Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav dejín umenia (do 31.3.2018)

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
SK-841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.dejum.sav.sk