Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV

Organizačná zložka
Materská pôda: Centrum biovied SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://ubgz.sav.sk