Informačná stránka organizácie SAV

Prognostický ústav CSPV SAV (do 30.9.2015)

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALÁŽ, Vladimír - KARASOVÁ, Katarína - CHRANČOKOVÁ, Martina. Do Research and Innovation Stimuli Improve the Competetitiveness of Private Firms? : Evidence from the Slovak Republic. In Economic and Social Development : 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Socio Economic Problems of Sustainable Development": book of proceedings, Baku, 14-15 February 2019 [elektronický zdroj]. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, s. 95-102. ISSN 1849-7535.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Economic and Social Development: Socio Economic Problems of Sustainable Development : International Scientific Conference). Typ: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš. Socioeconomic Background versus Public Support : what Matters for Student Performance? In Economic and Social Development : 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Socio Economic Problems of Sustainable Development": book of proceedings, Baku, 14-15 February 2019 [elektronický zdroj]. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, p. 156-164. ISSN 1849-7535.(Economic and Social Development: Socio Economic Problems of Sustainable Development : International Scientific Conference). Typ: AFC
 • BALÁŽ, Vladimír. Základný príjem: ako dopadol fínsky experiment? In Denník N, 2019, roč. 5, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Demokrati vracajú Trumpov úder. Ale koho trafia? In Denník N, 16.4. 2019, roč. 4, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Naplánujte si finančnú pohodu. In FinPro, 2018, č. 3, s. 14-15. ISSN 2585-8335. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ako zvýšiť pôrodnosť? Čo funguje a čo nie? In Denník N, 2019, roč. 5, č. 2, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Euro máme radi. A nemali by sme ho dopriať každému. In Denník N, 2019, roč. 5, č. 4, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Národní měna je luxus. A euro Slovensku svědčí. In Hospodářské noviny, 29.4. 2019, s. 7. ISSN 0862-9587. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Malé firmy by mali na Slovensku staviť aj na inovácie (Rozhovor). In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 30.4.-1.5. 2019, roč. XXV, č. 83, s. 3. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Kde pramení marazmus výskumu, vývoja a inovácií? In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 16.4. 2019, roč. XXV, č. 75, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Čínska sonda: hrozby pekinského technologického pokroku. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 2019, roč. XXV, č. 19, s. 13. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Digitálna éra uvoľní množstvo pracovných síl. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 2019, roč. XXVII, č. 33, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard - NEMCOVÁ, Edita. Global Competitiveness of Europe : A Robust Assessment. In Danube : Law, Economics and Social Issues Review, 2018, vol. 9, no. 4, p. 245-260. (2018 - SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO, EconLit). ISSN 1804-6746.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ADMB
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Úvahy o smere putovania. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 9.5. 2019, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/43257/uvahy-o-smere-putovania>(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Typ: GII
 • KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír - POLAČKOVÁ, Zuzana. Efficiency of the Active Labour Market Policies: Evidence from the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2019, roč. 67, č. 1, s. 11-32. ISSN 0013-3035.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ADDA
 • KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír. International migration in Slovakia : past, present and future. In Phantom Menace : The Politics and Policies of Migration in Central Europe. - Bratislava ; Praha : Institute for Public Affairs : Heinrich-Böll-Stiftung, 2018, s. 16-38. ISBN 978-80-89345-72-4. Dostupné na internete: <http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/Phantom_Menace_The_Politics_and_Policies_of_Migration_in_Central_Europe.pdf>. Typ: BBB
 • KŘESŤANOVÁ, Jana - ŠÍDLO, Luděk - ŠPROCHA, Branislav. Pohyb obyvateľstva Česka a Slovenska na úrovni obcí v období 1996-2015 pohledem Webbova diagramu = Population Change in Czechia and Slovakia on the Municipal Level in 1996-2015 Examined Using the Webb Diagram. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2019, roč. 61, č. 1, s. 28-41. ISSN 0011-8265. Typ: ADMB
 • PORUBČINOVÁ, Martina. Nové pracovné požiadavky v kontexte vývoja priemyslu 4.0. In Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 23.-24.5.2018 v Bratislave. Editor: Eva Laiferová, recenzenti: Peter Guráň, Roman Hofreiter. - Bratislava : STIMUL, 2018, s. 128-138. ISBN 978-80-8127-231-8.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku : výročná vedecká konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV). Typ: AFD
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Fertility and Religious Belief : old and new relationships in Slovakia. In Journal for the Study of Religions and Ideologies, 2019, vol. 18, no. 52, p. 63-79. ISSN 1583-0039. Typ: ADCB
 • ŠPROCHA, Branislav. Jednodetnosť-nový fenomén v reprodukčných dráhach žien na Slovensku = Single-child mother-a new phenomenon in the reproduction courses of women in Slovakia? In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 1, s. 23-37. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Projekcia generačnej plodnosti a sobášnosti v spojitosti s najvyšším dosiahnutým vzdelaním = Projection of cohort fertility and nuptiality in relation to the highest education attained. In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 2, s. 14-36. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Demografická budúcnosť EÚ v prognózach EUROSTATU = Demographic future of the EU in EUROSTAT´S projections. In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 2, s. 48-65. ISSN 1210-1095. Typ: ADFB
 • TIŠLIAR, Pavol - ŠPROCHA, Branislav - ŠKORVÁNKOVÁ, Eva. Trends and Directions in Population Policy in Slovakia, 1918-1945. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 83-101. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: ADDB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus