Informačná stránka organizácie SAV

Ústav orientalistiky SAV

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BEŠKA, Emanuel. Yusuf al-'Isa : A Founder of Modern Journalism in Palestine. In Jerusalem Quarterly, 2018, no. 74, p. 7-13. ISSN 1565-2254. Typ: ADEB
  • BEŠKA, Emanuel. The Lands of As-Sirr Affair in 1914 : Its Reflection in the Contemporary Palestinian Arabic Periodical Press. In Asian and African Studies, 2018, vol. 27, no. 1, p. 1-20. ISSN 1335-1257. Typ: ADFB
  • HUDEC, Jozef - ČERNÝ, M. - FULAJTÁR, E. - FAREED, K. - NOUR EL-DIN, M. Discoveries on Fortifications at Tell El-Retaba. In Asian and African Studies, 2018, vol. 27, no. 1, p. 21-49. ISSN 1335-1257. Typ: ADFB
  • Asian and African Studies. Editor in chief Viktor Krupa [2009-2010], editor in chief Karol R. Sorby [2010-2018]. Bratislava : Ústav orientalistiky, 1992-. 2x ročne. V rokoch 1965-1991 1x ročne, v rokoch 1992 2x ročne. ISSN 1335-1257. Typ: FAI
  • SORBY, Karol Jr.. Jana GOMBÁROVÁ. Islámská kultura a její reflexe v Českých zemích [Islamic Culture and its Reflection in Europe and the Czech Lands]. In Asian and African Studies, 2018, vol. 27, no. 1, p. 89-90. ISSN 1335-1257. Typ: EDI
  • SORBY, Karol R.. Arabský východ (1959 - 1970). Rec. Eduard Gombár, Jan Wanner. Bratislava : Slovak Academic Press, 2018. 842 s. ISBN 978-80-89607-65-5. Typ: AAB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus