Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločných činností SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Ing. Androvičová, Annamária  02/ 3229 3118
 Ing. Brezányová, Janka  02/ 3229 3107
 Mgr., PhD. Demovič, Lukáš  02/ 3229 3112
 Ing. Kvasňovská, Ľubica  02 3229 3108
 Mgr. Mučičková, Štefánia  02/ 3229 3111
 Ing. Puššová, Anna  02/ 3229 3151
Archív SAV
 Mgr. Geschwandtner, Branislav  02/54775665
 Mgr., PhD. Gubášová Baherníková, Jana  02/ 54775665
 Mgr. Hučko, Ján  02/54775665
 Mgr. Jurányi, Ladislav  02/54775665
 Mgr. Kiripolská, Iveta  02/ 54775665
 Mgr., PhD. Majerová, Kristína  02/ 5477 5665
 Ing. Špániková, Jana  02/54775665
Encyklopedický ústav
 Mgr., PhD. Adámať, Jozef  02/2090 7934
 Mgr. Baková, Zdenka  02/ 20907918
 PhDr. Baloghova, Beata  02/ 20907921
 Ing. Beniaková, Anita  02/ 20907911
 Mgr. art Čisárik, Pavel  02/ 20907913
 Mgr. Dobrovodská, Drahomíra  02/ 20907931
 PhDr. Galová, Iveta  02/ 20907924
 Ing. Ghanemová, Tatiana  02/ 20907930
 Ing. Kadáková, Zuzana   
 Ing. Klvačová, Helena  02/ 20907922
 PhDr. Korytárová, Katarina  02/ 20907918
 RNDr. Krajčovičová, Ľubica  02/ 20907925
 Mgr. Kršák, Peter  02/ 20907929
 Mgr. Lapúniková, Iveta  02/ 20907923
 prof. Ing, DrSc. Luby, Štefan   
 Mgr. Maliňáková, Nikola  02/20907924
 RNDr. Matisová, Veronika  02/ 20907979
 RNDr., PhD. Michálková Nečedová, Mária   
 RNDr., PhD. Mikasová, Eva   
 PhDr. Nagyová, Zuzana   
   Nitry, Kamil   
 PhDr. Palkovič, Ján  02/20907928
 JUDr., PhD. Puchovský, Ján  02/ 20907930
 PhDr. Rahanský, Ľuboš  02/ 20907932
 Bc. Ruppeldt, Ladislav  02/ 20907999
   Sekeráková, Maria  02/ 20907914
 RNDr., CSc. Tomová, Viera  02/ 20907915
 Mgr. Trnečková, Veronika  02/ 2090 7912
 PaedDr. Vargová, Zuzana  02/ 20907926
 PhDr., PhD. Vlasko, Vladimír  02/ 20907931
 JUDr., PhD. Vyhnánek, Ján  02/ 20 907 928
 Mgr., PhD. Záthurecký, Andrej  02/20 907 914
 Mgr. Žiláková, Milota  02/ 20907916
Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná
   Bujňák, Ivo  052/4467464
 Mgr. Cintelová, Iveta  052/4467464
   Dovjaková, Božena  052/4467 321, mobil:0903731413
   Drzewiecká, Jana  052/4467464
   Dudusová Soľavová, Božena  052/4467464
   Dufalová, Lucia  052/4467464
   Dzivjak, Michal   
   Džadoňová, Dana  052/4467464
   Griešová, Lucia  052/4467464-6
   Grigláková, Jana  052/4467464
   Hollujová, Iveta  052/4467464
   Hozzová, Dagmar  052/4467464-6
   Hudáčeková, Jana   
   Chovancová, Jana  052/4467464
   Janek, Jozef   
   Kellnerová, Helena  052/4467464-6
   Kraková, Anna  052/4467464
   Kukučková, Jana  052/4467464
 Mgr. Kuzmík, Ondrej  052/4467464-6
   Maníková, Slávka   
   Martoňáková, Lucia  052/4467464
   Nahalka, Pavol  052/4467464
   Pešta, Vladimír  052/4467464
   Peštová, Priska  052/4467464
 Bc. Pitoňák, Vladimír  052/4467464
   Pšenko, Miloslav  052/4467464
   Romaňáková, Eleonóra  052/4467464
   Rušin, Vojtech  052/4467464
   Straková, Viera  052/4467464
   Šiveň, Ladislav  052/4467464
   Tobiášová, Monika  052/4467464-6
   Vilčeková, Slávka  052/4467464-6
   Zubaľová, Emília  052/4467464
Kongresové centrum Smolenice
   Anettová, Mária  033/ 5963 232
   Banárová, Daniela  033/ 5963 232
   Boďa, Peter  033/5963240
   Boháčková, Marta  033/ 5963 232
   Bohunický, Dominik  0335963240
   Braniš, Vladimír  033/ 5963 232
   Čačková, Janka  033/5963255
   Ferančíková, Klaudia  033/ 5963 232
   Greguš, Pavol  033/ 5963 232
   Hečková, Jana  033/ 5963 232
   Hercegová, Eva  033/ 5963 232
   Hirnerová, Marianna  033/ 5963 232
   Hoblíková, Anna  033/ 5963 232
   Holkovič, Dušan  033/ 5963 232
   Hulíková, Eva  033/ 5963 232
   Indrišková, Helena  033/ 5963 232
   Juríková, Daniela  033/ 5963 232
   Klementovičová, Mária  033/5963256
   Križanová, Silvia  033/5963255
   Kurinec, Jozef  033/ 5963 232
   Lieskovská, Oľga  033/ 5963 232
   Obúlaná, Daniela  033/ 5963 232
   Oravcová, Gabriela  033/5963252
   Petrašovičová, Margita  033/ 5963 232
   Petrašovičová, Silvia  033/5963255
   Petrašovičová, Žaneta  033/5963232
   Petrovičová, Silvia  033/ 5963 232
   Surovčík, Pavel  033/ 5963 232
   Šteiger, Milan  033/ 5963 232
   Šulík, Jozef  033/ 5963 232
   Tkáč, Ľubomír  033/ 5963 232
   Tkáčová, Darina  033/ 5963 232
   Tureková, Eva  033/ 5963 232
   Vajsáblová, Mária  033/ 5963 248
   Vidašičová, Zuzana  033/ 5963 260
   Vítek, Kamil  033/5963240
 Mgr. Vlachovičová, Agáta  033/ 5963 248
 Ing. Volner, Karol  033/ 5963 211
   Volnerová, Stanislava  033/ 5963 232
Správa účelových zariadení SAV
   Bachna, Vladimír   
   Baráth, Peter   
   Batovská Križanová, Iveta   
   Bednár, Patrik   
   Bolebruch, Vladimír   
   Buchal, Zdenko   
   Fratrič, Jozef   
   Horváth, Július   
   Horváthová, Janka  0901 708 279
 Ing. Hudec, Ivan  0901 708 296
   Hulanský, Róbert  02/54774421
   Hužovič, Ján  0903 555 031
   Janko, Jaroslav  0903 948 043
   Konečná, Božena   
   Kun, Július   
   Mešina, Tibor   
   Orlíček, Milan   
   Orosi, Rastislav   
   Plešková, Ľudmila   
   Putiková, Iveta   
 Ing. Seneši, Ivan   
   Šablica, Igor   
   Štulrajter, Pavol   
   Trajčík, Igor  0901 708 276
   Zajíčková, Mária  02/54771520
Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV v Bratislave
   Blaserová, Monika  02/ 5292 6322-4 kl.103
   Cibula, Ján  02/5292 6322-4 kl.111
   Fedorčáková, Ľudmila  02/ 5292 6322-4 kl.103
   Fiala, Vladimír  02/ 5477 7062
 Ing. Hamáková, Miloslava  02/ 5296 2856
   Hardenová, Mária  02/52926322
   Hucíková, Margita  02/ 5292 6322-4 kl.112
   Chobotová, Elena  02/ 5292 6322-4 kl.110
   Kadlečíková, Svetlana  02/ 5292 6322-4 kl.105
 Ing. Kapcová, Mária  02/ 5292 6322-4 kl.114
   Kleinová, Alena  02/ 5292 6322-4 kl.107
   Klenovičová, Ivana  02/ 56926322-4 kl.106
   Kostolániová, Zuzana  02/ 5292 6322-4 kl.112
   Madolová, Marta  02/5292622 kl.107
   Martanovičová, Alena  02/ 5292 6322-4 kl.106
   Mináriková, Silvia  02/ 5292 6322-4 kl.109
   Mrvová, Katarína  02/ 2592 6322 - 4 kl. 109
   Novák, Ján  02/ 5292 6322-4 kl.111
   Pečuchová, Helena  02/ 5292 6322-4 kl.105
   Petrovičová, Alena  02/ 5292 6322-4 kl.115
 Ing. Polakovič, Jozef  02 / 5292 6322 kl. 101
 JUDr. Slovák, Dušan  02/52926322
   Šarmírová, Helena  02/ 5292 6322-4 kl.110
   Šarmírová, Lýdia  02/ 5292 6322-4 kl.113
 Ing. Veselková, Gabriela  02/ 5296 3360
 Mgr. Záhradníková, Lucia  02/ 5296 3360
VEDA, vydavateľstvo SAV
   Borčin, Emil  02/ 32293702
 JUDr. Brňák, Milan  02/ 32293700
 JUDr., PhD. Brňák, Peter  02/32293777
 Ing. Dávidová, Mária   
   Dobšovič, Igor  02/ 2092 0210
   Hrozeková, Erika  02/ 32293712
   Janíková, Jana  02/ 32293701
   Juricová, Lucia  02/32293710
 Bc. Kaliňáková, Terézia  02/ 32293706
 PhDr. Kršák, Pavol  02/32293702
   Ledníková, Monika  02/ 32293712
 Ing. Marková, Anna  02/ 32293709
   Mocko, Jozef  0902/ 917 005
 Mgr. Petržalka, Marek  02/ 32293701
   Pšenák, Michal  02/ 32293712
 Ing. Radvanová, Martina  02/ 32293704, 3703
   Šípová, Eva  02/ 32293712
   Žoncová, Oľga  02/ 32293708
Výpočtové stredisko
 Mgr., PhD. Federič, Jozef  02/ 3229 3114
 Ing., PhD. Gall, Marián  02/ 3229 3109
 Ing. Hlaváč, Tomáš  02/ 3229 3116
 Mgr., PhD. Holka, Filip  02/ 3229 3110
 Mgr. Hyryavets, Halyna  02/ 3229 3113
 Ing. Kadúc, Michal  02/ 3229 3115
 Ing. Kohút, Štefan
Emeritný pracovník
  
 Ing. Lenharčík, Imrich  02/ 3229 3113
 Ing. Magulová, Iveta  02/ 3229 3126
   Matúš, Martin  02/ 3229 3116
 prof. RNDr., DrSc. Noga, Jozef   
 Ing. Novák, Pavol  02/ 3229 3125
 RNDr. Obadalová, Gabriela  02/ 3229 3113
 Mgr. Orság, Matej  02/ 3229 3123
 RNDr., CSc. Pevala, Anton  02/ 3229 3122
 doc. Mgr., PhD. Pitoňák, Michal  02/ 3229 3109
 doc. Ing., PhD. Šperka, Martin  02/ 3229 3131
 Ing. Šurka, Jozef  02/ 3229 3162
   Urban, Dávid  +421 2 3229 3127
 MSc. Valčo, Miloslav  02/ 3229 3114
 RNDr., CSc. Valenčík, Ľubomír  02/ 3229 3117
 Bc. Vučkovski, Blažej  02/ 3229 3162

Aktualizuje: