Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovenská republika

Riaditeľ CVU SAV, vedúci vedecký pracovník

Tel: 02/ 5477 7193
Fax: 02/ 5477 3567

Sekretariát

Tel: 02 / 5477 7193
Fax: 02/ 5477 3567

Organizačné zložky

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Vedúci organizačnej zložky
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Vedúca organizačnej zložky