Informačná stránka organizácie SAV

Logo

THS USV (do 30.4.2018)

Detašované pracovisko
Materská pôda: THS USV (do 30.4.2018)

Slovenská akadémia vied
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.thsusv.sav.sk