Informačná stránka organizácie SAV

Prognostický ústav

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALÁŽ, Vladimír - NEŽINSKÝ, Eduard - JECK, Tomáš - FILČÁK, Richard. Energy and Emission Efficiency of the Slovak Regions. In Sustainability, 2020, vol. 12, no. 7, art. no. 2611. ISSN 2071-1050.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ). Typ: ADCA
 • Prognostické práce = Forecasting Papers [serial]. Vedecký redaktor [2009] Vladimír Baláž, výkonný redaktor [2009-2010] Tomáš Jeck, [2011-2013] Jana Lietavová, [2014] Štefan Sabo, [2014-2017] Richard Heriban, [2018-] Martina Chrančoková. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2009-. Niekoľkokrát do roka. ISSN 1338-3590. Typ: FAI
 • BALÁŽ, Vladimír - BEDNÁRIK, Rastislav - NEMEČEK, Miloš - ŠPROCHA, Branislav. Národný program aktívneho starnutia na roky 2021-2030 (analytická časť). Ed. Kvetoslava Repková. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2020. 30 s. Typ: GAI
 • BALÁŽ, Vladimír. Aká by bola cena za vyhlásenie škótskej nezávislosti. In Denník N, 10.01. 2020, roč. 6, č. 6, s. 18. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Koronavírus už nakazil globálnu ekonomiku. Nakazí aj slovenskú? In Denník N, 26.2. 2020, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Zapnúť ekonomiku napriek pandémii? In SME, 2.4. 2020, roč. 28, č. 78, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Nepodceňujme sily zotrvačnosti a neochotu k zmene. In SME, 12.5. 2020. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/22401666/nepodcenujme-sily-zotrvacnosti-a-neochotu-k-zmene.html>. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Pandémia je jedinečná príležitosť na reformy. Máme aj ťažšie problémy ako koronu a korupciu. In SME, 18.3. 2020. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/22361527/pandemia-je-jedinecna-prilezitost-na-reformy.html>. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Utečenci opäť stoja pri bránach Európy. Únia by okrem podplácania Turecka mala využiť aj svoju mäkkú silu. In SME, 2.3. 2020. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/22348189/utecenci-znovu-stoja-pri-branach-europy.html>. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Šokujúca doba prináša šokujúce riešenia. In Denník N, 25.3. 2020, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Baláž: Vypnutie slovenskej ekonomiky vyjde minimálne na 5 miliárd € (Rozhovor). In Pravda, 1.4. 2020. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/547407-balaz-vypnutie-ekonomiky-vyjde-na-pat-miliard/>. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Aké budú ekonomické dôsledky? Čo vieme a čo nie. In Denník N, 2.4. 2020, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Kedy sa skončí recesia? O rozdieloch medzi Európou a USA. In Denník N, 23.4. 2020, s. 14. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ekonomika sa nedá vypnúť a zapnúť. In Denník N, 15.4. 2020, s. 15. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Utečenci pred bránami. In SME, 4.3. 2020, roč. 28, č. 53, s. 11. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Sever proti juhu. Európa zostáva rozdelenou. In Denník N, 4.5. 2020, s. 14. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Príležitosť na reformy. In SME, 20.3. 2020, roč. 28, č. 67, s. 19. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Nemecký ústavný súd nás nechal s otvorenými ústami. In Denník N, 14.5. 2020, s. 14. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ekonóm Baláž: Aj keby sme koronavírus u nás vyriešili za dva dni, naša ekonomika spadne na kolená tak či tak (Rozhovor). In Denník N, 21.3. 2020. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://e.dennikn.sk/1814128/ekonom-balaz-aj-keby-sme-koronavirus-u-nas-vyriesili-za-dva-dni-nasa-ekonomika-spadne-na-kolena-tak-ci-tak/>. Typ:
 • BALÁŽ, Vladimír. Kurzarbeit – osvedčený nemecký liek na nemecký trh práce. In Denník N, 19.5. 2020, s. 14. ISSN 1339-844X. Typ:
 • BALOG, Miroslav - KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - HERČKO, Jozef. State of the Arrt and Challenges of Robotics in Slovak Republic. In Mobility Internet of Things 2018. 1. vyd. - Cham : Springer Nature, 2020, p. 55-72. ISBN 978-3-030-30910-7. ISSN 2522-8595.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ABC
 • BALOG, Miroslav. Slovak R&D Strategic Infrastructures and Smart Specialization. In Economic and Social Development : 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, Rabat, 26-27 March 2020: book of proceedings [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Mustapha Machrafi, Vladimir Huzjan. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, University North, Koprivnica, Croatia, Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Morocco, Polytechnic of Medimurje in Cakovec, Cakovec, Croatia, 2020, p. 108-116. ISSN 1849-7535.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: AFC
 • BALOG, Miroslav. Novoročné prianie rodnej hrude na prahu digitalizácie. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 8.01. 2020, roč. XXVII, č. 4, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Koronavírus oslabuje malé a stredné podniky. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 18.03. 2020, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Čo ukázal koronavírus. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 24.3. 2020, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Jasná správa o Slovensku. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 3.3. 2020, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Eurofondy ako záplata. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 7.4. 2020, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BLEHA, Branislav - ŠPROCHA, Branislav. Trends in Demography and Migration in Slovakia − From One of the Most Progressive to One of the Most Decreasing. In Demography and Migration in Central and Eastern Europe. - Budapest : Ludovika University Press Non-profit Ltd., 2020, s. 143-155. ISBN 978-963-531-167-5. Typ: ABC
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Vedkyňa SAV: Nový príspevok pre energeticky chudobných je nekoncepčné riešenie (Rozhovor). Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://energoklub.sk/sk/clanky/vedkyna-sav-novy-prispevok-pre-energeticky-chudobnych-je-nekoncepcne-riesenie/>. Typ: GII
 • FIDLEROVÁ, Helena - PORUBČINOVÁ, Martina - FERO, Martin - NOVOTNÁ, Ivana. Identification of Challenges and Opportunities for Work 4.0 Competences Developing in Slovakia. Chapter 3. In Human Capital Formation for the Fourth Industrial Revolution. 1. vyd. - Pennsylvania, USA : IGI Global, 2020, s. 44-72. ISBN 978-15-225981-0-7.(VEGA 2/0077/19 : Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0.). Typ: ABC
 • FILČÁK, Richard - JECK, Tomáš. The Potential and Challenges of Socially Sensitive, Low-Carbon Regional Transition : the Case of Small and Medium Enterprises in Upper Nitra. Reviewers: Ľubica Kotorová Slušná, Daniel Škobla. Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences, 2020. 110 p. Preložené pod názvom: Potenciál a výzvy pre sociálne senzitívnu, nízko-uhlíkovú regionálnu transformáciu: malé a stredné podnikanie na Hornej Nitre. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2020. ISBN 978-80-89524-44-0(APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve). Typ: AAB
 • FILČÁK, Richard. Metodika tvorby scenárov pre prírodu Slovenska do roku 2050. In Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020, s. 14-18. ISBN 978-80-8213-012-9. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. Typ: AEDA
 • FILČÁK, Richard - VIESTOVÁ, Eva - KADLEČÍK, Ján - POVAŽAN, Radoslav - MEDERLY, Peter. Výzvy pre tvorbu strategických dokumentov a verejnú politiku. In Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020, s. 88-92. ISBN 978-80-8213-012-9. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. Typ: AEDA
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Hry Nó – hry vytrvalej nádeje. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2020, roč. 16, č. 1, nestr. ISSN 1339-942X. Recenzia na: Legenda Komači. Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó / Švarcová, Zdenka. - Praha : Amu – KANT, 2018. Dostupné na internete: <http://ostium.sk/language/sk/hry-no-hry-vytrvalej-nadeje/>. Typ: EDI
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Traja králi otvárajú priestor. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 6.1. 2020, nestr. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/50426/traja-krali-otvaraju-priestor>. Typ: GII
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Jakub a Ján na ruských ikonách. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 3.1. 2020, nestr. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/50378/jakub-a-jan-na-ruskych-ikonach>. Typ: GII
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. V múzeu Varlama Šalamova vo Vologde. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 28.2. 2020, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/52109/v-muzeu-varlama-salamova-vo-vologde>. Typ: GII
 • CHRANČOKOVÁ, Martina - WEIBL, Gabriel - DOKUPILOVÁ, Dušana. The Brain Drain of People from Slovakia. In Economic and Social Development : 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, Rabat, 26-27 March 2020: book of proceedings [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Mustapha Machrafi, Vladimir Huzjan. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, University North, Koprivnica, Croatia, Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Morocco, Polytechnic of Medimurje in Cakovec, Cakovec, Croatia, 2020, p. 320-329. ISSN 1849-7535.(VEGA č. 2/0151/19 : Prínosy slovenskej migrácie. VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: AFC
 • KORYTÁROVÁ, Katarína. Potenciál úspor energie na vykurovanie vo verejných budovách – možnosti a riziká = Energy savings potential for space heating in public buildings– possibilities and risks. In Vykurovanie 2020 : zborník prednášok z 28. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému - Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní budov teplom, Podbanské, Vysoké Tatry, 10-14.2. 2020 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ, editor: Dušan Petráš, Zuzana Švecová ; recenzenti: Milan Dubnička, Belo Füri. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, 1 CD-ROM [s. 29-33]. ISBN 978-80-89878-58-1. Typ: AFD
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - STUDENÁ, Ivana. Ako testovať zručnosti. In SME, 16.1. 2020, roč. 28, č. 12, s. 9. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • MILANA, Marcella - KLEMPOVÁ, Miroslava - STUDENÁ, Ivana. PIAAC and the Slovakian press. In Report on the use of PIAAC in informing policy in selected countries. - Brussels : European Commission, 2019, p. 100-110. Dostupné na internete: <https://h2020enliven.files.wordpress.com/2019/12/enliven-d3.3-final.pdf>(Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989). Typ: GAI
 • MORAVČÍKOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír. Active Labour Market Policies, the Business Cycle and Labour Force Shortages. In Economic and Social Development : 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, Rabat, 26-27 March 2020: book of proceedings [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Mustapha Machrafi, Vladimir Huzjan. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, University North, Koprivnica, Croatia, Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Morocco, Polytechnic of Medimurje in Cakovec, Cakovec, Croatia, 2020, p. 14-27. ISSN 1849-7535.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Typ: AFC
 • MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Regionálna analýza počtu poberateľov štátnych sociálnych dávok v Slovenskej republike = Regional analysis of the number of recipients of state social benefits in Slovakia. In 100 rokov štatistiky v Československu: aktuálne otázky a odpovede : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 12. december 2019 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Erik Šoltés. - Bratislava : Letra Edu, 2019, s. 127-135. ISBN 978-80-89962-44-0.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. 100 rokov štatistiky v Československu. Aktuálne otázky a odpovede : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Mzdové rozdiely na Slovensku = Wage disparities in Slovakia. In 100 rokov štatistiky v Československu: aktuálne otázky a odpovede : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 12. december 2019 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Erik Šoltés. - Bratislava : Letra Edu, 2019, s. 118-126. ISBN 978-80-89962-44-0.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. 100 rokov štatistiky v Československu. Aktuálne otázky a odpovede : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: AFD
 • POLAČKOVÁ, Zuzana. Social Enterprises and Their Ecosystems in Europe : Country report SLOVAKIA. Luxembourg : European Union, 2020. 80 p. ISBN 978-92-76-10208-3. Typ: AGI
 • FILČÁK, Richard. Základný scenár. In Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020, s. 19-32. ISBN 978-80-8213-012-9. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. Typ: ABD
 • Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky [Nature outlook until 2050. Nature and biodiversity of Slovakia until 2050: alternative scenarios and implications for public policies]. Radoslav Považan, Richard Filčák (Eds.), recenzenti: Branislav Olah, Daniel Škobla. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020. 114 s. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. ISBN 978-80-8213-012-9. Typ: FAI
 • STUDENÁ, Ivana. Case Study - Slovakia. In Comparative report on organisational case studies in recently founded, youth-led social movement organisations (SMO) in WP7 in three countries (ES, SK, AT). Including three country reports. - Brussels : European Commission, 2019, p. 40-54. Dostupné na internete: <https://h2020enliven.files.wordpress.com/2020/04/enliven-d7.2-final.pdf>(Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989). Typ: GAI
 • ŠPROCHA, Branislav. Skoré a neskoré materstvo na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte = Early and Late Maternity in Slovakia in Time-Space Perspective. In Slovenská štatistika a demografia, 2020, roč. 30, č. 2, s. 17-34. ISSN 1210-1095. Typ: ADFB
 • ŠTEFÁNIK, Miroslav - KARASOVÁ, Katarína - STUDENÁ, Ivana. Can supporting workplace insertions of unemployed recent graduates improve their long-term employability? : Evidence on the treatment effects of the Contribution for the graduate practice in Slovakia. In Empirica, 2020, vol. 47, iss. 2, pp. 245-265. ISSN 0340-8744.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.2] TOMIĆ, Iva - ZILIC, Ivan. Working for 200 Euro? The Unintended Effects of Traineeship Reform on Youth Labor Market Outcomes. In Labour. ISSN 11217081, 2020-01-01, pp., Registrované v: SCOPUS

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus