementation improves serum resistin concentrations in overweight or obese otherwise healthy adults: a pilot randomized trial. In Nutrients, 2018, vol. 10, no. 9, art. no. 1258, 10 pp. (4.196 - IF2017). ISSN 2072-6643. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2072-6643/10/9/1258>(VEGA 2/0191/15 : Učinky akútneho a pravidelného cvičenia na profil myokínov a mikroRNA v cirkulácii a v cerebrospinálnom likvore vo vzťahu ku kognitívnym funkciám a metabolizmu pacientov s neurodegeneratívnym ochorením. APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení). Typ: ADMA
 • BOHÁČOVÁ, Viera - ŠEREŠ, Mário - PAVLÍKOVÁ, Lucia - KONTÁR, Szilvia - CAGALA, Martin - BOBÁĽ, Pavel - OTEVŘEL, Jan - BRTKO, Július - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Triorganotin derivatives induce cell death effects on L1210 leukemia cells at submicromolar concentration independently of P-glycoprotein expression. In Molecules, 2018, vol. 23, iss. 5, art. no. 1053. (3.098 - IF2017). ISSN 1420-3049.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Typ: ADCA
 • BRTKO, Július - STROUHALOVÁ, Dana - TOPOROVÁ, Lucia - MACEJOVÁ, Dana - BOBÁL, Pavel - OTEVREL, Jan - BOBÁLOVÁ, Janette. Proteomic profile in human breast carcinoma MDA-MB-231 cells induced by tributyltin isothiocyanate, the biologically active ligand of nuclear retinoid X receptors. In Interfacing chemical biology and drug discovery : book of abstracts. - Strasbourg, 2018, p. 131.(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. VEGA 2/0171/17 : NOVÉ ADITÍVNE PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY LIGANDOV JADROVÝCH RETINOIDNÝCH X RECEPTOROV (RXR) PRÍRODNÉHO A SYNTETICKÉHO CHARAKTERU V ĽUDSKÝCH NÁDOROVÝCH BUNKÁCH PRSNÍKA A OBLIČKY. International conference on medicinal chemistry : RICT 2018). Typ: AFG
 • BRTKO, Július - STROUHALOVÁ, Dana - TOPOROVÁ, Lucia - MACEJOVÁ, Dana - BOBÁL, Pavel - OTEVREL, Jan - BOBÁLOVÁ, Janette. Analysis of proteomic changes in human breast carcinoma MDA-MB-231 cells induced by tributyltin isothiocyanate, the biologically active ligand of nuclear retinoid X receptors. In NCRI cancer conferece abstracts 2018 : 4-6 November 2018, Glasgow, UK. - Glasgow, UK : National Cancer Research Institute, 2018, p. Dostupné na internete: <http://abstracts.ncri.org.uk/abstract/analysis-of-proteomic-changes-in-human-breast-carcinoma-mda-mb-231-cells-induced-by-tributyltin-isothiocyanate-the-biologically-active-ligand-of-nuclear-retinoid-x-receptors/>(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-0160-11 : Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoid X receptorov v tkanivových kultúrach nádorových buniek. VEGA 2/0171/17 : NOVÉ ADITÍVNE PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY LIGANDOV JADROVÝCH RETINOIDNÝCH X RECEPTOROV (RXR) PRÍRODNÉHO A SYNTETICKÉHO CHARAKTERU V ĽUDSKÝCH NÁDOROVÝCH BUNKÁCH PRSNÍKA A OBLIČKY). Typ: AFG
 • BRTKO, Július - STROUHALOVÁ, Dana - TOPOROVÁ, Lucia - LASTOVICKOVA, M. - MACEJOVÁ, Dana - BOBÁLOVÁ, Janette. Proteomic analysis of the effect of triorganotin compounds (RXR ligands) alone or with all-trans retinoic acid (RAR ligand) in human breast cancer MDA-MB-231 cell line. In Nuclear receptors and biological networks : abstract book. - Crete, 2018, p. 101-102.(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-0160-11 : Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoid X receptorov v tkanivových kultúrach nádorových buniek. VEGA 2/0171/17 : NOVÉ ADITÍVNE PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY LIGANDOV JADROVÝCH RETINOIDNÝCH X RECEPTOROV (RXR) PRÍRODNÉHO A SYNTETICKÉHO CHARAKTERU V ĽUDSKÝCH NÁDOROVÝCH BUNKÁCH PRSNÍKA A OBLIČKY. Nuclear receptors and biological networks : EMBO workshop). Typ: AFK
 • BUJŇÁKOVÁ MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - SCSUKOVÁ, Soňa. Simultaneous effects of endocrine disruptor bisphenol A and flavonoid fisetin on progesterone production by granulosa cells. In Environmental Toxicology and Pharmacology, 2018, vol. 59, p. 66-73. (2.776 - IF2017). ISSN 1382-6689.(VEGA 2/0198/15 : Štúdium interakcií vybraných endokrinných disruptorov s fytochemikáliami na in vitro modeloch ovariálnych intrafolikulárnych procesov a hormón-senzitívnych nádorových bunkových líniách). Typ: ADCA
 • BUJŇÁKOVÁ MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - SCSUKOVÁ, Soňa. Effect of selected endocrine disruptors on nuclear receptor expression in human granulosa cell line COV434. In Nuclear receptors and biological networks : abstract book. - Crete, 2018, p. 102.(VEGA 2/0074/18 : Bezpečnosť používania analógov endokrinného disruptoru Bisfenolu A: hodnotenie účinkov na in vitro modeloch ovariálnych intrafolikulárnych procesov a ovariálnych nádorových líniách. APVV-15-0296 : Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog. Nuclear receptors and biological networks : EMBO workshop). Typ: AFK
 • BUJŇÁKOVÁ MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - SCSUKOVÁ, Soňa. Effect of bisphenols on selected nuclear receptor expression in human granulosa cell line cov434. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 86-87. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 86-87.(TOXCON 2018 : Interdisciplinary toxicological conference. APVV-15-0296 : Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog. VEGA 2/0074/18 : Bezpečnosť používania analógov endokrinného disruptoru Bisfenolu A: hodnotenie účinkov na in vitro modeloch ovariálnych intrafolikulárnych procesov a ovariálnych nádorových líniách). Typ: AFL
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - KAPSDORFER, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Chladový test pod sociálnym tlakom u mužov aktivuje kardiovaskulárny systém, ale nemení sekréciu stresových hormónov = Socially evaluated cold pressor test in men activates the cardiovascular system but not stress hormone release. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 45. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • CAPCAROVÁ, Marcela - KALAFOVÁ, Anna - SCHWARZOVÁ, Marianna - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - SCHNEIDGENOVÁ, Monika - SLOVÁK, Lukáš - BOVDIŠOVÁ, Ivana - TOMAN, Robert - LÓRY, Viktória - ZORAD, Štefan. The high-energy diet affecting development of diabetes symptoms in Zucker diabetic fatty rats. In Biologia, 2018, vol. 73, no. 7, p. 659-671. (0.696 - IF2017). ISSN 0006-3088.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu). Typ: ADDA
 • BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír - KOPRDOVÁ, Romana - ŽILAVÁ, Ľudmila - GARAFOVÁ, Alexandra - JEŽOVÁ, Daniela - DUBOVICKÝ, Michal. Perinatal exposure to venlafaxine leads to lower anxiety and depression-like behavior in the adult rat offspring. In Behavioural Pharmacology, 2018, vol. 29, no. 5, p. 445-452. (1.854 - IF2017). ISSN 0955-8810.(VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov. VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0128/14 : Mechanizmy atypických účinkov hormónov. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: ADCA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - DREMENCOV, Eliyahu - ĎURIŠOVÁ, Barbora - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. The role of monoamine-secreting neurons in the beneficial mood effect of voluntary physical exercise. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 5.(Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Typ: AFH
 • DANIŠ, Daniel - BRENNEROVÁ, Katarína - ŠKOPKOVÁ, Martina - KURDIOVÁ, Timea - UKROPEC, Jozef - STANÍK, Juraj - KOLNÍKOVÁ, Miriam - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Mutations in SURF1 are important genetic causes of Leigh syndrome in Slovak patients. In Endocrine Regulations, 2018, vol. 52, no. 2, p. 110-118. ISSN 1210-0668.(APVV-0187-12 : Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. VEGA 2/0083/17 : Celoexómové sekvenovanie u pacientov s podozrením na primárne mitochondriopatie). Typ: ADNB
 • DOVRTELOVÁ, Gabriela - ZENDULKA, Ondrej - NOSKOVÁ, Kristyna - JURICA, Jan - PES, Ondrej - DUŠEK, J. - CARAZO, Alejandro - ZAPLETALOVÁ, Iveta - HLAVÁČOVÁ, Nataša - PAVEK, Petr. Effect of endocannabinoid oleamide on rat and human liver cytochrome P450 enzymes in in vitro and in vivo models. In Drug Metabolism and Disposition, 2018, vol. 46, no. 6, p. 913-923. (3.640 - IF2017). ISSN 0090-9556. Typ: ADCA
 • DREMENCOV, Eliyahu - CSATLÓSOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - PALIOKHA, R. - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. The effect of prenatal immune challenge in rats on the maternal-care behavior and on monoamine neurotransmission in offsprings. In 3rd Central European Biomedical Congress/CEBC 2018 : News on biomarker discovery and research innovations in medicine and biomedical sciences. 15-18 September 2018, Krakow, Abstract Book. - Krakow, 2018, p.57.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Central European Biomedical Congress/CEBC Krakow 2018 : News on biomarker discovery and research innovations in medicine and biomedical sciences). Typ: AFK
 • DREMENCOV, Eliyahu - GRINCHII, Daniil - LAPSHIN, Maxim - PUHOVÁ, Agneša - KOMELKOVA, Maria - TSEILIKMAN, Olga - JEŽOVÁ, Daniela - TSEILIKMAN, Vadim. Repeated exposure to the predator scent stress has an impact on the excitability of brain serotonin neurons in rats. In 3rd Central European Biomedical Congress/CEBC 2018 : News on biomarker discovery and research innovations in medicine and biomedical sciences. 15-18 September 2018, Krakow, Abstract Book. - Krakow, 2018, p. 58.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Central European Biomedical Congress/CEBC Krakow 2018 : News on biomarker discovery and research innovations in medicine and biomedical sciences). Typ: AFK
 • FEDOROVÁ, M. - PERDUKOVÁ, Daniela - PIRNÍK, Zdenko - FEDÁK, Viliam - SUKEL, Ondrej - SANJEEVIKUMAR, Padmanaban. The fuzzy system as a promising tool for drugs selection in medical practice. In IEEE Access, 2018, vol. 6, p. 27294-27301. (3.557 - IF2017). ISSN 2169-3536. Typ: ADCA
 • FILOVÁ, Barbora - ZAŤKOVÁ, Martina - SRANČÍKOVÁ, Annamária - REICHOVÁ, Alexandra - FILOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Administration of oxytocin modulates expression of synaptic proteins in the early development of rat. In Aspects of Neuroscience 2018 : 8th International Conference. - Warsaw, Poland : Faculty of Biology University of Warsaw, 2018, p. 72-73. ISBN 978-83-942342-8-7.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. VEGA 2/0119/15 : Vplyv ligandov oxytocínových receptorov na diferenciáciu neuronálnych buniek. Aspects of Neuroscience 2018 : International Conference). Typ: AFK
 • GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - ŠKOPKOVÁ, Martina - KLIMEŠ, Iwar - STANÍK, Juraj. Vzácne formy monogénového diabetu. In Genetická konferencia genetickej spoločnosti Gregore Mendela 2018 : 12. - 14. 9. 2018 Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 55. ISBN 978-80-223-4545-3.(APVV-0187-12 : Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie. VEGA 1/0211/18 : Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY). Typ: AFL
 • HEČKOVÁ, Eva - POVAŽAN, M. - STRASSER, Bernhard - KRUMPOLEC, Patrik - HNILICOVÁ, P. - HANGEL, G. - MOSER, Philipp A. - ANDRONESI, O. - KOUWE, Andre J. van der - VALKOVIČ, Peter - UKROPCOVÁ, Barbara - TRATTNIG, S. - BOGNER, W. Real-time correction of motion and imager instability artifacts during 3D gamma-aminobutyric acid- edited MR spectroscopic imaging. In Radiology, 2018, vol. 286, no. 2, p. 666-675. (7.469 - IF2017). ISSN 0033-8419. Typ: ADCA
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - LI, Y. - PEHRSON, Alan L. - SANCHEZ, Connie - BERMUDEZ, Isabel - CSÁNOVÁ, Agneša - JEŽOVÁ, Daniela - FRANKLIN, Michael. Effects of vortioxetine on biomarkers associated with glutamatergic activity in an SSRI insensitive model of depression in female rats. In Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 2018, vol. 82, p. 332-338. (4.185 - IF2017). ISSN 0278-5846. Typ: ADCA
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - FRANKLIN, Michael - PUHOVÁ, Agneša - SANCHEZ, Connie - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny monoamínov a melatonínu v epifýze po podávaní multimodálneho a SSRI antidepresíva v animálnom modeli depresie = Changes in monoamines and melatonin in the pineal gland in response to multimodal and SSRI antidepressants in an animal model of depression. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 60. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Typ: AFG
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - SOLÁRIKOVÁ, Petra - BREZINA, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Patients with atopy exhibited attenuated neuroendocrine response during psychosocial stress. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 202. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. APVV-0496-12 : Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti ich optimalizácie. APVV-15-0063 : Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres). Typ: AFL
 • HORVÁTHOVÁ, Ľubica - TILLINGER, Andrej - PADOVÁ, Alexandra - MRAVEC, Boris. Melanoma growth in mice is accompanied by changes in peripheral and central inflammatory status. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 30.(VEGA 2/0028/16 : Úloha nervového systému v etiopatogenéze experimentálneho melanómu). Typ: AFG
 • HUNÁKOVÁ, Ľuba - HORVÁTHOVÁ, Eva - BOBÁL, Pavel - OTEVREL, Jan - BRTKO, Július. Cognate RXR ligands tributyltin and triphenyltin isothiocyanates induce DNA corsslinks - evoked apoptosis in human breast carcinoma MCF 7 and MDA-MB-231 cell lines. In Nuclear receptors and biological networks : abstract book. - Crete, 2018, p. 127-128.(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-0160-11 : Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoid X receptorov v tkanivových kultúrach nádorových buniek. VEGA 2/0084/16 : Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA. VEGA 2/0092/16 : Biologické účinky prostredia so zníženým množstvom deutéria alebo zvýšeným pH a fyzického cvičenia vo vzť ahu k onkologickým ochoreniam: implikácie pre terciárnu prevenciu. TRANSMED 1 e.č. 26240120008 : Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED1). ITMS 26240120044 : TRANSMED 2. ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. Nuclear receptors and biological networks : EMBO workshop). Typ: AFK
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - BALAGOVÁ, Lucia - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Does post-weaning social isolation induce sex-dependent behavioral changes? In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 204. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFL
 • JEŽOVÁ, Daniela. Catecholamine responses to acute stressors and stress-related disease states in humans. In Catecholamine Research: The Enduring Impact of Irv Kopin. - 2018, p. 14. Dostupné na internete: <https://meetings.ninds.nih.gov/assets/kopin/Abstract_Jezova.pdf> Typ: AFE
 • <https://meetings.ninds.nih.gov/Home/Tab2/19379>(APVV-15-0063 : Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres. Catecholamine Research: The Enduring Impact of Irv Kopin Symposium). Typ: AFE
 • JEŽOVÁ, Daniela - BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - KAPSDORFER, Daniela - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Cardiovascular activation during socially evaluated coldpressor test is associated with changes in immune function but not with activation of steroid stress hormones. In Cardiology. - Basel : Karger, 2018, vol. 140, suppl. 1, p. 196. (1.714 - IF2017). ISSN 0008-6312.(International academy of cardiology annual scientific sessions 2018 : World congress on heart disease. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFE
 • JEŽOVÁ, Daniela. Classical steroid hormones in a new fashion. In CTB9 Chemistry towards biology : biomolecules as potential drugs. - Budapest : Hungarian Chemical Society, 2018, p. 27. ISBN 978-963-9970-90-8.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy. CTB9 Chemistry towards biology : biomoleculaes as potential drugs). Typ: AFE
 • JEŽOVÁ, Daniela - BUZGÓOVÁ, Katarína. Thymoprofylaktika a epigenetika = Thymoprophylactics and epigenetics. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 18. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-15-0063 : Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Typ: AFG
 • JEŽOVÁ, Daniela - HLAVÁČOVÁ, Nataša - SEGEDA, Viktor - IZÁKOVÁ, Ľ. Potential pathophysiological role of aldosterone in major depressive disorder. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 187. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy. APVV-15-0063 : Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres). Typ: AFL
 • JURČOVIČOVÁ, Jana - ŠTOFKOVÁ, Andrea - VACULÍN, Š. - LÓRY, Viktória - KRŠKOVÁ, Katarína - BRTKO, Július - ZORAD, Štefan. Zvýšená expresia ťažkého reaťazca beta-myozínu v srdci potkana v priebehu adjuvantnej artritídy - modeli kachektickej reumatoidnej artritídy. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 37.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu). Typ: AFG
 • KAPSDORFER, Daniela - HLAVÁČOVÁ, Nataša - VONDROVÁ, D. - ARGALASOVÁ, L. - ŠEVČÍKOVÁ, L. - JEŽOVÁ, Daniela. Neuroendocrine response to school load in prepubertal children: focus on trait anxiety. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 155-162. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. APVV-15-0063 : Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres). Typ: ADCA
 • KISS, Alexander. c-Fos expression in the hypothalamic paraventricular nucleus after a single treatment with a typical haloperidol and nine atypical antipsychotics: a pilot study. In Endocrine Regulations, 2018, vol. 52, no. 2, p. 93-100. ISSN 1210-0668.(VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Typ: ADNB
 • KLENEROVÁ, V. - KVETŇANSKÝ, Richard - HYNIE, S. The Effect of Acute and Repeated Stress on CRH-R1 and CRH-R2 mRNA Expression in Pituitaries of Wild Type and CRH Knock-Out Mice. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 163-169. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340. Typ: ADCA
 • KOLNÍKOVÁ, Miriam - ŠKOPKOVÁ, Martina - ILENČÍKOVÁ, Denisa - FOLTAN, Tomáš - PAYEROVÁ, Jaroslava - DANIŠ, Daniel - KLIMEŠ, Iwar - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. DNM1 encephalopathy - atypical phenotype with hypomyelination due to a novel de novo variant in the DNM1 gene. In Seizure - European Journal of Epilepsy, 2018, vol. 56, p. 31-33. (2.839 - IF2017). ISSN 1059-1311.(APVV-0187-12 : Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. VEGA 2/0083/17 : Celoexómové sekvenovanie u pacientov s podozrením na primárne mitochondriopatie). Typ: ADCA
 • KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - MACH, Mojmír - KISS, Alexander. Acute impact of selected pyridoindole derivatives on Fos expression in different structures of the rat brain. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 171-180. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340.(APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.). Typ: ADCA
 • KOPRDOVÁ, Romana - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - KISS, Alexander - OSACKÁ, Jana - DREMENCOV, Eliyahu - CSATLÓSOVÁ, Kristína - KOKRAS, Nikolaos - DALLA, Christina - ŠVECOVÁ, Blanka - MACH, Mojmír. Searching for new opportunities in the treatment of depression and anxiety: preclinical evaluation of compounds with pyridoindole structure. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 74-75. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 74-75, L-25.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Typ: AFH
 • KOVÁČOVÁ, D. - RAJKOVIČOVÁ, R. - GUBO, G. - ARENDÁŠOVÁ, K. - BARTA, Andrej - REPOVÁ, K. - ŠIMKO, Fedor - CELEC, Peter - PAULIS, Ľudovít. The effect of testosterone on myocardial (dys)function and remodeling in isoproterenol-treated rats. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 33. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Typ: AFG
 • KOVANIČOVÁ, Zuzana - KURDIOVÁ, Timea - KRUMPOLEC, Patrik - SLOBODOVÁ, Lucia - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef. Parathyroid hormone: link between cold and exercise induced fat browning? In ISCaM2018 - 5th Annual meeting : metabolic adaptations and targets in cancer. - Bratislava, 2018, p. 115-116.(VEGA 2/0096/17 : Molekulárne mechanizmy termogenézy v hnedom tuku u človeka vo vzťahu k obezite, pohybovej aktivite a otužovaniu.. ISCaM2018 - Annual meeting : Metabolic adaptations and targets in cancer). Typ: AFL
 • KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - BAKA, T. - REPOVÁ, K. - ADAMCOVÁ, M. - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. Effect of L-name-induced hypertension on rat anxiety-like behaviour and memory: protection by ivanbradine and melatonin. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 48.(VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami). Typ: AFG
 • LAUKOVÁ, Marcela - VARGOVIČ, Peter - ROKYTOVÁ, Ivana - MANZ, Georg - KVETŇANSKÝ, Richard. Repeated Stress Exaggerates Lipopolysaccharide-Induced Inflammatory Response in the Rat Spleen. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 195-208. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?. VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres. VEGA č. 2/0036/11 : Regulácia imunitného systému aktivitou sympatikoadrenálneho a adrenokortikálneho systému u cicavcov vystavených akútnemu a chronickému stresu). Typ: ADCA
 • LÍŠKA, Ján - ZAMBORSKÝ, Radoslav - MAŽENSKÝ, D. - UJHÁZY, Eduard - MALOVEC, Peter - BRTKO, Július - POLÁK, Štefan. Comparison of clavicular joints in human and laboratory rat. In Biologia, 2018, vol. 73, no. 12, p. 1247-1254. (0.696 - IF2017). ISSN 0006-3088.(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca). Typ: ADDA
 • LONEK, Ľubomír - GRIECSOVÁ, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - POKUSA, Michal - JEŽOVÁ, Daniela - PATEL, Sagar P. - BARANČÍK, Miroslav - RAVINGEROVÁ, Táňa. Molecular signaling in myocardium of rats exposed to chronic voluntary exercise: beneficial versus detrimental effects. In Journal of molecular and cellular cardiology, 2018, vol. 120, suppl. 1, p. 35. (5.296 - IF2017). ISSN 0022-2828.(35th ISHR-ES meeting, 16-19 July 2018, Amsterdam, Netherlands. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: AEGA
 • LONEK, Ľubomír - PUHOVÁ, Agneša - GRIECSOVÁ, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - BARANČÍK, Miroslav - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Effects of chronic voluntary exercise on signaling pathways in rat myocardial cells. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 10.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Typ: AFH
 • LONEK, Ľubomír - FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - POKUSA, Michal - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Beneficial versus detrimental molecular mechanisms induced by chronic exercise in the rat myocardium. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 56.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: AFK
 • LONEK, Ľubomír - PUHOVÁ, Agneša - GRIECSOVÁ, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - BALAGOVÁ, Lucia - PATEL, Sagar P. - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Molecular signaling in the rat myocardium evoked by chronic exercise: beneficial and detrimantal effects. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 181-182. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií). Typ: AFL
 • LONEK, Ľubomír - GRIECSOVÁ, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - BARANČÍK, Miroslav - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - POKUSA, Michal - PATEL, Sagar P. - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. What effect does a voluntary exercise exert on the heart of rats? In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 94. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Typ: AFL
 • LÓRY, Viktória - KRŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Lucia - JEŽOVÁ, Daniela - ZORAD, Štefan. Vzťah expresie apolipoproteínu C3, oxytocínového receptora a ukazovateľov metabolizmu lipidov a glukózy v tukovom tkanive počas chronického stresu. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 367-373. ISBN 978-80-223-4517-0.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Typ: AFD
 • LÓRY, Viktória - BALÁŽOVÁ, Lucia - KRŠKOVÁ, Katarína - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - OLSZANECKI, Rafal - SUSKI, Maciej - ZORAD, Štefan. Obesity and aging affects skeletal muscle renin angiotensin system and myosin heavy chain proportions in prediabetic Zucker rats. In IUBMB Advanced School on Nutrition, Metabolism and Aging. - Belgrade : University of Belgrade, 2018, p. 25. ISBN 978-86-80335-07-0.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. IUBMB Advanced School on Nutrition, Metabolism and Aging). Typ: AFG
 • LÓRY, Viktória - SLAMKOVÁ, Miroslava - KRŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Lucia - SUSKI, Maciej - OLSZANECKI, Rafal - ZORAD, Štefan. In vivo stimulation of Mas receptors by AVE0991 in obese Zucker rats improves glucose tolerance through increased renin receptor expression and activation of both pro- and anti-oxidative pathways in skeletal muscle. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 214-215. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Typ: AFL
 • MACEJOVÁ, Dana - PODOBA, J. - TOPOROVÁ, Lucia - KAJO, Karol - MACHALEKOVA, Katarina - BRTKO, Július. Possible associations of autoimmune thyroiditis and papillary thyroid carcinoma: mRNA expression of selected nuclear receptors (TRs, RARs, RXRs, VDR, PGR) and other molecular targets. In Interná medicína. - Bratislava : SOLENS, s. r. o., 2018, roč. 18, č. S6, s. 24. ISSN 1335-8359.(Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-0160-11 : Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoid X receptorov v tkanivových kultúrach nádorových buniek. VEGA 2/0171/17 : NOVÉ ADITÍVNE PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY LIGANDOV JADROVÝCH RETINOIDNÝCH X RECEPTOROV (RXR) PRÍRODNÉHO A SYNTETICKÉHO CHARAKTERU V ĽUDSKÝCH NÁDOROVÝCH BUNKÁCH PRSNÍKA A OBLIČKY). Typ: AFH
 • MACEJOVÁ, Dana - PODOBA, Ján - TOPOROVÁ, Lucia - KAJO, Karol - BRTKO, Július. mRNA expression status of nuclear retinoid/rexinoid receptors, thyroid hormone receptros, vitamin D receptor, progesterone receptro (PGR) and selected co-regulators in papillary thyroid carcinomas (PTCs) with or without autoimmune thyroiditis (AIT). In Nuclear receptors and biological networks : abstract book. - Crete, 2018, p. 140-141.(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. VEGA 2/0171/17 : NOVÉ ADITÍVNE PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY LIGANDOV JADROVÝCH RETINOIDNÝCH X RECEPTOROV (RXR) PRÍRODNÉHO A SYNTETICKÉHO CHARAKTERU V ĽUDSKÝCH NÁDOROVÝCH BUNKÁCH PRSNÍKA A OBLIČKY. Nuclear receptors and biological networks : EMBO workshop). Typ: AFK
 • MARČEK CHORVÁTOVÁ, Alžbeta - KIRCHNEROVÁ, Jana - CAGALINEC, Michal - MATEAŠÍK, Anton - CHORVÁT, Dušan Jr. Spectrally and spatially resolved laser-induced photobleaching of endogenous flavin fluorescence in cardiac myocytes. In Cytometry Part A, 2018, vol., p. (3.260 - IF2017). ISSN 1552-4922.(SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca). Typ: ADCA
 • MAŠINDOVÁ, Ivica - VARGA, Lukáš - DANIŠ, Daniel - ŠKOPKOVÁ, Martina - DEMESOVÁ, Lucia - DRSATA, Jakub - CHROBOK, Viktor - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - PROFANT, Milan. Novel variants in EDNRB gene in waardenburg syndrome type II and SOX10 gene in PCWH syndrome. In 41st Annual midwinter meeting : the abstracts of the Association for Research in otolaryngology. - Mount Royal, New Jersey : Association for research in otolaryngology, 2018, 2018, vol. 41, p. 478. ISSN 0742-3152.(APVV-15-0067 : Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchcu na báze celonárodného skríningu. VEGA 1/0214/16 : Celoexómové sekvenovanie v multiplexných rodinách s hereditárnou poruchou sluchu na Slovensku: identifikácia nových génových variantov.. Annual midwinter meeting). Typ: AFG
 • MIŠÁK, Anton - GRMAN, Marián - BAČOVÁ, Zuzana - REŽUCHOVÁ, Ingeborg - HUDECOVÁ, Soňa - ONDRIAŠOVÁ, Elena - KRIŽANOVÁ, Oľga - BREZOVÁ, Vlasta - CHOVANEC, Miroslav - ONDRIAŠ, Karol. Polysulfides and products of H2S/S-nitrosoglutathione in comparison to H2S, glutathione and antioxidant Trolox are potent scavengers of superoxide anion radical and produce hydroxyl radical by decomposition of H2O2. In Nitric Oxide : Biology and Chemistry, 2018, vol. 76, p. 136-151. (4.367 - IF2017). ISSN 1089-8603.(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. APVV-14-0783 : Chemoterapiou indukované poškodenia DNA a štúdium ich opravy v modelovom organizme Saccharomyces cerevisiae. VEGA č. 2/0146/16 : Úloha polysulfidov v regulácii chloridových kanálov a dýchania mitochondrií. VEGA 2/0144/16 : Úloha vitamínu D a interferónov tretieho typu v gamaherpesvírusovej onkogenéze. VEGA 2/0056/14 : Regulácia ligačného kroku spájania nehomologických koncov DNA. VEGA 2/0014/17 : Štúdium účinkov produktov interakcie H2S/oxidovaný glutatión na membránové kanály a molekulárny mechanizmus ich pôsobenia). Typ: ADCA
 • MITRO, Alexander - PALKOVITS, M. - KISS, Alexander. Ependyma of the rat CNS : structural variability and labeling. Recenzenti: Viera Cigánková, Darina Kluchová. 1. vyd. Bratislava : Institute of experimantal endocrinology, Biomedical research center Slovak academy of sciences, 2018. 213 s. ISBN 978-80-973179-0-4. Typ: AAB
 • MORAVČÍKOVÁ, Lucia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ĎURIŠOVÁ, Barbora - ONDÁČOVÁ, Katarína - PAVLOVIČOVÁ, Michaela - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu. Role of Serotonin-2A Receptors in Pathophysiology and Treatment of Depression. In 5-HT2A Receptors in the Central Nervous System. - New York : Springer International Publishing AG, Humana Press, 2018, p. 205-230. ISBN 978-3-319-70474-6. Typ: ABC
 • MRAVEC, Boris - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - PADOVÁ, Alexandra. Brain under stress and Alzheimer s disease. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 73-84. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?). Typ: ADCA
 • MRAVEC, Boris - ČERNÁČKOVÁ, Alena. Hypotalamický zápal a somatické choroby = Hypothalamic inflammation and somatic diseases. In Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, vol. 81/114, no. 3, p. 278-283. (0.508 - IF2017). ISSN 1210-7859.(VEGA 2/0028/16 : Úloha nervového systému v etiopatogenéze experimentálneho melanómu). Typ: ADMA
 • NEMEC, Michal - MÁDEROVÁ, Denisa - KRUMPOLEC, Patrik - SEDLIAK, M. - CVEČKA, J. - TIRPÁKOVÁ, Veronika - SLOBODOVÁ, Lucia - SCHÖN, Martin - KOVANIČOVÁ, Zuzana - SUMBALOVÁ, Zuzana - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef. Pravidelný aeróbne-silový tréning moduluje funkčný stav mitochondrií kostrového svalu u seniorov = Regular aerobic-strenth training modulates funcional state of skeletal muscle mitochondria in seniors. In 16. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou. - 2018, s. 72-73. ISBN 978-80-89797-37-0.(VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou). Typ: AFH
 • NOVÁK, Petr - ČENTE, Martin - KOŠÍKOVÁ, Nina - AUGUSTÍN, Tomáš - KVETŇANSKÝ, Richard - NOVÁK, Michal - FILIPČÍK, Peter. Stress-induced alterations of immune profile in animals suffering by tau protein-driven neurodegeneration. In Cellular and Molecular Neurobiology. - New York : Springer, 2018, vol. 38, p. 243-259. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340. Typ: ADCA
 • NOVOTNÝ, Ladislav - SHARAF, L.H. - ABDEL-HAMID, M. E. - BRTKO, Július. Stability studies of endocrine disrupting tributyltin and triphenyltin compounds in an artificial sea water model. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, no. 1, p. 93-99. (1.479 - IF2017). ISSN 0231-5882.(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-0160-11 : Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoid X receptorov v tkanivových kultúrach nádorových buniek). Typ: ADDA
 • OSACKÁ, Jana - ČERNÁČKOVÁ, Alena - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - MAJERČÍKOVÁ, Zuzana - PIRNÍK, Zdenko - KISS, Alexander. Clozapine impact on c-Fos expression in mild stress preconditioned male rats exposed to a novelty stressor. In Journal of Neuroscience Research, 2018, vol. 96, no. 11, p. 1786-1797. (2.662 - IF2017). ISSN 0360-4012. Typ: ADCA
 • OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander. Asenapine does not influence FOSB/deltaFOSB expression in the hypothalamic paraventricular nucleus neurons. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 71.(VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Typ: AFG
 • OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander. Vplyv vybraných antipsychotík na expresiu Fos proteínu v CNS = Effect of the selected antipsychotics on the Fos protein expression in the CNS. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 24-25. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Typ: AFG
 • PADOVÁ, Alexandra - VARGOVIČ, Peter - MRAVEC, Boris. Acute stress increases expression of amyloid precursor protein in mice. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 73.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?. VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres). Typ: AFG
 • PERDIKARI, Aliki - LEPARC, Germán Gastón - BALÁŽ, Miroslav - PIRES, Nuno D. - LIDELL, Martin E. - SUN, Wenfei - FERNANDEZ-ALBERT, Francesc - MULLER, S.A. - AKCHICHE, Nassila - DONG, Hua - BALÁŽOVÁ, Lucia - OPITZ, Lennart - RODER, Eva - KLEIN, Holger - ŠTEFANIČKA, Patrik - VARGA, Lukáš - NUUTILA, Pirjo - VIRTANEN, Kirsi A. - NIEMI, Tarja - TAITTONEN, Markku - RUDOFSKY, Gottfried - UKROPEC, Jozef - ENERBACK, Sven - STUPKA, Elia - NEUBAUER, Heike - WOLFRUM, Christian. BATLAS: Deconvoluting brown adipose tissue. In Cell Reports, 2018, vol. 25, no. 3, p. 784-797. (8.032 - IF2017). ISSN 2211-1247. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221112471831489X?via%3Dihub>. Typ: ADMA
 • PIRNÍK, Zdenko - KOLESÁROVÁ, Mária - ŽELEZNÁ, Blanka - MALETÍNSKÁ, Lenka. Repeated peripheral administration of lipidized prolactin-releasing peptide analog induces c-fos and FosB expression in neurons of dorsomedial hypothalamic nucleus in male C57 mice. In Neurochemistry International, 2018, vol. 116, p. 77-84. (3.603 - IF2017). ISSN 0197-0186. Typ: ADCA
 • PUHOVÁ, Agneša - POKUSA, Michal - BALAGOVÁ, Lucia - JEŽOVÁ, Daniela. Vplyv diéty s nízkym obsahom tryptofánu na lokomotorickú aktivitu potkanov = Effect of low tryptophyn diet on locomotor activity of rats. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 59. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Typ: AFG
 • PUHOVÁ, Agneša - LONEK, Ľubomír - BALAGOVÁ, Lucia - RAVINGEROVÁ, Táňa - JEŽOVÁ, Daniela. Cell proliferation and the reperfusion injury salvage kinase pathway in the left heart ventricle of voluntary wheel running rats. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 204. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: AFL
 • REICHOVÁ, Alexandra - ZAŤKOVÁ, Martina - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Abnormalities in interactions of Rho GTPases with scaffolding proteins contribute to neurodevelopmental disorders. In Journal of Neuroscience Research, 2018, vol. 96, no. 5, p. 781-788. (2.662 - IF2017). ISSN 0360-4012.(VEGA 2/0119/15 : Vplyv ligandov oxytocínových receptorov na diferenciáciu neuronálnych buniek. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam). Typ: ADCA
 • REPOVÁ, K. - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - MÜLLEROVÁ, M. - AZIRIOVÁ, S. - BAKA, T. - ZORAD, Štefan - SLAVKOVSKÝ, Peter - HODOSY, Július - CELEC, Peter - ADAMCOVÁ, Michaela - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. Effect of melatonin on the behaviour of rats with continuous light-induced hypertension. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, no. 4, p. 469-473. (1.479 - IF2017). ISSN 0231-5882. Typ: ADDA
 • SCSUKOVÁ, Soňa - BUJŇÁKOVÁ MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta. Effects of selected metal nanoparticles on mouse testis leydig cells in vitro. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 102-103. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 102-103.(TOXCON 2018 : Interdisciplinary toxicological conference. APVV-15-0296 : Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog. VEGA 2/0187/17 : Charakteristika účinkov neonatálneho podania nanočastíc vo vybraných oblastiach mozgu a reprodukčných orgánoch u infantilných a dospelých samíc potkana). Typ: AFL
 • SEGARRA, Ana Belén - PRIETO, Isabel - MARTINEZ-CANAMERO, Magdalena - VARGAS, Felix - DE GASPARO, Marc - VANDERHEYDEN, Patrick - ZORAD, Štefan - RAMIREZ-SANCHEZ, Manuel. Cystinyl and pyroglutamyl-beta-naphthylamide hydrolyzing activities are modified coordinately between hypothalamus, liver and plasma depending on the thyroid status of adult male rats. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2018, vol. 69, no. 2, 8 p. (2.478 - IF2017). ISSN 0867-5910. Typ: ADCA
 • SEKELSKÁ, Martina - KRÁLOVIČOVÁ, Jana - BOROVSKÁ, Ivana - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - OLSSON, Birgitta - ASHER, D.B. - PIRES, Douglas E.V. - RANGANATH, Lakshminarayan R. - ZAŤKOVÁ, Andrea. 26 novel homogentisate 1,2, dioxygenase (HGD) gene variants, in vitro splicing analysis and genotype-phenotype correlations in the largest cohort of patients with alkaptonuria (AKU). In European Human Genetics Conference 2018 : ESHG EMPAG. - ESHG, 2018, p. 06.03C / C. Dostupné na internete: <http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4652/presentation/1594>(European Human Genetics Conference 2018 : European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics). Typ: AFK
 • SCHWARZOVÁ, Marianna - KALAFOVÁ, Anna - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - SCHNEIDGENOVÁ, Monika - BOVDIŠOVÁ, Ivana - SLOVÁK, Lukáš - LÓRY, Viktória - ZORAD, Štefan - CAPCAROVÁ, Marcela. Alterations in parameters of lipid metabolism and LpPLA2 activity in diabetic rats. In XXVIII. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou : diabetes mellitus ako interdisciplinárny problém. Nové princípy liečby diabetes mellitus. 31.5.-2.6. 2018, hotel Patria, Štrbské Pleso. Program a abstrakty. - [Bratislava] : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2018, s. 58-59.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou). Typ: AFH
 • SRANČÍKOVÁ, Annamária - REICHOVÁ, Alexandra - ZAŤKOVÁ, Martina - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Účinky interakcie oxytocínu a silencingu magel2 génu na neuronálny cytoskelet. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 81-82.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu). Typ: AFG
 • SRANČÍKOVÁ, Annamária - BUKATOVÁ, Stanislava - BAKOŠ, Ján. Effect of steroid hormones on the neurite outgrowth and corresponding expression of cytoskeletal proteins in the rat hypothalamic cells. In Aspects of Neuroscience 2018 : 8th International Conference. - Warsaw, Poland : Faculty of Biology University of Warsaw, 2018, p. 82-83. ISBN 978-83-942342-8-7.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. Aspects of Neuroscience 2018 : International Conference). Typ: AFK
 • STANÍK, Juraj - DANKOVCIKOVA, A. - BARÁK, L. - ŠKOPKOVÁ, Martina - PALKO, M. - DIVINEC, J. - KLIMEŠ, Iwar - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Sulfonylurea vs insulin therapy in individuals with sulfonylurea-sensitive permanent neonatal diabetes mellitus, attributable to a KCNJ11 mutation, and poor glycaemic control. In Diabetic Medicine, 2018, vol. 35, no. 3, p. 386-391. (3.132 - IF2017). ISSN 0742-3071. Typ: ADCA
 • STANÍK, Juraj - ŠKOPKOVÁ, Martina - STANÍKOVÁ, Daniela - BRENNEROVÁ, Katarína - BARÁK, L. - TICHÁ, Ľ. - HORNOVÁ, J. - KLIMEŠ, Iwar - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Neonatal hypoglycemia, early-onset diabetes and hypopituitarism due to the mutation in EIF2S3 gene causing MEHMO syndrome. In Physiological Research, 2018, vol. 67, no. 2, p. 331-337. (1.324 - IF2017). ISSN 0862-8408.(TRANSENDOGEN : ITMS 26240220051. APVV-0107-12 : Molekulárno-genetický výskum s farmakogenetickými konsekvenciami u detí s hyperinzulinemickými hypoglykémiami. VEGA 2/0083/17 : Celoexómové sekvenovanie u pacientov s podozrením na primárne mitochondriopatie). Typ: ADCA
 • STANÍKOVÁ, Daniela - LUCK, Tobias - BAE, Yoon Ju - THIERY, Joachim - CEGLAREK, Uta - ENGEL, Christoph - ENZENBACH, Cornelia - WIRKNER, Kerstin - STANÍK, Juraj - KRATZSCH, Jurgen - RIEDEL-HELLER, Steffi G. Increased estrogen level can be associated with depression in males. In Psychoneuroendocrinology, 2018, vol. 87, p. 196-203. (4.731 - IF2017). ISSN 0306-4530. Typ: ADCA
 • STROUHALOVÁ, Dana - LAŠTOVIČKOVÁ, Markéta - BOBÁL, Pavel - MACEJOVÁ, Dana - MOSNÁ, Barbora - BRTKO, Július - BOBÁLOVÁ, Janette. A new evaluation of combined antitumor effects of natural and synthetic nuclear retinoid receptor ligands in human breast carcinoma cells. In CECE 2018 : 15th International interdisciplinary meeting on bioanalysis. Editors: František Foret, Jana Křenková, Iveta Drobníková, Karel Klepárník, Jan Přikryl. - Brno : Institute of analytical chemistry of the CAS, v.v.i., 2018, p. 283-285. ISBN 978-80-904959-5-1.(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. VEGA 2/0171/17 : NOVÉ ADITÍVNE PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY LIGANDOV JADROVÝCH RETINOIDNÝCH X RECEPTOROV (RXR) PRÍRODNÉHO A SYNTETICKÉHO CHARAKTERU V ĽUDSKÝCH NÁDOROVÝCH BUNKÁCH PRSNÍKA A OBLIČKY. CECE 2018 : International interdisciplinary meeting on bioanalysis). Typ: AFC
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - ZORAD, Štefan - POGLITSCH, M. - ADAMCOVÁ, Michaela - REITER, Russel J. - PAULIS, Ľudovít. Effect of melatonin on the renin-angiotensin-aldosterone system in L-NAME-Induced hypertension. In Molecules, 2018, vol. 23, no. 2, art. no. 265. (3.098 - IF2017). ISSN 1420-3049. Typ: ADCA
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - POGLITSCH, M. - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - ZORAD, Štefan - ADAMCOVÁ, Michaela - PAULIS, Ľudovít. Effect of Ivabradine on a Hypertensive Heart and the Renin-Angiotensin-Aldosterone System in L-NAME-Induced Hypertension. In International Journal of Molecular Sciences, 2018, vol. 19, no. 10, art. no. 3017. (3.687 - IF2017). ISSN 1422-0067.(VEGA č. 1/0071/15 : Protekcia hypertenzného a zlyhávajúceho srdca blokátorom I(f) kanálu ivabradínom: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. VEGA č. 1/0127/17 : Overenie konceptu modulácie aktivity renín-angiotenzínového systému (RAS) duálnou inhibíciou aminopeptidáz/angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (AP/ACE) a jej vplyv na rozvoj orgánového poškodenia pri hemodynamickom preťažení). Typ: ADCA
 • ŠIMKO, Fedor - ADAMCOVÁ, Michaela. What prevents cardioprotective drugs from reaching the market? In Expert review of clinical pharmacology, 2018, vol. 11, no. 5, p. 463-465. (2.758 - IF2017). ISSN 1751-2433. Typ: ADMA
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - ADAMCOVÁ, Michaela - PAULIS, Ľudovít. The protective effect of ivabradine in isoproterenol-induced heart failure in rats. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 51. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Typ: AFG
 • ŠKOPKOVÁ, Martina - DANIŠ, Daniel - BRENNEROVÁ, Katarína - STANÍK, Juraj - KOLNÍKOVÁ, Miriam - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Mutations in SURF1 are important genetic cause of Leigh syndrome in Slovak patients. In EMBO workshop on Molecular biology of mitochondrial gene expression. - 2018, p. 60-61.(VEGA 2/0083/17 : Celoexómové sekvenovanie u pacientov s podozrením na primárne mitochondriopatie. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. APVV-15-0067 : Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchcu na báze celonárodného skríningu. EMBO workshop on Molecular biology of mitochondrial gene expression). Typ: AFG
 • ŠKOPKOVÁ, Martina - DANIŠ, Daniel - BRENNEROVÁ, Katarína - KURDIOVÁ, Timea - UKROPEC, Jozef - STANÍK, Juraj - KOLNÍKOVÁ, Miriam - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Mutácie v géne SURF1 sú významnou príčinou Leighovho syndrómu na Slovensku. In Genetická konferencia genetickej spoločnosti Gregore Mendela 2018 : 12. - 14. 9. 2018 Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 42. ISBN 978-80-223-4545-3.(VEGA 2/0083/17 : Celoexómové sekvenovanie u pacientov s podozrením na primárne mitochondriopatie). Typ: AFH
 • ŠTRBÁK, Vladimír. Pancreatic thyrotropin releasing hormone and mechanism of insulin secretion. In Cellular Physiology and Biochemistry, 2018, vol. 50, no. 1, p. 378-384. (5.500 - IF2017). ISSN 1015-8987.(VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek). Typ: ADCA
 • TILLINGER, Andrej - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - NOSTRAMO, R. - SEROVA, Lidia I. - KVETŇANSKÝ, Richard - SABBAN, E. L. - MRAVEC, Boris. Glucocorticoid withdrawal affects stress-induced changes in urocortin 2 gene expression in the rat adrenal medulla and brain. In Journal of Neuroendocrinology, 2018, vol. 30, no. 5, e12595. (3.392 - IF2017). ISSN 0953-8194.(VEGA 2/0028/16 : Úloha nervového systému v etiopatogenéze experimentálneho melanómu). Typ: ADCA
 • TOPOROVÁ, Lucia - ILLES, Peter - DVORAK, Z. - BOBAL, Pavel - OTEVREL, Jan - BRTKO, Július. Effects of selected triorganotin compounds on transcriptional activity of vitamin D 3 receptor and peroxisome proliferator-activated receptor gamma. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, p. 589-596. (1.479 - IF2017). ISSN 0231-5882.(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-0160-11 : Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoid X receptorov v tkanivových kultúrach nádorových buniek. VEGA 2/0171/17 : NOVÉ ADITÍVNE PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY LIGANDOV JADROVÝCH RETINOIDNÝCH X RECEPTOROV (RXR) PRÍRODNÉHO A SYNTETICKÉHO CHARAKTERU V ĽUDSKÝCH NÁDOROVÝCH BUNKÁCH PRSNÍKA A OBLIČKY). Typ: ADDA
 • TRUBAČOVÁ, S. - RAJKOVIČOVÁ, R. - HRENÁK, Jaroslav - ARENDÁŠOVÁ, K. - REPOVÁ, K. - BARTA, Andrej - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - ŠIMKO, Fedor - PAULIS, Ľudovít. The effect of melatonin and compound 21 on the myocardium and aorta in an animal model of anthracycline-induced toxicity. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 54. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Typ: AFG
 • TSAI, Chia-Liang - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - PAI, Ming-Chyi. An acute bout of aerobic or strength exercise specifically modifies circulating exerkine levels and neurocognitive functions in elderly individuals with mild cognitive impairment. In NEUROIMAGE-CLIN, 2018, vol. 17, p. 272-284. (3.869 - IF2017). ISSN 2213-1582. Typ: ADCA
 • UKROPEC, Jozef - CHOVANEC, M. - SEDLIAK, M. - MEGO, Michal - UKROPCOVÁ, Barbara. Regular exercise as a powerful tool to improve metabolism and modulate trajectories of chronic diseases including cancer. In ISCaM2018 - 5th Annual meeting : metabolic adaptations and targets in cancer. - Bratislava, 2018, p. 19.(VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. VEGA 2/0096/17 : Molekulárne mechanizmy termogenézy v hnedom tuku u človeka vo vzťahu k obezite, pohybovej aktivite a otužovaniu.. APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. ISCaM2018 - Annual meeting : Metabolic adaptations and targets in cancer). Typ: AFH
 • USTOHAL, L. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - MAYEROVÁ, M. - ČEŠKOVÁ, Eva - JEŽOVÁ, Daniela. Aldosterone and aldosterone/cortisol ratio is higher in serum of long-term compared to first episode schizophrenia patients: a pilot study. In Journal of psychiatric research, 2018, vol. 104, p. 46-49. (4.000 - IF2017). ISSN 0022-3956.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Typ: ADCA
 • VALKOVIČOVÁ, Terézia - ŠKOPKOVÁ, Martina - VALENTÍNOVÁ, Lucia - HUČKOVÁ, Miroslava - KLIMEŠ, Iwar - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Identifikácia nových génových variantov u jedincov s HNF1A-MODY diabetom. In XXVIII. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou : diabetes mellitus ako interdisciplinárny problém. Nové princípy liečby diabetes mellitus. 31.5.-2.6. 2018, hotel Patria, Štrbské Pleso. Program a abstrakty. - [Bratislava] : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2018, s. 74.(APVV-0187-12 : Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie. VEGA 1/0211/18 : Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou). Typ: AFH
 • VALKOVIČOVÁ, Terézia - ŠKOPKOVÁ, Martina - VALENTÍNOVÁ, Lucia - HUČKOVÁ, Miroslava - KLIMEŠ, Iwar - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Identification of novel gene variants involved in HNF1A-MODY diabetes. In ES-PCR : European society of pediatric clinical research. - Bratislava : Department of Pediatrics Medical Faculty Comenius University and National Institute of Children´s Diseases, 2018, p. 50.(APVV-0187-12 : Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie. VEGA 1/0211/18 : Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY. ES-PCR : European society of pediatric clinical research). Typ: AFH
 • VALKOVIČOVÁ, Terézia - ŠKOPKOVÁ, Martina - VALENTÍNOVÁ, Lucia - HUČKOVÁ, Miroslava - KLIMEŠ, Iwar - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Identifikácia nových génových variantov zodpovedných za HNF1A-MODY diabetes. In XXIX. Izakovičov memoriál. - Bratislava : Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky : Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave : Univerzitná nemocnica Bratislava, 2018, p. 39-40.(Izakovičov memoriál). Typ: AFH
 • VALKOVIČOVÁ, Terézia - ŠKOPKOVÁ, Martina - VALENTÍNOVÁ, Lucia - HUČKOVÁ, Miroslava - KLIMEŠ, Iwar - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Klasifikácia nových HNF1A génových variantov. In Genetická konferencia genetickej spoločnosti Gregore Mendela 2018 : 12. - 14. 9. 2018 Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 92. ISBN 978-80-223-4545-3. Typ: AFL
 • VARGA, Lukáš - MAŠINDOVÁ, Ivica - DANIŠ, Daniel - ŠKOPKOVÁ, Martina - DEMESOVÁ, Lucia - MAJERNIKOVÁ, Lívia - SLOBODOVÁ, Lucia - PROFANT, Milan - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Hereditary hearing loss in the Slovak roma population: still a mystery? In 41st Annual midwinter meeting : the abstracts of the Association for Research in otolaryngology. - Mount Royal, New Jersey : Association for research in otolaryngology, 2018, 2018, vol. 41, p. 676. ISSN 0742-3152.(APVV-15-0067 : Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchcu na báze celonárodného skríningu. VEGA 1/0214/16 : Celoexómové sekvenovanie v multiplexných rodinách s hereditárnou poruchou sluchu na Slovensku: identifikácia nových génových variantov.. Annual midwinter meeting). Typ: AFG
 • VARGOVIČ, Peter - LAUKOVÁ, Marcela - UKROPEC, Jozef - MANZ, Georg - KVETŇANSKÝ, Richard. Prior repeated stress attenuates cold-induced immunomodulation associated with "Browning" in mesenteric fat of rats. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 349-361. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?. VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres). Typ: ADCA
 • VLČEK, Miroslav - PENESOVÁ, Adela - IMRICH, Richard - MEŠKOVÁ, Milada - MRAVCOVÁ, Martina - GRUNNEROVA, Lucia - GARAFOVÁ, Alexandra - SIVAKOVA, Monika - TURČÁNI, Peter - KOLLÁR, Branislav - JEŽOVÁ, Daniela. Autonomic nervous system response to stressors in newly diagnosed patients with multiple sclerosis. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 363-370. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340. Typ: ADCA
 • VLČEK, Miroslav - PENESOVÁ, Adela - IMRICH, Richard - MRAVCOVÁ, Martina - HLAVÁČOVÁ, Nataša - TURČÁNI, Peter - KOLLÁR, Branislav - JEŽOVÁ, Daniela. Zápalové parametre a BDNF u novodiagnostikovaných pacientov so sklerózou multiplex. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 95.(VEGA 2/0161/16 : Vplyv chronického zápalu na kardiometabolické parametre. APVV-15-0228 : Sclerosis multiplex - úloha mitochondriálnej dysfunkcie v inzulinovej rezistencii. ERA net NEURON II. : Mechanizmy Transmigrácie Lymfocytov cez Hematoencefalickú Bariéru; NEURON ERA Net IId Brain Barrier; NEURON ERA Net II). Typ: AFG
 • VLČEK, Miroslav - PENESOVÁ, Adela - IMRICH, Richard - TURČÁNI, Peter - KOLLÁR, Branislav - JEŽOVÁ, Daniela. Odpoveď katecholamínov na stres u pacientov so sklerózou multiplex. In Interná medicína. - Bratislava : SOLENS, s. r. o., 2018, roč. 18, č. S6, s. 37. ISSN 1335-8359.(Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou. APVV-15-0228 : Sclerosis multiplex - úloha mitochondriálnej dysfunkcie v inzulinovej rezistencii. VEGA 2/0161/16 : Vplyv chronického zápalu na kardiometabolické parametre. VEGA 2/0072/18 : Úloha myokínov a adipokínov v zlepšení kardiometabolických parametrov pri zmene životného štýlu osôb so sedavým spôsobom života). Typ: AFH
 • ZAHRADNÍK, Ivan - HOŤKA, Matej. On the thermal dependence of the electrical capacitance of cell membrane. In 8th Slovak Biophysical Symposium : Book of Contributions. - Košice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : COPYVAIT, 2018, p. 44-45. ISBN 978-80-973086-7-4.(APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. Slovak Biophysical Symposium). Typ: AFH
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍK, Ivan. Allosteric aspects of ryanodine receptor gating. In The Heart by Numbers: Integrating Theory, Computation, and Experiment to Advance Cardiology : Program & Abstracts. - Berlin, Germany : Biophysical Society, p. 18.(APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn). Typ: AFE
 • ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana - ŠTRBÁK, Vladimír - KISS, Alexander - BAKOŠ, Ján. Neurite outgrowth stimulated by oxytocin is modulated by inhibition of the calcium voltage-gated channels. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 371-378. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340.(VEGA 2/0119/15 : Vplyv ligandov oxytocínových receptorov na diferenciáciu neuronálnych buniek. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam). Typ: ADCA
 • ZAŤKOVÁ, Martina - BAČOVÁ, Zuzana - PUERTA, Francisco - LEŠŤANOVÁ, Zuzana - ALANAZI, M. - KISS, Alexander - REICHOVÁ, Alexandra - CASTEJON, Ana M. - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - BAKOŠ, Ján. Projection length stimulated by oxytocin is modulated by the inhibition of calcium signaling in U-87MG cells. In Journal of Neural Transmission, 2018, vol. 125, no. 12, p. 1847-1856. (2.776 - IF2017). ISSN 0300-9564.(VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. APVV-15-0045 : Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo – fenotypových korelácií). Typ: ADCA
 • ZORAD, Štefan - JEŽOVÁ, Daniela - ŠTRBÁK, Vladimír - MACHO, Ladislav - SAAVEDRA, J. M. Significance of the Stress Research: "In Memoriam, Richard Kvetnansky". In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 1-4. (3.895 - IF2017). ISSN 0272-4340. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus