Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV (do 31.12.2016)

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.cbv.sav.sk