Informačná stránka organizácie SAV

Prognostický ústav CSPV SAV (do 30.9.2015)

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. Migration decisions in the face of upheaval: An experimental approach. In Population, Space and Place, 2018, vol. 24, no. 1, special Issue, Article Number: e2115. (2.439 - IF2017). ISSN 1544-8444.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. - CHRANČOKOVÁ, Martina. Connectivity as the facilitator of intra-European student migration. In Population, Space and Place, 2018, vol. 24, no. 3, p. E2101-E2101. (2.439 - IF2017). ISSN 1544-8444.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0010/14 : Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - DOKUPILOVÁ, Dušana - NEŽINSKÝ, Eduard. Do Motorways Induce Wider Economic Benefits? : evidence from the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 5, s. 431-464. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ADDA
 • BALÁŽ, Vladimír - FRANK, Karol - OJALA, Tauno. RIO Country Report 2017: Slovak Republic : Research and Innovation Observatory country report series. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 29 p. JRC Science for Policy Report. Dostupné na internete: <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC111379/jrc111379_rio_cr_sk_2017_pubsy_idf.pdf>. ISBN 978-92-79-81482-2. ISSN 1831-9424. Typ: AGI
 • Prognostické práce = Forecasting Papers [serial]. Vedecký redaktor [2009] Vladimír Baláž, výkonný redaktor [2009-2010] Tomáš Jeck, [2011-2013] Jana Lietavová, [2014] Štefan Sabo, [2014] Richard Heriban. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2009-. Niekoľkokrát do roka. ISSN 1338-3590. Typ: FAI
 • BALÁŽ, Vladimír. Ústavný strop na vek odchodu do dôchodku. In Denník N, 25.5. 2018, roč. 4, č. 100, s. 18. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Sivá sila pre Slovensko - pracujúci seniori. In Denník N, 25.1. 2018, roč. 4, č. 18, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Mzdy rastú, ceny tiež. Sme v pohode. In SME, 17.1. 2018, roč. 26, č. 13, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ako slovenská pravica a ľavica „vylepšujú“ dôchodkový systém. In Denník N, 14.2. 2018, roč. 4, č. 32, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Internet a ekonomický rast. Koľko stojí nič? In Denník N, 1.2. 2018, roč. 4, č. 23, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Obchodná vojna s nepriateľmi Ameriky pokračuje. In Denník N, 16.8. 2018, roč. 4, č. 158, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Argentína: dvesto rokov zlyhania. In Denník N, 2018, roč. 4, č. 190, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Talianska čižma omína Európu. In Denník N, 5.6. 2018, roč. 4, č. 107, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Trump zatrúbil na obchodnú vojnu. In Denník N, 19.6. 2018, roč. 4, č. 117, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Svetový obchod čelí novej realite. In Denník N, 19.7. 2018, roč. 4, č. 138, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Pre koho je Trumpova dohoda s Mexikom dobrou správou? In Denník N, 31.8. 2018, roč. 4, č. 168, s. 18. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Desať rokov od krízy: čo sme sa naučili? In Denník N, 11.9. 2018, roč. 4, č. 175, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Zákon o zodpovednom kapitalizme. In Denník N, 6.9. 2018, roč. 4, č. 170, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Talianski populisti: spaghetti western alebo telenovela? In Denník N, 9.10. 2018, roč. 4, č. 195, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ekonomické plány labouristov: červený úsvit sa (asi) nekoná. In Denník N, 16.10. 2018, roč. 4, č. 200, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Musím si na dôchodok sporiť? In FinPro, 2018, č. 2, s. 16-17. ISSN 2585-8335. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Elektrické autá zmenia svet. Aj Slovensko. In Denník N, 21.11. 2018, roč. 4, č. 224, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Vyrovnaný rozpočet nestačí. In SME, 7.12. 2018, roč. 26, č. 280. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Slovenské vedecké parky a výskumné centrá vybudované zo zdrojov EŠIF. In Inovační podnikání a transfer technologií, 2018, roč. XXVI., č. 3, s. 2-3. ISSN 1210 4612. Typ: BDE
 • BALOG, Miroslav. Prečo na východ neprišla automobilka BMW? In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 7.- 9.9. 2018, roč. XXV, č. 173, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Nobelova cena, inovácie a Achillova päta Slovenska. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 13.11. 2018, roč. XXVI, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BLEHA, Branislav - ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris. Prognóza obyvateľstva Slovenska do roku 2060. Revízia poznatkov a predpokladov v kontexte pokračujúcej transformácie. Recenzenti: Jitka Langhamrová, Pavol Tišliar. 1. vydanie. Bratislava : Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky, 2018. 75 s. ISBN 978-80-89398-37-9. Typ: AAB
 • BLEHA, Branislav - BURCIN, Boris - KUČERA, Tomáš - ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris. The Population Prospects of Czechia and Slovakia Until 2060. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2018, roč. 60, č. 3, s. 219-233. ISSN 0011-8265. Typ: ADMB
 • FEDÁKOVÁ, Denisa - STUDENÁ, Ivana - KOŽÁROVÁ, Zuzana. Entrepreneurial risk perception and entrepreneurial intention of employed and unemployed in the context of entrepreneurial individual resources. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 31-46. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173817203-fedakova-studena….pdf>. Typ: ADFB
 • FEDÁKOVÁ, Denisa - STUDENÁ, Ivana. Entrepreneurial Intentions of University Students. And What Does the Family Say? = Podnikateľské zámery VŠ študentov. A čo na to rodina? In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 60-67. ISBN 978-80-86174-22-8.(Vega č. 2/0118/17 : Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných a firemných/podnikateľských financiách a podnikateľských príležitostiach). Typ: AFC
 • FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka - PECHHOLDOVÁ, Markéta - ĎURČEK, Pavol - ŠPROCHA, Branislav. Population Development of Czechia and Slovakia After 1989. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2018, roč. 60, č. 3, s. 202-218. ISSN 0011-8265. Typ: ADMB
 • FIALOVÁ, Ludmila - ŠPROCHA, Branislav. The Population of Czechia and Slovakia in 1918-1945. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2018, roč. 60, č. 3, s. 161-183. ISSN 0011-8265. Typ: ADMB
 • FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita - NEŽINSKÝ, Eduard. Economic Development Needs Economic Freedom. In Proceedings of the International Scientific Conference : Economic Policy in Global Environment: September 5-7, 2017, Ostravice, Czech Republic. Editors: Veronika Nálepková, Jana Šťastná. - Havířov : Vysoká škola sociálně správní, 2017, s. 75-83. ISBN 978-80-87291-20-7.(VEGA č. 2/0010/14 : Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev. Economic Policy in Global Environment : International Scientific Conference). Typ: AFC
 • FILČÁK, Richard - BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš. Uhoľný región v prechode : energia, práca a rozvoj na Hornej Nitre = Coal Region in Transition: energy, jobs and wealth in Horná Nitra, Slovakia. Recenzenti: Miroslav Balog, Daniel Škobla. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2018. 90 s. Preložené pod názvom: Coal Region in Transition: energy, jobs and wealth in Horná Nitra, Slovakia. - Bratislava : Centre of social and psychological sciences, 2018. ISBN 978-80-89524-27-3. ISBN 978-80-89524-26-6(VEGA č. 2/0089/15 : Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: Analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja). Typ: AAB
 • FILČÁK, Richard - SZILVASI, Marek - ŠKOBLA, Daniel. No water for the poor: the Roma ethnic minority and local governance in Slovakia. In Ethnic and Racial Studies [serial], 2018, vol. 41, no. 7, p. 1390-1407. (1.176 - IF2017). ISSN 0141-9870. Dostupné na internete: <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01419870.2017.1291984?scroll=top&needAccess=true>. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] KENDE, Anna, HADARICS, Marton, LASTICOVA, Barbara. Anti-Roma attitudes as expressions of dominant social norms in Eastern Europe. In International Journal of Intercultural Relations, ISSN 0147-1767, 2017, vol. 60, no., pp. 12-27., Registrované v: WOS

  [1.2] JACOBI, Johanna, LlANQUE, Aymara. "When we stand up, they have to negotiate with Us": Power relations in and between an agroindustrial and an indigenous food system in Bolivia. In Sustainability, ISSN 2071-1050. 2018, vol. 10, no. 11, Article number 4001., Registrované v: SCOPUS

  [4.1] Monitorovacia správa občianskej spoločnosti o implementácii národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku So zameraním sa na štrukturálne a horizontálne predpoklady jej úspešnej implementácie. Bratislava: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Rómske advokačné a výskumné stredisko, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Košice: Roma Media – ROMED, Veľký Krtíš: Komunitné centrum menšín, Bratislava: Človek v ohrození, Rómska platforma, 2018, 82 s.

 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. Infrastructure in Roma Settlements in Slovakia: Towards a Typology of Unequal Outcomes of EU Funded Projects. In (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities : 13th Conference of the European Sociological Association [elektronický zdroj]. - Athens : European Sociological Association, 2017, s. 772. Dostupné na internete: <https://www.europeansociology.org/sites/default/files/ESA-2017-Athens_Abstract-Book_final.pdf>((Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities : 13th Conference of the European Sociological Association). Typ: AFG
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Premýšľanie o poctivej neviere. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy [seriál], 2018, roč. 14, č. 3, s. 1-10. ISSN 1339-942X. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.ostium.sk/language/sk/premyslanie-o-poctivej-neviere/>. Typ: ADFB
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Anchoring the verbal image in Noh and Shakespearean Theatre. In Shakespeare in Between. Edited by Jana B. Wild; reviewers: Agnieszka Romanowska Kowalska, Gabriella Reuss. - Bratislava : Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta, 2018, s. 194-201. ISBN 978-80-8195-014-8.(VEGA č. 2/0047/13 : Divadlo Nó - modely a perspektívy). Typ: AFD
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Keď Európa upínala oči k Albánsku. In Postoj [serial], 7.9. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/36194/ked-europa-upinala-oci-k-albansku>. Typ: BDF
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Ruské knieža Ivan Veľký, byzantská kňažná a ich talianski majstri. In Postoj [seriál], 13.4. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/32326/ruske-knieza-ivan-velky-byzantska-knazna-a-ich-talianski-majstri> Typ: BDF
 • <http://www.rusyn.sk/ruske-knieza-ivan-velky-byzantska-knazna-a-ich-talianski-majstri/>. Typ: BDF
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Ruská chrámová architektúra po tatárskom vpáde. In Postoj [seriál], 5.1. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/29605/ruska-chramova-architektura-po-tatarskom-vpade> Typ: BDF
 • <http://www.rusyn.sk/ruska-chramova-architektura-po-tatarskom-vpade/>. Typ: BDF
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. O Prešporku, ďauroch... a bookingu. In Postoj [seriál], 9.11. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/37832/o-presporku-dauroch-a-bookingu>. Typ: BDF
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Levočské Klaňanie kráľov. In Postoj [seriál], 12.1. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/29788/levocske-klananie-kralov>(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Typ: BDF
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Šekely. In Postoj [seriál], 25.2. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/30975/sekely>. Typ: GII
 • CHRANČOKOVÁ, Martina - FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita. Migration of Slovaks. In Proceedings of the International Scientific Conference : Economic Policy in Global Environment: September 5-7, 2017, Ostravice, Czech Republic. Editors: Veronika Nálepková, Jana Šťastná. - Havířov : Vysoká škola sociálně správní, 2017, s. 119-129. ISBN 978-80-87291-20-7.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0010/14 : Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev. VEGA č. 2/0117/15 : Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe. Economic Policy in Global Environment : International Scientific Conference). Typ: AFC
 • CHRANČOKOVÁ, Martina. Tacitné (tiché) poznatky Slovákov získané v zahraničí. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2018. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie PREVEDA, 2018, abstrakt č. 1741. ISBN 978-80-972360-2-1. Dostupné na internete: <https://abstracts.preveda.sk/?abstract=1741>(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018). Typ: AFH
 • JECK, Tomáš - BALÁŽ, Vladimír. European Co-operation in Science: Evidence from the European Co-authorship Patterns. In Economic and Social Development : 35 th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Sustainability from an Economic and Social Perspective" : Book of Proceedings : Lisbon, 15-16 November 2018. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018, p. 227-235. ISSN 1849-6903.(VEGA č. 2/0070/15 : Dynamika a charakter zmien slovenskej ekonomiky v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu. VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: AFC
 • KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír - CHRANČOKOVÁ, Martina. Building and Transferring Human Capital Via Migration. In Review of Socio-Economic Perspectives, 2018, vol. 3, no. 1, p. 1-11. ISSN 2149-9276.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Typ: ADEB
 • KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír - CHRANČOKOVÁ, Martina. Active Labour Market Policies in Slovakia in 2007-2017. In Economic and Social Development : 35 th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Sustainability from an Economic and Social Perspective" : Book of Proceedings : Lisbon, 15-16 November 2018. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018, p. 381-391. ISSN 1849-6903.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: AFC
 • Bulletin Prognostického ústavu SAV. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2012-. Štvrťročne. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/index.php?id=19>. ISSN 1339-0120. Typ: FAI
 • LUBY, Štefan - LUBYOVÁ, Martina - KOSTIČ, Ivan - HRKÚT, Pavol. Ethical challenges in nanometrology. In Communications, 2018, vol. 20, no. 1, p. 131 - 136. ISSN 1335-4205. Typ: ADNB
 • PORUBČINOVÁ, Martina. Generational Differences in Digital Information Literacy. In Marketing Indentity: Online rules - part II. : conference proceedings from international scientific conference, 7th-8th of November 2017, Smolenice, Slovak Republic. part II. [elektronický zdroj]. Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková (Eds.). - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017, s. 212-221. ISBN 978-80-8105-918-6. ISSN 1339-5726. Názov z obrazovky(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. Marketing Identity: Online rules - part II. : international scientific conference). Typ: AFD
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina - NEŽINSKÝ, Eduard. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy. január 2018. In Bulletin Prognostického ústavu SAV [serial], 2018, č. 1, 1-10 s. ISSN 1339-0120. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/bulletin/Bulletin_PU_CSPV_SAV_cislo_1-2018_jan_18.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Typ: ADFB
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - KARASOVÁ, Katarína. Is the precision of the ex post forecast errors helpful to choose a good forecasting model? In Prognostické práce [serial], 2018, vol. 10, no. 1, p. 65-81. ISSN 1338-3590. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2018-08/PP_%20Rublikova_%20Karasova_clanok.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Typ: ADFB
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina - NEŽINSKÝ, Eduard. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy. apríl 2018. In Bulletin Prognostického ústavu SAV [serial], 2018, č. 2, 1-10 s. ISSN 1339-0120. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://prog.sav.sk/sites/default/files/2018-06/Bulletin_PU_CSPV_SAV_cislo_2-2018_apr_18.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Typ: ADFB
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina - NEŽINSKÝ, Eduard. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy. júl 2018. In Bulletin Prognostického ústavu SAV [serial], 2018, č. 3, 1-10 s. ISSN 1339-0120. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2018-08/Bulletin_PU_CSPV_SAV_cislo_3-2018_jul_18.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Typ: ADFB
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina - NEŽINSKÝ, Eduard. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy. október 2018. In Bulletin Prognostického ústavu SAV [serial], 2018, č. 4, s. 1-10. ISSN 1339-0120. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2018-10/Bulletin%20PU%20CSPV%20SAV_4-2018_okt%2018.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Typ: ADFB
 • Ekonomický časopis = Journal of Economics. Hlavný redaktor Juraj Sipko [jún 2014], výkonný redaktor [2009] Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. 10-krát ročne. ISSN 0013-3035. Typ: FAI
 • STEGER, Tamara - FILČÁK, Richard - HARPER, Krista. Environmental Justice in Central and Eastern Europe : mobilization, stagnation and detraction. In The Routledge Handbook of Environmental Justice. - Abingdon, Oxon : Routledge, 2018, s. 641-652. ISBN 978-1-138-93282-1. Typ: ABC
 • ŠÍDLO, Luděk - ŠPROCHA, Branislav. Odkládání mateřství a regionální diferenciace plodnosti v Česku a na Slovensku = Motherhood postponement and regional differences in fertility in Czechia and Slovakia. In Geografie : Sborník České geografické společnosti, 2018, roč. 123, č. 3, s. 407-436. (0.745 - IF2017). ISSN 1212-0014. Typ: ADMA
 • ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav - VAŇO, Boris - BUČEK, Ján. Perspektívy, riziká a výzvy demografického vývoja najväčších miest Slovenska [elektronický zdroj]. Recenzenti: Pavol Korec, Jitka Langhamrová. Bratislava : INFOSTAT-Výskumné demografické centrum, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. 1 CD-ROM [256 s.]. Dostupné na internete: <http://www.humannageografia.sk/stiahnutie/demo_mesta_sprocha_kol.pdf>. ISBN 978-80-89398-36-2(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: AAB
 • ŠPROCHA, Branislav - ĎURČEK, Pavol. Rómovia na Slovensku v sčítaniach obyvateľov 1980 - 2011 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Pavol Tišliar, Boris Vaňo. Bratislava : INFOSTAT-Výskumné demografické centrum, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. 1 CD-ROM [121 s.]. Dostupné na internete: <http://www.humannageografia.sk/stiahnutie/romovia_sprocha_durcek.pdf>. ISBN 978-80-89398-35-5(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: AAB
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol - ŠÍDLO, Luděk. A cohort perspective on the fertinity postponement transition and low fertility in Central Europe. In Moravian Geographical Reports, 2018, vol. 26, no. 2, p. 109-120. (1.435 - IF2017). ISSN 1210-8812.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav. Does Socio-Spatial Segregation Matter? ‘Islands’ of High Romany Fertility in Slovakia. In Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie, 2018, vol. 109, no. 2, p. 239-255. (0.653 - IF2017). ISSN 0040-747X. Typ: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav - ĎURČEK, Pavol. Odkladanie materstva na Slovensku v generačnej perspektíve = Postponement of Motherhood in Slovakia on Cohort Perspective. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2018, roč. 50, č. 5, s. 550-578. (0.500 - IF2017). ISSN 0049-1225.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADDA
 • ŠPROCHA, Branislav. Kto sú zahraniční migranti Slovenska? Štrukturálna analýza migrantov a emigrantov = Who are International Migrants of Slovakia? Structural Analysis of Immigrants and Emigrants. In Slovenská štatistika a demografia, 2018, roč. 28, č. 1, s. 29-44. ISSN 1210-1095. Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav - ŠÍDLO, Luděk. Vývoj reprodukčného správania v Českej republike a v Slovenskej republike v 20. storočí a na začiatku 21. storočia = The Development of Reproductive Behaviour in the Czech Republic and in the Slovak Republic in the 20th Century and the Early 21st Century. In Slovenská štatistika a demografia, 2018, roč. 28, č. 3, s. 25-43. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav - ŠÍDLO, Luděk. Storočie zmien sobášnosti a rozvodovosti v Českej republike a v Slovenskej republike = A Century of Changes in Nuptiality and Divorce Rate in the Czech Republic and in the Slovak Republic. In Slovenská štatistika a demografia, 2018, roč. 28, č. 3, s. 44-56. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Zmeny v kohortnej plodnosti žien Slovenska v spojitosti s najvyšším dosiahnutým vzdelaním = Changes in Cohort Fertility of Women in Slovakia in Relation to the Educational Attainment. In Slovenská štatistika a demografia, 2018, roč. 28, č. 4, s. 3-18. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Outline of population development in Slovakia in the nineteenth century. In Historická demografie, 2018, roč. 42, č. 1, s. 79-98. (2018 - SCOPUS, ERIH PLUS). ISSN 0323-0937.(VEGA č. 1/0113/17 : Populačná a rodinná politika na Slovensku v 20. a 21. storočí). Typ: ADMB
 • ŠPROCHA, Branislav - ĎURČEK, Pavol. Dekompozícia vývoja kohortnej plodnosti Česka a Slovenska použitím zmien pravdepodobností zväčšenia rodiny = A Decomposition of Cohort Fertility Trends in Czechia and Slovakia on the Basic of Changes in Parity Progression Ratio. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2018, roč. 60, č. 3, s. 234-247. ISSN 0011-8265.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADMB
 • ŠPROCHA, Branislav. Prechody do dospelosti na Slovensku v priestorovej perspektíve podľa sčítania obyvateľov 1991 a 2011 = Transitions to Adulthood in the Spatial Perspective in Slovakia According to the Population Censuses 1991 and 2011. In Geografický časopis, 2018, roč. 70, č. 2, s. 117-140. ISSN 0016-7193.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADNB
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol - ĎURČEK, Pavol. Socialistický model populačnej politiky a reprodukčné správanie na Slovensku = Socialist model of population policy and reproductive behaviour in Slovakia. In Studia Historica Nitriensia, 2018, roč. 22, č. 1, s. 104-131. ISSN 1338-7219. Typ: ADNB
 • TIŠLIAR, Pavol - ŠPROCHA, Branislav. Topography of the ruthenian population in Slovakia in the 18th century through the first half of the 20th century. In Bylye Gody, 2018, vol. 49, no. 3, p. 1009-1018. ISSN 2073-9745.(VEGA č. 1/0113/17 : Populačná a rodinná politika na Slovensku v 20. a 21. storočí). Typ: ADMB
 • TIŠLIAR, Pavol - ŠPROCHA, Branislav. Pramene k vývoju obyvateľstva Slovenska 18. - 1. pol. 20. storočia = Sources of the development of the population of Slovakia 1700-1950. In Populačné štúdie Slovenska 11. 1. vyd. - Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. v spolupráci s Centrom pre historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska Filozofickej fakulty UK, v Bratislave, 2018, s. 5-20. ISBN 978-80-89881-13-0.(VEGA č. 1/0113/17 : Populačná a rodinná politika na Slovensku v 20. a 21. storočí). Typ: AEDA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus