Informačná stránka organizácie SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr. Belán, Dóra  02/54775683
 doc. PhDr., CSc. Bianchi, Gabriel  02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr. Blažeková, Kristína  02/54775683
   Brezovská, Mária   
 Mgr. Dobrucká, Zuzana  54773442, 54775683
 Mgr., PhD. Fúsková, Jana  02/ 5477 5683
 Ing. Galbavá, Gabriela  02/54775683
 Mgr., PhD. Hargašová, Lucia  02 / 54775683, 54773442
 Mgr. Hnatkovičová, Denisa  02/54775683
 PhDr., PhD. Jariabková, Katarína  02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr. Kallová, Nikola  02/54775683
 Mgr., PhD. Lášticová, Barbara  02/ 5477 5683, 54773442
 prof. PhDr., CSc. Lukšík, Ivan  02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr., PhD. Petrjánošová, Magda  02/ 5477 5683, 54773442
 doc., PhDr., PhD. Petrová, Zuzana  02/54775683
 Ing. Pohorelec, Ondrej  02/54775683
 doc. Mgr., CSc. Popper, Miroslav  02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr. Poslon, Xenia Daniela  0254775683
 PhDr., CSc. Rosová, Viera
Emeritná pracovníčka
 02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr. Ševčíková, Henrieta  02/54775683
 Mgr. Šuľová, Mária  02/54775683
 Mgr., M.A. Tancerová, Barbora   
 Mgr., PhD. Urban, Kamila  02/ 5477 5683, 54773442
 prof. PhDr., CSc. Višňovský, Emil  02/ 5477 5683, 54773442
 prof. PhDr., CSc. Zápotočná, Oľga  02/ 5477 5683, 54773442

Aktualizuje: