Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr.
Belán
Dóra
02/54775683
doc. PhDr., CSc.
Bianchi
Gabriel
02/ 5477 5683, 54773442
 
Brezovská
Mária
neuvedený
Mgr.
Čierna
Andrea
02/54775683
Mgr.
Dobrucká
Zuzana
54773442, 54775683
Mgr., PhD.
Fúsková
Jana
02/ 5477 5683
Ing.
Galbavá
Gabriela
02/54775683
Mgr., PhD. 02 / 54775683, 54773442
Mgr. 02/54775683
Mgr., PhD.
Holubová
Barbora
02/5475683
PhDr., PhD.
Jariabková
Katarína
Emeritná pracovníčka
02/ 5477 5683, 54773442
Mgr., PhD.
Kallová
Nikola
02/54775683
Mgr., PhD.
Lášticová
Barbara
02/ 5477 5683, 54773442
prof. PhDr., CSc.
Lukšík
Ivan
02/ 5477 5683, 54773442
Mgr., PhD. 02/ 5477 5683, 54773442
doc., PhDr., PhD.
Petrová
Zuzana
02/54775683
Ing.
Pohorelec
Ondrej
02/54775683
doc. Mgr., CSc.
Popper
Miroslav
02/ 5477 5683, 54773442
Mgr.
Poslon
Xenia Daniela
0254775683
PhDr., CSc.
Rosová
Viera
Emeritná pracovníčka
02/ 5477 5683, 54773442
Mgr.
Ševčíková
Henrieta
02/54775683
Mgr.
Šuľová
Mária
02/54775683
Mgr., M.A.
Tancerová
Barbora
neuvedený
Mgr., PhD.
Urban
Kamila
02/ 5477 5683, 54773442
prof. PhDr., CSc.
Višňovský
Emil
Emeritný pracovník
02/ 5477 5683, 54773442
prof. PhDr., CSc. 02/ 5477 5683, 54773442
Mgr.
Žilinská
Miroslava
02/54775683

Aktualizuje: