Informačná stránka organizácie SAV

Matematický ústav SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr., PhD.  Dilna, Nataliya  Vedecký pracovník
 Mgr. Ing.  Dora, Jean Rosemond  Doktorand
 prof. RNDr., DrSc.  Dvurečenskij, Anatolij  Vedúci vedecký pracovník
 doc. RNDr., DrSc.  Holá, Ľubica  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hyčko, Marek  Vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Jakubec, Stanislav  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., DrSc.  Jenčová, Anna  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr.  Kákošová, Dana  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD., DSc.  Kochol, Martin  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Košta, Marek  Vedecký pracovník
 Mgr.  Kysel, Ján  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Mojžišová, Alexandra  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Mračka, Igor  Vedecký pracovník
 doc. RNDr., CSc.  Nemoga, Karol  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Novotný, Branislav  Vedecký pracovník
 RNDr.  Plávala, Martin  Interný doktorand
 doc. RNDr., DrSc.  Pulmannová, Sylvia  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.arch.  Sedláková, Terézia  Odborný pracovník VŠ
 doc. RNDr., DrSc.  Strauch, Oto  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Vinceková, Elena  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Zemánková, Andrea  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Žáčik, Tibor  Vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 22